Projekty financované EÚ

Uvítanie detí do života 2024

Narodenie bábätka je asi jedným z najzodpovednejších poslaní v živote každého rodiča. Je tou najväčšou radosťou nielen pre rodičov a rodinu, ale aj pre našu obec. Veď aj tí najmenší, hoci o tom ešte ani netušia, sú naši občania. Pre túto šťastnú udalosť sme dňa 13.06.2024 zorganizovali v obradnej sieni na Obecnom úrade v Ladcoch slávnosť „Uvítanie detí do života.“ Starosta Ladiec Dominik Koštialik srdečne privítal prítomných a prihovoril sa všetkým rodičom a ich ratolestiam. Príjemnú atmosféru nám svojím programom vytvorili deti z Materskej školy Ladce a manželia Fuskovci. Milí rodičia, ešte raz Vám chceme popriať pevné zdravie, veľa trpezlivosti a lásky pri výchove vašich detičiek.

 

Text: Mgr. Lenka Kalusová

Foto: Ing. Katarína Kalusová