Projekty financované EÚ

II. etapa výstavby kanalizácie - Prečerpávacia stanica odpadových vôd na Ul. Ľudovíta Štúra 2019

 

Obec Ladce dňom 15. 5. 2019 začala II. etapu výstavby projektu kanalizácie, konkrétne začala pracovať na stavbe novej čerpacej stanice pre zónu IBV Ladce. Stanica bude mať za úlohu prečerpávať splaškové odpadové vody v navrhovanom splaškovom kanalizačnom systéme do stavajúcej stoky. Veríme, že nám bude počasie priať, a že sa stavebné práce budú realizovať v súlade s harmonogramom prác. Výstavba novej prečerpávajúcej stanice a vybudovanie novej prípojky NN realizuje DK Trade, s.r.o., Dolný Moštenec, náklady na stanicu sú v hodnote 125 990,- €.

 

 

Text: Mgr. Dáša Šeligová

Foto: Mgr. Dáša Šeligová