Vodu rozbúriš, ale more nevyleješ.

Kladenie venca k pamätníku 2009