Človek by nemal využívať rozum len na to, aby prežil.

Posedenie s dôchodcami 2007