Projekty financované EÚ

Ladecký kotlík a Ladecká notečka 2022

 

V sobotu 7. 5. 2022 sa konal už deviaty ročník súťaže vo varení gulášu Ladecký kotlík. Po druhýkrát sme súbežne organizovali aj stretnutie heligonkárov Ladecká notečka. Obe podujatia sú typické početnou účasťou súťažiacich. Inak tomu nebolo ani tento rok. O najlepší guláš súťažilo 21 družstiev. Zastúpenie, okrem Ladiec, mala Považská Bystrica, Púchov, Trenčín, Beluša, Podhorie, Košeca. Potešila nás účasť domácich organizácií ako MŠ Ladce, OcÚ Ladce, Hasiči Ladce, ale aj rodinné tímy či partie priateľov z Ladiec, ktorí si prišli užiť pekné spoločenské podujatie. Porota pracovala v zložení traja profesionálny kuchári, starosta a jeden člen, ktorý bol určený žrebom na začiatku súťaže z radu súťažiacich družstiev. Hodnotilo sa bodovaním. Po spočítaní bodov sa určili prvé tri miesta. Rozdiel medzi tretím a štvrtým miestom bol veľmi tesný.

 

 

Prvé miesto obhájil Centrik tím, šéfkuchár bol opäť Luboš Nagy. Druhé miesto putovalo hasičom do Podhoria a na tretom mieste sa umiestnilo družstvo s názvom Bez šéfa z Trenčína. Odhadovaný počet prítomných v čase vyhodnotenia súťaže sa pohyboval na úrovni 600 – 700 ľudí. Nasvedčuje tomu aj celkový počet vydaných gulášov. Po spočítaní objemu kotlíkov súťažiacich a pripočítaní dvoch 50 l kotlov obecného gulášu nám vyšlo množstvo 380 litrov gulášu, čo je cca 900 porcií.

 

 

Počas celého dňa sa o dobrú náladu a celkovú zvukovú kulisu postarali heligonkári z rôznych kútov Slovenska či Moravy. Na podujatí počas dňa vystúpilo 35 hudobných zoskupení, čo je viac ako sto účinkujúcich. Počas prestávky pred vyhodnotením výsledkov vystúpil mužský spevácky zbor Mužáci Morávia, ktorý sa zameriava na spievanie moravských piesní. Na svoje si prišli aj deti, pre ktoré boli k dispozícii nafukovacie atrakcie či jazdenie na koni. Celkovú atmosféru dodávali aj predajné stánky, ktoré prezentovali ľudové remeslá.

 

 

Po vyhodnotení súťaže a rozdaní cien pokračoval kultúrny program vstúpením heligónkarov. Oficiálne bolo podujatie ukončené o siedmej hodine večer, ale ešte dlho sa ozýval z rôznych miest v okolí domu kultúry radostný spev a hlas heligónky. Veľké poďakovanie patrí Heligonkárom za účasť, súťažiacim za kvalitné guláše a dobrú atmosféru, návštevníkom za podporu. Veľké poďakovanie patrí nepochybne dobrovoľníkom z kultúrnej komisie, bez ktorých nie je možné takéto podujatie zorganizovať. Veríme, že o rok sa vidíme znova!

 

 

 

Text: Dominik Koštialik

Foto: Vladimír Zápalka, Martin Habánek