Projekty financované EÚ

Ukončenie hasičského krúžku v MŠ Ladce 2022

Opäť aj tento rok sa v našej materskej škole konal hasičský krúžok, kde si deti prehlbovali vedomosti o práci hasičov, oboznamovali sa s hasičskou technikou, ba aj sa učili základy požiarneho útoku. Záujem detí získať titul “malý hasič” čoraz viac rastie, čo sa preukázalo aj na hojnom počte prihlásených detí. V septembri nastúpilo na krúžok 19 detí vo veku od troch do šesť rokov. Tak ako aj po minulé roky, aj tentokrát naše stretávanie ovplyvnila pandémia a my sme sa niekoľko mesiacov nemohli stretávať. Začiatkom marca sa situácia začala zlepšovať, a tak sa náš krúžok opäť rozbehol, no v obmedzenom režime. Detičky boli radi každej spoločne strávenej hodine a v prípade priaznivého počasia sme to vždy využili, a vykonávali rôzne hravé aktivity vonku. Náš krúžok sme spoločne ukončili na konci júna, kedy deti odprezentovali svoje zručnosti a úspešne získali titul “malý hasič” spolu s pamätným diplomom a pohárom.

 

Text: Terézia Čuríková

Foto: Ing. Katarína Kalusová