Projekty financované EÚ

Čistenie žľabu v Horných Ladcoch 2022

 

Počas júna pracovníci obecného úradu vyčistili odvodňovací žľab na Ulici Janka Kráľa v Horných Ladcoch. Bujná vegetácia ale aj nános kameňov či blata spôsobili, že bol žľab na niektorých miestach upchatý a v prípade silného dažďa by žľab neplnil svoju funkciu.

 

 

Text: Ing. Katarína Kalusová

Foto: Ing. Katarína Kalusová