Projekty financované EÚ

Komunálne voľby 2018

 

Volieb v obci sa zúčastnilo 759 voličov z 2 130 zapísaných, čo je v percentuálnom vyjadrení 35,63 %. Odovzdaných platných hlasov na starostu obce  bolo - 697 a odovzdaných platných hlasov na poslancov obecného zastupiteľstva bolo  - 747. Občania si zvolili za starostu obce  Ing. Jaroslava Koyša, s počtom hlasov 697. Obecné zastupiteľstvo v Ladcoch bude mať 9 poslancov a v novom volebnom období bude pracovať v tomto zložení:

 

 

 Vo volebnom obvode č. 1 – Ladce boli zvolení títo poslanci:

Dominik  Koštialik

413

Vladimír  Chovanec

329

Ing. Peter Bračík

320

Mgr. Beata Kolenová

316

Peter  Chovanec

288

 

 

 Vo volebnom obvode č. 2 – časť Tunežice boli zvolení títo poslanci:

Ing. Ján Abrahámovský

80

Iveta Laskovičová

68

 

 

 Vo volebnom obvode č. 3 – Horné Ladce boli zvolení títo poslanci:

František Meliš

83

Ing. Dominik Kobza

80

   

                   

Náhradníci v tomto volebnom obvode č. 1 – Ladce sú:

Ing. Peter Jurík, 257 hlasov

MUDr. Roman Chovanec, 252 hlasov

 

 

Náhradníci v tomto volebnom obvode č. 2 - Tunežice sú:

Andrej Letko, 55 hlasov

Ľubomír Fajler, 25 hlasov

 

Podrobnejšie výsledky v tomto dokumente alebo v prílohe na konci stránky.