Konajme a žime tak, aby sa to páčilo všetkým, nie len ľuďom.

Mikuláš v MŠ Ladce 2015