Odpoveď na otázku života, nájdeš v živote samom.

Hody Tunežice 2009