Projekty financované EÚ

Dni obce Ladce 2019

 

K letu na Slovensku neodmysliteľne patria aj rôzne festivaly, oslavy výročí, hody, či dni obcí. Inak tomu nie je ani u nás, v Ladcoch. Počas roka usporadúvame v Ladcoch rôzne kultúrno-spoločenské podujatia. Hlavnú pozornosť, teda aj najpestrejší program, sa snažíme pre vás pripraviť práve v lete, na podujatí Dni obce Ladce. Inak tomu nebolo ani tento rok 20. 7. 2019.

 

 

Na hlavnom pódiu sa počas podujatia vystriedalo až 5 hudobných či tanečných zoskupení. Program začal vystúpením detí z MŠ Ladce. Po milom vystúpení predškolákov privítala moderátorka podujatia Monika Fusková na pódiu starostu obce, Ing. Jaroslava Koyša, ktorý oficiálne zahájil Dni obce Ladce 2019. Privítal hostí z Kelča, zástupcov z okolitých samospráv, zástupcov z Považskej cementárne Ladce a tiež všetkých návštevníkov.

 

 

Starosta tiež privítal na pódiu aj nového správcu farnosti Ladce - Mons. Jozefa Petráša, ktorý srdečne pozdravil všetkých prítomných a požehnal celej akcii. Po príhovoroch pokračoval program folklórnym pásmom FS Mladosť z Dubnice nad Váhom. Vo svojom programe nám folkloristi predviedli tance a kroje z rôznych regiónov Slovenska. Pozvanie na Dni obce prijala aj DH Vacenovjáci z Českej republiky. Mali sme možnosť vypočuť si ich krásne, a nielen ľudové piesne.

 

 

Počas sobotného popoludnia si mohli návštevníci pozrieť tiež futbalový zápas starých pánov, či priateľský futbalový zápas Ladce - Trenčianske Stankovce. Prvýkrát sme v spolupráci s p. Spodniakom z Tunežíc pripravili aj výstavu bonsajov vo vestibule DK. Tí, ktorí si nenechali túto výstavu ujsť mi dajú za pravdu, že sa skutočne bolo na čo pozerať.

 

 

Súčasťou dobrých podujatí býva aj tombola, ktorá je príjemným spestrením a vnesie medzi divákov a návštevníkov určitú dávku napätia. V Ladcoch sa hralo o skutočne hodnotné ceny, v tombole sme mali kolobežku, dva bicykle aj televízor. Počas tomboly sa pripravoval na vystúpenie hlavný hosť programu, skupina Queenmania. Počas svojho viac ako hodinového vystúpenia zazneli najznámejšie skladby skupiny Queen. Vystúpenie malo veľký úspech, o ktorom svedčili zaplnené hľadisko pred pódiom aj neutíchajúci potlesk. Zábava pred DK pokračovala tanečnou zábavou so skupinou Fonetik až do skorých ranných hodín.

 

 

Z pohľadu organizátorov vnímame tohtoročné Dni obce ako veľmi vydarené. Prialo nám počasie, návštevnosť bola vysoká a program splnil všetky očakávania. Dodať treba aj to, že vďaka všetkým dobrovoľníkom a členom Kultúrnej komisie v Ladcoch sme opäť pripravili akciu na jednotku. Srdečne ďakujem všetkým, ktorí nám pomohli. Dni obce Ladce 2019 sa konali aj vďaka finančnej podpore Trenčianskeho samosprávneho kraja. Príspevok TSK bol použitý na honoráre pre vystupujúcich. Ak sa vám podujatie páčilo, tešíme sa na vás o rok, 25. 7. 2020!

 

 

Text: Dominik Koštialik, predseda Kultúrnej komisie obce Ladce

Foto: Zuzana Čuríková, Vladimír Zápalka, Miroslav Lipták

 

 

Dni obce Ladce očami a objektívom Roberta Zvonára (kliknite)

 

 

Video: Robert Zvonár