Človek musí stretnúť utrpenie, aby duševne vyzrel.

Posedenie s dôchodcami 2007