Odpoveď na otázku života, nájdeš v živote samom.

Posedenie s dôchodcami 2007