Projekty financované EÚ

Kladenie venca k pamätníku 2009