V tme vidíme najďalej.

Kladenie venca k pamätníku 2009