Je dobre že zem je guľatá, aspoň nevidíme tak ďaleko.

Kladenie venca k pamätníku 2009