Projekty financované EÚ

Adventný koncert v kostole 2017

 

Vianočné koncerty prinášajú do našich duší pokoj a predsviatočnú náladu. Inak tomu nebolo ani v prípade adventného koncertu v našom kostole v Ladcoch. 9. decembra tu pre verejnosť vystupoval Kysucký prameň. Koncert sa konal vďaka Farskému úradu v Ladcoch, Obecnému úradu v Ladcoch a Považskej cementárni Ladce.

 

 

Foto: Martin Fatura