Projekty financované EÚ
Voľby prezidenta Slovenskej republiky 2024
Voľby prezidenta Slovenskej republiky 2024
Voľby do Európskeho parlamentu 2024
Voľby do Európskeho parlamentu 2024
Jarno - letná detská burza MC MIMČO 2024
Jarno - letná detská burza MC MIMČO 2024
Zbierka posteľnej bielizne a oblečenia pre detský domov Bytča MC MIMČO 2024
Zbierka posteľnej bielizne a oblečenia pre detský domov Bytča MC MIMČO 2024
Ladecká kvapka krvi 2024
Ladecká kvapka krvi 2024
11.04.2024
Zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Ladce sa uskutoční dňa v pondelok 17. apríla 2024 o 17:00 hod. v obradnej miestnosti Obecného úradu v Ladcoch.
10.04.2024
Spoločný zber plastov, kovov a tetrapakov bude v piatok 12.04.2024 ráno. Prosíme občanov, aby plné a zviazané žlté vrecia vyložili pred brány domov. Nezabudnite - vrecia treba vyložiť HNEĎ RÁNO, nakoľko firma môže chodiť už od 06:00 hod.! Zároveň upozorňujeme, že odpad treba stláčať, aby nedochádzalo k vykladaniu poloprázdnych vriec! Ďakujeme, že separujete.
09.04.2024
Oznamujeme občanom, že zber kovového šrotu sa bude konať zajtra, t. j. v stredu 10.04.2024 od 07:30 hod. Kovový šrot je potrebné vyložiť pred brány rodinných domov a k smetným nádobám pri bytových domoch! Ďakujeme, že separujete !
25.03.2024
Obec LADCE zverejňuje v zmysle zákona č. 180/2014 Z.z. výsledky hlasovania za obec Ladce a zápisnice v jednotlivých volebných okrskoch.
02.04.2024
Na základe pravidelného odpočtu elektrickej energie Vám oznamujeme, že stredoslovenská energetika distribúcia bude v dňoch 3.4.2024 až 21.4.2024 uskutočňovať odpočet elektrickej energie v našej obci. Prosíme o sprístupnenie odborného miesta. Stav je možné hlásiť aj telefonicky 0951 941 931 alebo e-mailom odpocty2@gmail.com.
02.04.2024
Obec Ladce pozýva poľovníkov, rybárov, turistov, členov organizácii pôsobiacich v obci, občanov a dobrovoľníkov, aby sa zapojili do jarného upratovania v sobotu 13.04.2024 so začiatkom od 09.00 hod. za DK Ladce
18.03.2024
Srdečne všetkých pozývame na divadelné predstavenie MILENEC, ktoré sa uskutoční 26.04.2024 o 19.00 hod. v DK Ladce.
24.01.2024
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 1/2024 Z. z. v y h l á s i l voľby prezidenta Slovenskej republiky a určil deň ich konania na sobotu 23. marca 2024. Voľby sa konajú od 07.00 h do 22.00 h.
22.03.2024
Upozorňujeme občanov, že od 1.apríla 2024 nastáva zmena v spôsobe zberu triedeného odpadu. Zmena nastáva z dôvodu, že Ministerstvo životného prostredia SR zaviedlo od tohto roka do právnych predpisov odpadového hospodárstva takzvanú nulovú donáškovú vzdialenosť aj pre triedené zložky odpadu, akými sú plasty, papier, kovy a kompozitné obaly na báze lepenky (tetrapaky). V praxi to znamená, že plasty, kovy a tetrapaky sa budú zbierať spoločne. Papier sa bude zberať samostatne.
28.02.2024
Aj tento rok MC MIMČO v spolupráci s obcou Ladce pripravilo burzu detského oblečenia a zbierku pre NsP Považská Bystrica a detský domov Bytča.
15.02.2024
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 12/2024 z 9. februára 2024 vyhlásil voľby do Európskeho parlamentu a určil deň ich konania na sobotu 8. júna 2024.
17.03.2024
Premýšľate, komu darovať svoje 2 % z daní? Nechajte ich v Ladcoch. Tento príspevok pre vás neznamená žiadny výdavok navyše. Daň, ktorú by ste inak museli odviesť do štátneho rozpočtu, premeníte na adresný dar, ktorým podporíte aktivity konkrétnej organizácie.
11.03.2024
Z dôvodu požiadavky Ministerstva hospodárstva SR a poverenia SPP - distribúcia sa budú v obci Ladce počas mesiaca marec vykonávať mimoriadne odpočty plynu pre všetkých odberateľov kategórie D2-D8 (domácnosti). Žiadame občanov, aby sprístupnili plynomery. Ďakujeme za pochopenie!
07.03.2024
Výbor Lesného pozemkového spoločenstva Ladce a Urbárskeho pozemkového spoločenstva Ladce pozýva na Zhromaždenie, ktoré sa bude konať 14. apríla 2024 t.j. v nedeľu, o 15.00 hod. v Kultúrnom dome v Ladcoch.
10.01.2024
Začnite s triedením kuchynského odpadu. Až 45 - 50 % odpadu tvorí BRKO. Zistite čo patrí do bioodpadu a čo nie.
28.02.2024
Pošta Ladce oznamuje, že bude mať od 29.02.2024 do 01.03.2024 nasledovné otváracie hodiny: 29.02.2024 - 08:30-12:00, 12:30-15:00 hod., 01.03.2024 - 08:30-12:00, 12:30-15:00 hod.