Z prehry rozumného sa rodí skromnosť, z prehry hlúpeho sa rodí nenávisť.

Mikuláš v MŠ Ladce 2015