Projekty financované EÚ

Rekonštrukcia chodníka na Hviezdoslavovej ulici 2017

 

Poskytovateľom investície na opravu chodníka v tejto časti obce boli miestni súkromní darcovia - RNDr. P. Janešík a F. Strážnický (ktorým patrí veľké poďakovanie) a naša obec. Rekonštrukcia bola riešená zo spomenutých zdrojov z dôvodu neschválenia dotácie na Úrade vlády SR. Celkové rozpočtové náklady na daný projekt boli 47 257,56,- €.

 

 

Chodník bol v havarijnom stave, jednotlivé prevýšenia pri kanalizačných poklopoch boli rozsypané, v niektorých úsekoch chodci prechádzali na cestu a zase späť na chodník. Chodník nebol bezpečný ani pre matky s kočíkmi či chodcov samotných a jeho údržbu sťažoval jeho stav. Opravený úsek chodníka od domu č. 83 po dom č. 63 dnes plnohodnotne slúži všetkým občanom.

 

 

Text: Mgr. Dáša Šeligová

Foto: Mgr. Dáša Šeligová