Musí existovať čierna, aby mohla vyniknúť biela.

Kladenie venca k pamätníku 2009