Honba za budúcnosťou zabíja prítomnosť.
Národná púť na horu Butkov
Národná púť na horu Butkov
18. 5., sobota, od Muflónky
Festival priateľov muziky 2019
Festival priateľov muziky 2019
25. 5., sobota, 15:00 hod., areál ZŠ Ladce
Musica Cordis – Hudbou k srdcu
Musica Cordis – Hudbou k srdcu
2. 6., nedeľa, 16:00 hod., Butkov
Ladecká kvapka krvi 2019
Ladecká kvapka krvi 2019
12. 6., streda, 8:00 - 10:00 hod., KD Ladce
Nové fotky starých časov
Nové fotky starých časov
Historické fotky z PCLA
13.05.2019
Verejné zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Ladcoch bude dňa 16. mája (štvrtok) o 17.00 hod. v obradnej miestnosti obecného úradu. Pozrite si pozvánku a body programu.
10.04.2019
Zápis detí bude prebiehať v dňoch 22. 5. – 23. 5. 2019 v čase od 10,00 do 15,30 hod. v priestoroch riaditeľne MŠ.
15.05.2019
Po malej odmlke, ktorá bola spôsobená rekonštrukciou kultúrneho domu v Ladcoch, ZPOZ v spolupráci s Komisiou pre kultúru v Ladcoch, MŠ Ladce a ZŠ Ladce spoločne pripravili Deň matiek, ktorý sa oslavuje tradične druhú májovú nedeľu po celom svete.
14.05.2019
Oznamujeme občanom, že 22. 05. 2019​ (v stredu) sa v obci uskutoční výkup papiera výmenou za hygienické výrobky (pozrite si leták na konci oznamu).
14.05.2019
Obec Ladce dôrazne upozorňuje na dodržiavanie VZN č.3/2018 obce Ladce, pravidlá na udržiavanie čistoty v obci a ochranu verejnej zelene v obci a to na čl. 3, ods. 1, písm. g, kde je zakázané skladovať bez súhlasu vlastníka pozemku, alebo obce stavebné a iné materiály, obaly, kontajnery a podobné prekážky a predmety. Sankcie za nedodržanie povinností alebo za porušenie zákazov ustanovených v tomto nariadení upravuje osobitný predpis - zákon č. 372/1990 Zb. o priestupkoch. Z uvedeného vyplýva, aby si vlastníci rodinných domov (aj občania bývajúci na bytovkách) bezodkladne odstránili akýkoľvek skladovaný materiál z obecných pozemkov, sú to najmä miestne komunikácie, ulice, chodníky, cesty a podobne.
15.05.2019
Stavanie mája 30. apríla je starobylý zvyk na celom Slovensku. Aj naša materská škola patrí medzi tie, ktoré si uchovávajú zvyky a tradície a zdobenie symbolov jari sa konalo u nás už druhýkrát.
07.05.2019
Týždenná predpoveď počasia nebola k sobote 4. 5. 2019 vôbec priaznivá. Dokonca tri dni pred samotnou akciou sme zvažovali, či nebude lepšie tohtoročný, už siedmy Ladecký kotlík pre nepriaznivé počasie zrušiť.
16.05.2019
Príhovor starostu obce z pietnej spomienky aj fotky z udalosti nájdete tu.
12.02.2019
Voľby do Európskeho parlamentu na území Slovenskej republiky sa konajú v sobotu 25. mája 2019 od 7:00 do 22:00 h.
06.05.2019
Zápisnica a uznesenie zo zasadnutia obecného zastupiteľstva, ktoré sa konalo konalo 25. 04. 2019, je už na webe. Dokumenty si pozriete kliknutím na odkaz.
06.05.2019
Srdečne vás všetkých pozývame na darovanie krvi, ktoré sa uskutoční 12. 6. 2019 v Dome kultúry v Ladcoch, od 8:00 - 10:00 hod.
29.04.2019
Predmetom predaja sú novovytvorené pozemky.
25.04.2019
Povinnosti nájomcov a návštevníkov cintorínov v obci sme spracovali do praktického článku.
14.05.2019
V rámci mesiaca knihy sme s deťmi navštívili Obecnú knižnicu v Ladcoch. Spolu so svojimi učiteľkami sa deti dozvedeli ako sa môžu stať čitateľmi.
14.05.2019
Obec Ladce oznamuje uloženie zásielky pre: Renáta IŠTÓKOVÁ, Radoslav IŠTÓK, Jaroslav IŠTÓK.
10.04.2019
Po zimnej údržbe ostali naše komunikácie znečistené od posypového materiálu a od 15. 4. 2019 chceme zametať ulice. Chcel by som preto požiadať majiteľov motorových vozidiel, ktorí parkujú svoje vozidlá na miestnych komunikáciách, aby si vozidlá zaparkovali vo svojich dvoroch a umožnili lepšie očistenie komunikácií. Samozrejme, boli by sme radi, ak by sa naši obyvatelia pridali a očistili si okolie svojho domu či bytovky a prispeli tak k skrášleniu celej našej obce. Ďakujem všetkým, Ing. Jaroslav Koyš, starosta.