Konajme a žime tak, aby sa to páčilo všetkým, nie len ľuďom.

Tradičná národná púť na Butkov - september 2018

 

Tradičná národná púť sa uskutočnila 15. septembra 2018. Súčasťou púte bola krížová cesta, svätá omša a tiež scénické oratórium - Umučenie nášho Pána Ježiša Krista.

 

Odkaz na YouTube, kde je k dispozícii živé vysielanie z Kríža Butkov.

 

 

Foto: Ján Čechovský, PCLA