Z prehry rozumného sa rodí skromnosť, z prehry hlúpeho sa rodí nenávisť.

Triedime nápojové kartóny

 

Vedeli ste, že z 2 nápojových kartónov sa dá vyrobiť 1 m² kuchynských utierok?

 

 

Nápojové kartóny, napríklad obaly z mlieka či džúsu, sú kompozitným obalovým materiálom. To znamená, že nie sú vyrobené z jedného materiálu. Najčastejšie sú tvorené zo 75 % papiera, 20 % plastu (polyetylén – PET) a z 5 % hliníkovej fólie. Je ich možné recyklovať dvoma spôsobmi.

 

 

Prvým spôsobom je tzv. mokrá cesta, pri ktorej sa máčaním oddeľuje papierová hmota od ostatných zložiek. Vírivým rozvlákňovaním sa z nápojových kartónov získa celulózové vlákno. Zvyšky hliníka a polyetylénu je možné využiť priamo v papierňach pri výrobe pary alebo na ohrev vody, zvyšky sa dajú využiť pri výrobe paliet. Druhou možnosťou spracovania je takzvaná suchá forma. Zlisované nápojové kartóny sa drvia na malé fragmenty v drviacom zariadení, nasleduje ich rovnomerné vsypanie do formy a lisovanie pomocou tepla a tlaku. Pri pôsobení teploty a tlaku dochádza k prelisovaniu materiálu a vďaka roztavenému polyetylénu prichádza k spojeniu vlákien s fóliou. Medzi dve takéto dosky sa spravidla pridáva izolant. Dosky sú vzhľadom podobné sadrokartónu a niektoré vlastnosti majú dokonca lepšie – nižšia nasiakavosť a hmotnosť, vyššia pevnosť a pružnosť. Z týchto dosiek je možné vytvoriť celý systém stavebných prvkov – izolačné a obkladové dosky či samonosné panely na rôzne typy priečok a iných konštrukcií.

 

 

Nápojový kartón má teda po recyklácii široké využitie:

  • stavebná izolácia, palety, noviny, zošity, lepenkové krabice, obaly na vajíčka, toaletný papier, kuchynské utierky.

 

 

Nápojové kartóny je potrebné pred ich vyhodením vypláchnuť a zmenšiť ich objem napr. zošliapnutím. Nestlačený odpad v zberných nádobách zaberá veľa miesta, čo zvyšuje frekvenciu vývozov kontajnerov a v konečnom dôsledku sa vyváža vzduch. Vďaka recyklácii sa odpad znovu využíva na výrobu nových produktov.

 

 

 

Separovanie nápojových kartónov v našej obci

 

  • Tetrapacky (nápojové kartóny, obaly) je možné priniesť na zberný dvor v čase otváracích hodín, na zbernom dvore je pre ne určený kontajner.
  • Tetrapacky sa zbierajú do oranžových kontajnerov.
  • Nápojové kartónové obaly je vhodné zbaviť hrubých nečistôt - vypláchnuť, dovolené je ponechať na obaloch uzávery a etikety.
  • Zbierajú sa zošliapnuté tak, aby bol ich objem čo najmenší.

 

 

viac info o triedenom zbere v obci

 

Súbory na stiahnutie