Ako ty ľúbiš tak budeš aj ty ľúbený. Ako ty ničíš, tak budeš aj ty zničený.
Mobilná aplikácia Ladce
Mobilná aplikácia Ladce
Chcete vedieť čo sa deje v našej obci? Povie vám to aplikácia. Jej stiahnutie je zadarmo.
Voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov v roku 2022
Voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov v roku 2022
Ako môžem pomôcť?
Ako môžem pomôcť?
Všetky informácie týkajúce sa pomoci pre Ukrajinu zverejňujeme na tejto podstránke.
Ladce - Tu žijem
Ladce - Tu žijem
Aktuálne fotky a články z udalostí a zmien v obci
Nová stránka na webe
Nová stránka na webe
Zálohovanie plastov a kovov
31.08.2022
Stredoslovenská distribučná, a. s., oznamuje, že z dôvodu plánovacích prác na zariadeniach distribučnej sústavy bude dňa 03. 10. 2022 obmedzená distribúcia elektrickej energie v našej obci. Čísla domov, ktorých sa oznam týka, si zobrazíte kliknutím na odkaz.
27.09.2022
28.09.2022 (streda) - ZATVORENÉ 29.09.2022 (štvrtok) - 8.30 - 15.00 hod 30.09.2022 (piatok) - 8.30 - 15.00 hod
12.09.2022
Obec Ladce vybudovala samostatnú - stojanovú, verejne prístupnú nabíjaciu stanicu 24h denne, umiestnenú na obecnom pozemku, a na existujúcom parkovacom mieste pred obecným úradom.
09.06.2022
Vzhľadom k dopytu od občanov je možné zakúpiť si rozložiteľné (BIO) vrecká vhodné do malých košíkov s objemom 10 l aj na našom obecnom úrade alebo zbernom dvore. Takéto vrecká boli distribuované na začiatku roka 2022 do domácností bytoviek. Balík obsahuje 25 ks vreciek. Cena balíka je 2 €.
31.08.2022
V poslednom období podvodníci s úmyslom vylákať od seniorov celoživotné úspory, kontaktujú seniorov telefonicky na pevnú linku v priebehu celého dňa alebo ich navštívia osobne. Treba byť opatrní a nedávať im žiadne peniaze.
14.09.2022
Zasadnutie obecného zastupiteľstva sa uskutoční 22. septembra 2022 (štvrtok) o 17:00 v obradnej miestnosti obecného úradu v Ladcoch. Program si pozriete kliknutím na link.
19.09.2022
Zber kovového šrotu sa uskutoční v stredu 21.09.2022 od 7:30 hod. Prosíme občanov, aby kovový šrot vyložili pred brány rodinných domov a k smetným nádobám pri bytových domoch. Ďakujeme, že separujete.
09.09.2022
OR HaZZ v Trenčíne odvoláva dňom 09. 09. 2022 od 08:00 hod. čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru na lesných pozemkoch v okresoch Trenčín a Ilava.
30.08.2022
Obec Ladce oznamuje, že kandidátne listiny pre voľby do obecného zastupiteľstva a kandidátne listiny pre voľbu starostu obce Ladce sa doručujú najneskôr 60 dní pred dňom konania volieb, t. j. najneskôr do 30.08.2022 (utorok) do 24:00 hod. zapisovateľke miestnej volebnej komisie v Ladcoch: Ľubomíra Porubčanová, zapisovateľka miestnej volebnej komisie v Ladcoch Kontakt na zapisovateľa miestnej volebnej komisie: • sídlo: Obecný úrad Ladce, Hviezdoslavova ulica 599/133, 018 63 Ladce • telefónne číslo: 0902 967 570 • emailová adresa: l.porubcanova@ladce.sk
22.08.2022
Riaditeľstvo MŠ Ladce oznamuje, že dňa 30.8.2022 o 15.15 hod. v 4. triede materskej školy sa uskutoční krátka informačná schôdza s rodičmi novo prijatých detí na šk. rok 2022/2023.
23.08.2022
Riaditeľstvo MŠ Ladce oznamuje, že dňa 02.09.2022 je MŠ bez prevádzky. Školský rok sa začína 05.09.2022.
23.08.2022
Považská cementáreň a. s. Ladce upozorňuje občanov na zákaz vstupu do lomu Butkov dňa 24. augusta 2022 v čase od 06:00 do 15:00 hod. pre vykonávanie trhacích prác veľkého rozsahu. Tento zákaz platí aj mimo vykonávania trhacích prác veľkého rozsahu.
17.08.2022
Zber plastov bude v piatok 19. 08. 2022 ráno. Prosíme občanov, aby plné a zviazané vrecia vyložili pred brány domov. Nezabudnite - vrecia treba vyložiť HNEĎ RÁNO, nakoľko firma môže chodiť už od 06:00 hod.! Zároveň upozorňujeme, že plasty treba stláčať, aby nedochádzalo k vykladaniu poloprázdnych vriec! Ďakujeme, že separujete.
17.08.2022
Do bufetu v Považskej cementárni a.s. Ladce príjmu pracovnú silu. Záujemcovia sa môžu informovať u vedúcej jedálne v Považskej cementárni a.s. Ladce.