Musí existovať čierna, aby mohla vyniknúť biela.

Mikuláš v MŠ Ladce 2015