Vodu rozbúriš, ale more nevyleješ.

Hody Tunežice 2009