Každé narodenie prináša umieranie, každé umieranie prináša narodenie.

Kladenie venca k pamätníku 2009