Skutočným veriacim ani „zlo“ neublíži

Dni obce Ladce 2019

 

Obec Ladce opäť získala dotáciu z Trenčianskeho samosprávneho kraja na podporu našej každoročnej - takpovediac už tradičnej akcie "Dni obce Ladce", ktorá sa bude konať v dňoch 20. 7. - 21. 7. 2019 s bohatým kultúrnym programom na námestí pred obecným úradom a kultúrnym domom, ktorý v súčasnosti ešte "obrusujeme." 

 

 

Aj napriek našej snahe získať väčšiu dotáciu z TSK, sme radi z dotácie 800 eur, ktorou nás podporí TSK a ktoré budú použité na čiastočnú úhradu nákladov spojených s honorármi pre účinkujúcich.

 

 

Tešíme sa na všetkých spoluobčanov, rodiny s deťmi, návštevníkov obce Ladce. Srdečne sú pozvaní aj naši partneri z družobného mesta v rámci cezhraničnej spoluprácez Kelč a všetci tí, ktorí vedia priložiť ruku k "dielu."

 

 

Program a plagát na akciu zverejníme čoskoro.

 

Text: Mgr. Dáša Šeligová