Musí zaniknúť kvet jabloní, aby vznikli jablká.

Kladenie venca k pamätníku 2009