Kráčajúc do budúcnosti máme vždy jednu nohu vzadu.

Odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

 

OR HaZZ v Trenčíne vyhlásilo dňom 18. 6. 2021 od 12:00 hod. do odvolania čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru na lesných pozemkoch v okresoch Trenčín a Ilava.

 

 

 

Dňom 26. 7. 2021 od 08:00 hod. je čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme v územnom obvode okresov Trenčín a Ilava ODVOLANÝ. Od uvedeného dátumu nie je potrebné zabezpečovať opatrenia súvisiace s časom zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov.

 

 

 

 

Späť na všeobecné oznamy