Pokiaľ nevieme žiť, musíme umierať.

Hody Tunežice 2009