Naučme sa vnímať deti a rozumieť starcom, tým sa aj svet stane zrozumiteľnejší.

Knižná búdka v Ladcoch 2019

 

Pri Základnej škole v Ladcoch máme knižnú búdku. Vďačíme za ňu žiakom našej základnej školy, ktorí ju osadili počas projektu renovácie autobusovej zastávky.

 

 

Foto: R&S Ladce