Projekty financované EÚ

Medzinárodný deň šťastia v MŠ Ladce 2019

 

Úsmev. Radosť. Bozk. Objatie. To všetko sú prejavy spojené s niečím pozitívnym, milým a pekným. So šťastím. 20. marec sa už niekoľkým rokom oslavuje ako tzv. Deň šťastia. V tento deň zavítal do našej MŠ Šašo Maroš a svojím vystúpením vyčaril úsmev na tváričkách nielen detí, ale aj dospelých. Jeho vystúpenie bolo plné smiechu a zábavy. Zanechalo v nás pocit šťastia, spokojnosti a dobrej nálady. A práve o to išlo v tento deň, ktorý by sa mal oslavovať 365-krát v roku.

 

 

Text: Alena Hudáková, riaditeľka MŠ Ladce

Foto: Zuzana Čuríková