Projekty financované EÚ

Zber odpadkov zamestnancami úradu 2022

 

V dôsledku plánovanej odstávky elektrického prúdu ostal aj náš obecný úrad 16. 5. 2022 zatvorený. Zamestnanci úradu však využili tento deň naplno a venovali sa čisteniu obce od odpadkov. Veríme, že touto aktivitou inšpirujeme aj ostatných, ktorých odpadky na voľnom priestranstve hnevajú a premýšľajú, že zorganizujú ich zber. Obec bude všetkým aktivistom nápomocná a vopred vďačná. Na obecnom úrade vám môžeme poskytnúť vrecia na zber odpadkov a zabezpečíme tiež odvoz vyzbieraného vytriedeného odpadu.

 

 

 

Text: Mgr. Kristína Lišková

Foto: Ing. Katarína Kalusová