Až v tme zistíš čo naozaj svieti.

Kladenie venca k pamätníku 2009