Projekty financované EÚ

Koyšove Ladce 2018

 

Koyšove Ladce, celoštátna súťaž v umeleckom prednese pôvodnej slovenskej ľúbostnej poézie a spomienkový večer na básnika Pavla Koyša sa za svojich dvadsať rokov trvania radí k výnimočným stretnutiam milovníkov ľúbostnej poézie. Po skončení súťaže sa v popoludňajších hodinách uskutočnil spomienkový večer na básnika. Kyticu k pamätnej tabuli položili manželka básnika JUDr. Margaréta Koyšová, starosta obce Jaroslav Koyš a predseda Klubu priateľov poézie Pavla Koyša František Švába.

 

 

Účastníci sa po položení kytice a krátkych pozdravoch Jozefa Bachratého, Márie Schlosserovej, Františka Švábu a DH Ladčanka premiestnili do sály kultúrneho domu, kde program pokračoval. V úvode všetkých domácich Ladčanov a hostí pozdravil moderátor večera Jozef Bachratý a prihovoril sa im starosta obce Ing. Jaroslav Koyš. Po ňom zarecitovala Mária Schlosserová verše Pavla Koyšae a vzápätí zhodnotila dopoludňajšiu súťaž. Už tradične v nej odznelo niekoľko veľmi zaujímavých prednesov. Za všetkých recitátorov vystúpili víťaz I. kategórie Jakub Henek, za II. kategóriu Barbora Jurovčíková a za IV. kategóriu Anton Orlík.

 

 

V hudobných blokoch sa predstavili spevák Ernest Hudec so svojou dcérou Táňou, hudobné zoskupenie Rodokmeň z Bratislavy a všetci účastníci spomienkového večera, plného vyznaní lásky k ženám zaspievali spoločne obľúbenú pieseň Pavla Koyša - Za tú horu za vysokú. Na záver večera sa prítomným so svojím programovým vystúpením predstavil FS Senior Vršatec z Dubnice nad Váhom. Veríme, že recitátori i účastníci spomienkového večera si z Ladiec odniesli príjemne strávené chvíle a zážitky a radi sa sem opäť vrátia.

 

 

Termín súťaže: 19. 10. 2018
Vyhlasovateľ súťaže: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, Klub priateľov poézie Pavla Koyša v Bratislave
Organizátor súťaže: Považské osvetové stredisko v Považskej Bystrici
Spoluorganizátori súťaže: Obec Ladce, Považská knižnica v Považskej Bystrici

 

 

Celkovo sa súťaže zúčastnilo:
v I. kategórii – 9 recitátorov
v II. kategórii – 11 recitátorov
v III. kategórii – 1 recitátorka
v IV. kategórii - 14 recitátorov

 

Umiestnenie súťažiacich:

I. kategória – žiaci 8. – 9. roč. základných škôl, ZUŠ, 1.- 4. roč. gymnázií

1. miesto Jakub Henek, ZŠ Mládežnícka, Púchov
(Kamil Peteraj: Kto je na ťahu – montáž)

 

2. miesto Veronika Ďurovcová, ZŠ s MŠ Slovanská, Púchov
(Máša Haľamová: Balada o klamných ružiach)

 

3. miesto Alexandra Viera Hozlárová, Gymnázium I. Bellu, Handlová
(Ria Valé: Muškát)

 

Diplom za výber diela, dramaturgiu a celkový prejav: Lillian Rožánková, ZŠ A. Bagara, Trenčianske Teplice

 

 

II. kategória – žiaci stredných škôl, gymnázií, stredných odborných škôl,
konzervatórií

1. miesto Šimon Gabčo, Gymnázium, Púchov
(Milan Hodál: montáž)

 

2. miesto Barbora Jurovčíková, Gymnázium Ľ. Štúra, Trenčín
(Jozef Mokoš: Púpavienka)

 

3. miesto Eva Manáková, Stredná umelecká škola, Trenčín
(Ivan Krasko: Stará romanca – montáž)

 

Diplom za pochopenie básne V. Mihálika Appassionata: Sabína Bočáková, SOŠ obchodu a služieb, Trenčín

 

Osobitná cena za prednes básne Pavla Koyša: Veronika Bašternáková, Gymnázium, Pov. Bystrica

 

 

III. kategória – dospelí do 60 rokov veku

2. miesto Anna Mišurová, Ružomberok
(Vojtech Mihálik: Albína)

 

 

IV. kategória – dospelí nad 60 rokov veku

1. miesto Daniela Arbetová, Nové Mesto nad Váhom
(Zlata Solivajsová: Pierko po pierku)

 

2.

 

3. miesto Anton Orlík, Považská Bystrica
Pavel Koyš: Štvorveršie z denníka

 

4. miesto Ružena Buriová, Nitra
(Pavel Koyš: Moralizmy – výber)

 

Diplom za dramaturgiu básne V. Mihálika Balada o poslednej láske: Ján Galaba, Nitra

Osobitná cena za prednes básne Pavla Koyša: Anna Šutáková, Dolný Hričov

 

 

Odborná porota:

predseda Celoštátnej odbornej komisie celoštátnej súťaže v prednese ľúbostnej poézie
Koyšove Ladce PhDr. František Švába
Mgr. Mária Schlosserová, Bratisklava
Mgr. Beáta Kvaššayová, Dubnica nad Váhom
Mgr. Zuzana Starostová, Trenčín
PaedDr. Eva Žibrúnová, Považská Bystrica
Helena Martinková, Považská Bystrica
PaedDr. Gejza Sádecký, CSc., Považská Bystrica

 

Odbornú porotu menoval predseda Klubu priateľov poézie Pavla Koyša v Bratislave PhDr. František Švába.

 

 

Text a foto: Ľudmila Bašová