Z prehry rozumného sa rodí skromnosť, z prehry hlúpeho sa rodí nenávisť.
Vyjadrite sa k urbanistickej štúdii - Horné Ladce
Vyjadrite sa k urbanistickej štúdii - Horné Ladce
Pozrite si návrhy a anonymne pošli svoj názor, ďakujeme!
Koronavírus COVID-19
Koronavírus COVID-19
Dôležité informácie pre občanov Ladiec nájdete tu
Nové fotky starých časov
Nové fotky starých časov
Historické fotky z PCLA
Ladce - Tu žijem
Ladce - Tu žijem
Aktuálne fotky z udalostí
Nová stránka na webe
Nová stránka na webe
Kompostovanie - návody, postup, rady
01.01.2020
Tu nájdete všetky dôležité verejné vyhlášky, pozvánky, oznamy, správne konania, nariadenia, výzvy, upozornenia, zámery a dokumenty Sledujte úradné oznamy pravidelne a neujde vám nič dôležité!
08.07.2020
Považská vodárenská spoločnosť, a.s., prevádzka vodovodov Beluša, oznamuje občanom, že od dňa 9. 7. 2020 do 10. 7. 2020 budú pracovníci prevádzky robiť odpis merania vody v časti obce Tunežice, preto žiadame odberateľov o sprístupnenie vodomerov. Zároveň žiadame občanov, aby si pozatvárali psov, umožnili prístup pracovníkov a poskytli súčinnosť. Stav meradla je možné nahlásiť aj cez formulár na webovej stránke našej spoločnosti. Adresa webovej stránky resp. formuláru: http://www.povs.sk/zakaznicka-zona/stav-meradla/.
03.07.2020
Považská vodárenská spoločnosť, a. s., prevádzka vodovodov Beluša, oznamuje občanom, že od dňa 6. 7. 2020 do 10. 7. 2020 budú pracovníci prevádzky robiť odpis merania vody v obce Ladce. Preto žiadame odberateľov o sprístupnenie vodomerov. Zároveň žiadame občanov, aby si pozatvárali psov, umožnili prístup pracovníkov a poskytli súčinnosť. Stav meradla je možné nahlásiť aj cez formulár na webovej stránke našej spoločnosti. Adresa webovej stránky resp. formuláru: http://www.povs.sk/zakaznicka-zona/stav-meradla/.
03.07.2020
Zberný dvor bude od 08. 07. 2020 (streda) do 29. 07. 2020 (streda) zatvorený z dôvodu rekonštrukcie. Upozorňujeme! Odpad nenechávajte pred zberným dvorom ani dnu nakoľko to komplikuje rekonštrukčné práce na dvore. Ďakujeme za pochopenie.
08.07.2020
Tradičné pálenie Ďura na Skalke v Horných Ladcoch sa tento rok nemohlo konať. Vírusová situácia pomenila plány všetkým organizátorom kultúrnych a spoločenských akcií, nám ich zmenila tiež. Pálenie vatry sa preto presunulo na 27. júna.
26.06.2020
Zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Ladcoch bude dňa 2. júla 2020 (štvrtok) o 18.00 hod. v obradnej miestnosti obecného úradu. Pozrite si pozvánku a body programu.
09.03.2020
Čo je zavreté a do kedy, ako pracuje obecný úrad, zavretie MŠ a ZŠ, opatrenia prijaté vládou, info o karanténe a izolácií a všetky ďalšie dôležité informácie týkajúce sa života v obci počas tohto obdobia nájdete tu. Týkajú sa aj VÁS! Kliknite.
14.06.2020
Ako si vy predstavujete pomoc obce mladým, ktorí tu chcú ostať, no nemajú možnosť nájsť vhodný pozemok pre stavbu rodinného domu? Celú otázku aj dôvod jej vzniku nájdete tu.
24.06.2020
Zber plastov bude v piatok 03. 07. 2020 ráno. Prosíme občanov, aby plné a zviazané vrecia vyložili pred brány domov. Nezabudnite - vrecia treba vyložiť HNEĎ RÁNO, nakoľko firma môže chodiť už od 06:00 hod.! Zároveň upozorňujeme, že plasty treba stláčať, aby nedochádzalo k vykladaniu poloprázdnych vriec! Ďakujeme, že separujete.
17.06.2020
Stredoslovenská distribučná, a. s., oznamuje, že z dôvodu plánovacích prác na zariadeniach distribučnej sústavy bude v nasledovných dňoch obmedzená distribúcia elektrickej energie v obci. Čísla domov, ktorých sa oznam týka, nájdete v prílohe na konci stránky, alebo si ich zobrazíte kliknutím na odkaz.
17.02.2020
Ladecké zvesti, mesiac jún 2020, si môžete prečítať aj na tomto odkaze. Ak hľadáte staršie čísla z tohto roka alebo archív čísiel, kliknite sem tiež. Príjemné čítanie.
15.06.2020
Zápisnica a uznesenie zo zasadnutia obecného zastupiteľstva, ktoré sa konalo konalo 04. 06. 2020 je už na webe. Dokumenty si pozriete kliknutím na odkaz.
19.06.2020
Touto cestou by sme sa chceli ospravedlniť rodinám aj čitateľom Ladeckých zvestí za zle uvedené informácie v rubrike Z matriky obce v čísle LZ 02/2020. Pani Mária Machovičová mala byť uvedená v časti Opustili nás (vo veku 89 rokov) a pani Mária Abrahámovská v časti jubileá, 85. výročie. Ďakujeme za pochopenie nielen zo strany jubilantky, ale aj zo strany smútiacej rodiny a našich čitateľov. Obec Ladce
17.06.2020
Dodatok č. 2 k VZN č. 6/2016 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Obce Ladce. Pozrite si ho tu.
17.06.2020
Záverečný účet Obce Ladce a rozpočtové hospodárenie za rok 2019. Pozrite si ho tu.
17.06.2020
Súhrnná správa o zákazkách s nízkymi hodnotami za obdobie od 01. 01. 2020 do 31. 03. 2020. Pozrite si ju tu.