Vodu rozbúriš, ale more nevyleješ.

Fotogaléria 2002