Každé narodenie prináša umieranie, každé umieranie prináša narodenie.

Upozornenie - čas zvýšeného rizika požiarov

 

OR HaZZ v Trenčíne vyhlasuje dňom 08. 07. 2018 od 08:00 hod. do odvolania čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru na lesných pozemkoch v okresoch Trenčín a Ilava.

 

 

V tomto období je zakázané najmä:

  • fajčiť, alebo odhadzovať horiace či tlejúce predmety, či používať otvorený oheň na miestach so zvýšeným rizikom vzniku požiaru,
  • vypaľovať porasty bylín, kríkov, stromov, krovie, slamu či biologický odpad,
  • zakladať oheň v priestoroch, kde môže dôjsť k jeho rozšíreniu.

 

 

Vlastníci, správcovia alebo užívatelia lesných pozemkov sú takisto povinní dodržiavať preventívne opatrenia, ktoré sú uvedené v priloženom dokumente.

 

 

Zdôrazňujeme, že dokument v prílohe sa teda týka všetkých občanov.

 

 

Zverejnené na webe: 08. 07. 2018

 

Súbory na stiahnutie