Človek musí stretnúť utrpenie, aby duševne vyzrel.

Mikuláš v MŠ Ladce 2015