Projekty financované EÚ

Rekonštrukcia cesty na Záhradnej ulici pri hasičskej zbrojnici 2022

Na konci októbra prebehla rekonštrukcia časti cesty na Záhradnej ulici od hasičskej zbrojnice po bytovku č. 143.

 

Na úseku bol položený nový asfalt a opravené boli aj kanalizačné šachty.

 

 

Text: Ing. Zuzana Malovcová Seidl

Foto: Ing. Katarína Kalusová, Mgr. Lenka Kalusová