Každé narodenie prináša umieranie, každé umieranie prináša narodenie.

Posedenie s dôchodcami 2007