Radšej si sadnem, ako mám prešľapovať na jednom mieste.
Koronavírus COVID-19
Koronavírus COVID-19
Dôležité informácie pre občanov Ladiec nájdete tu
Nové fotky starých časov
Nové fotky starých časov
Historické fotky z PCLA
Ladce - Tu žijem
Ladce - Tu žijem
Aktuálne fotky z udalostí
Nová stránka na webe
Nová stránka na webe
Kompostovanie - návody, postup, rady
Obnovený mapový portál obce
Obnovený mapový portál obce
Mapy, parcely C aj E prehľadne a rýchlo
09.03.2020
Čo je zavreté a do kedy, ako pracuje obecný úrad, zavretie MŠ a ZŠ, opatrenia prijaté vládou, info o karanténe a izolácií a všetky ďalšie dôležité informácie týkajúce sa života v obci počas tohto obdobia nájdete tu. Týkajú sa aj VÁS! Kliknite.
25.05.2020
Zber plastov bude v piatok 05. 06. 2020 ráno. Prosíme občanov, aby plné a zviazané vrecia vyložili pred brány domov. Nezabudnite - vrecia treba vyložiť HNEĎ RÁNO, nakoľko firma môže chodiť už od 06:00 hod.! Zároveň upozorňujeme, že plasty treba stláčať, aby nedochádzalo k vykladaniu poloprázdnych vriec! Ďakujeme, že separujete.
27.04.2020
Zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Ladcoch bude dňa 4. júna 2020 (štvrtok) o 17.00 hod. vo vestibule KD Ladce. Pozrite si pozvánku a body programu.
11.05.2020
Zápisnica a uznesenie zo zasadnutia obecného zastupiteľstva, ktoré sa konalo konalo 30. 04. 2020 je už na webe. Dokumenty si pozriete kliknutím na odkaz.
13.03.2020
Z dôvodu nariadení proti šíreniu koronavírusu bude Obecný úrad Ladce pre verejnosť s platnosťou od 13. 03. 2020 zatvorený. Zberový dvor bude otvorený vždy v stredu od 13:00 do 17:00 a v sobotu od 9:00 do 12:00 hod. Výnimka je vybavenie úmrtia a pochovania, osvedčovanie a úhrada poplatkov za daň z nehnuteľnosti, daň za psa a poplatkov za komunálny odpad, ktoré je možné uhradiť na obecnom úrade v pracovných dňoch v čase od 10:00 - 11:00 hod. a od 13:00 - 15:00 hod. V ostatných hodinách je obecný úrad uzavretý!
12.05.2020
Jeho úlohou je zber údajov, ktoré budú mesačne vyhodnocované. Cieľom tohto programu je platiť len za odpady, ktoré naozaj vyprodukujeme. Každý obyvateľ na Vážskej ulici má na smetnej nádobe nálepku s QR kódom, z ktorej bude zaznamenávané koho je nádoba a ako je naplnená. Do rúk obyvatelia Vážskej ulice dostali nálepky na plasty, ktoré nalepia na vrece s plastami a vyložia ho pred dom, kde ho zoberie zberná spoločnosť alebo ho prinesú na zberný dvor. Ostatné odpady, ktoré budú odovzdávané na zbernom dvore nahlásia obsluhe zberného dvora a tie tiež budú zaznamenané. Všetky odpady, ktoré sa takto zaznamenajú potom budú vyhodnocované.
11.05.2020
Nové otázky: Snímanie kódov na odpadkových vreciach; Odpad po rekonštrukcii pomníka; Hlina; Optika na Záhradnej ulici; Drevo zo zberného dvora; Detské ihriská počas COVID; Kríž Butkov a turisti. Prečítajte si odpovede starostu.
30.04.2020
Dodatok č. 1 k VZV č. 2/2019 o dotácií MŠ a školského zariadenia platné od 1.5.2020.
20.04.2020
Organizátori z Horných Ladiec oznamujú, že tradičné pálenie Ďura na Skalke v Horných Ladcoch je z dôvodu aktuálnej situácie nateraz zrušené. Presúva sa z 25. 04. 2020 na 27. 06. 2020 (na Jána) v prípade, že to v náhradnom termíne situácia dovolí. Ďakujeme za pochopenie.
04.05.2020
Šitie rúšok v našej obci sa konalo na viac etáp. Dobrovoľníčky, ktoré nám ochotne pomohli, tiež pribúdali postupne.
04.05.2020
Krátka slávnosť sa tento rok konala bez účasti verejnosti. 30. 4. 2020 o 12:00 príhovor prečítal starosta obce prostredníctvom obecného rozhlasu. Veniec položil spolu so svojím zástupcom Dominikom Koštialikom. Starosta obce niesol veniec za obec a občanov, zástupca obce niesol a položil veniec za protifašistických bojovníkov.
01.01.2020
Úradná tabuľa na tejto stránke prináša možnosť prečítať si všetky dôležité verejné vyhlášky, pozvánky, oznamy, správne konania, nariadenia, výzvy, upozornenia, zámery a dokumenty. Sledujte úradnú tabulu a neujde vám nič dôležité!
16.03.2020
Upozorňujeme občanov na zákaz vypaľovať porasty bylín, kríkov a stromov a zakladať oheň v priestoroch alebo na miestach, kde môže dôjsť k jeho rozšíreniu.
23.02.2020
Zmena v prečíslovaní orientačných čísiel domov v obci Ladce začne od 15. 03. 2020 a bude prečíslovaná ulica Hviezdoslavova v Ladcoch, o čom budú občania vopred informovaní tak, že im bude doručené oznámenie o Zmene orientačného čísla s dátumom účinnosti zmeny a nová tabuľka s prideleným orientačným číslom.
17.02.2020
Ladecké zvesti, mesiac február 2020, si môžete prečítať aj na tomto odkaze. Ak hľadáte staršie čísla v tomto roku, alebo archív čísiel, kliknite sem tiež.
01.01.2020
Obec Ladce oznamuje miesto uloženia listovej zásielky pre nasledujúcich adresátov. Listovú zásielku si adresáti môžu prevziať osobne. Po uplynutí doby uloženia je listová zásielka vrátená odosielateľovi. Na stránke nájdete aj oznámenia o zrušení trvalého pobytu.