Ako ty ľúbiš tak budeš aj ty ľúbený. Ako ty ničíš, tak budeš aj ty zničený.

Informácia o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2021

 

Obec Ladce, Hviezdoslavova ulica 599/133, 018 63 Ladce zastúpená starostom obce Ing. Jaroslavom Koyšom informuje, že úroveň vytriedenia komunálnych odpadov v obci Ladce za rok 2021 je: 55,51 % (za rok 2020 bola úroveň 46,19 %).

 

 

 

Túto informáciu obec zverejňuje v zmysle § 4 ods. (6) Zákona č. 329/2018 Z. z. Zákon o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a o oplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 

 

V Ladcoch 07. 03. 2022

 

 

 

 

Všetko o triedení a zbere