O láske sa viac hovorí, ako sa jej dáva.

Kladenie venca k pamätníku 2009