Veľký kameň obídeš o malý sa potkneš.

Kladenie venca k pamätníku 2009