Musí existovať čierna, aby mohla vyniknúť biela.

Hody Tunežice 2009