Skutočným veriacim ani „zlo“ neublíži

Mikuláš v MŠ Ladce 2015