Pre vidiaceho je svetlo spojenie so svetom. Pre slepého s celým vesmírom.

Kladenie venca k pamätníku 2009