Projekty financované EÚ

Výmena okien na jedálni v ZŠ Ladce 2017

 

Havarijný stav okien na školskej jedálni a v školskom klube našej základnej školy sme sa rozhodli riešiť projektom, z ktorého sme nakoniec dostali aj financie. Stačili však len na výmenu okien na jedálni a v kuchyni, ale aj táto výmena je krokom vpred (na fotkách sa treba pozerať na okná na prvom poschodí budovy ZŠ). Samozrejme, na škole je stále čo opravovať a meniť a preto obecný úrad plánuje aj ďalšie opravy, ktoré skvalitnia vyučovanie našim deťom ale aj pedagógom.

 

 

Text: Mgr. Dáša Šeligová

Foto: Mgr. Dáša Šeligová, Martina Kozlíková