Projekty financované EÚ

Odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

 

OR HaZZ v Trenčíne vyhlásilo dňom 20. 7. 2023 od 12:00 hod. do odvolania čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru na lesných pozemkoch v okresoch Trenčín a Ilava.

 

 

 

Dňom 07. 08. 2023 od 09:00 hod. je čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme v územnom obvode okresov Trenčín a Ilava ODVOLANÝ. Od uvedeného dátumu nie je potrebné zabezpečovať opatrenia súvisiace s časom zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov.

 

 

 

 

Späť na všeobecné oznamy

 

Súbory na stiahnutie