Pre vidiaceho je svetlo spojenie so svetom. Pre slepého s celým vesmírom.
Rodičovský ples 2019
Rodičovský ples 2019
26. 1. 2019, KD Ladce
Nové fotky starých časov
Nové fotky starých časov
Historické fotky z PCLA
Ladce - Tu žijem
Ladce - Tu žijem
Aktuálne fotky z udalostí
Nová stránka na webe
Nová stránka na webe
Kompostovanie - návody, postup, rady
Obnovený mapový portál obce
Obnovený mapový portál obce
Mapy, parcely C aj E prehľadne a rýchlo
11.01.2019
Verejné zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Ladcoch bude dňa 17. januára (štvrtok) o 17.00 hod. v obradnej miestnosti obecného úradu. Pozrite si pozvánku a body programu.
16.01.2019
Obec Ladce podľa zverejňuje zoznam daňových dlžníkov k 31. 12. 2018, u ktorých úhrnná výška daňových nedoplatkov presiahla u fyzickej osoby 160 € a u právnickej osoby 1600 €.
16.01.2019
Obec Ladce ako správca dane z nehnuteľností oznamuje daňovníkom, ktorí nadobudli v roku 2018 nehnuteľnosť v katastrálnom území obce Ladce, že v zmysle zákona sú povinní podať priznanie alebo čiastkové priznanie k dani z nehnuteľností do 31. januára 2019. Daňové priznanie za psa podáva daňovník v priebehu roka do 30 dní od obstarania psa staršieho ako 6 mesiacov.
16.01.2019
Obecný úrad Ladce touto cestou V Y Z Ý V A všetkých daňovníkov, ktorí doposiaľ neuhradili daň z nehnuteľností, daň za psa a poplatok za komunálny odpad za rok 2018, prípadne za minulé roky, aby si túto povinnosť splnili najneskôr do 31. januára 2019 na OcÚ Ladce.
09.01.2019
Dňa 17. 01. 2019 v čase od 8.00 do 15.30 hod. bude obmedzená distribúcia elektrickej energie v obci. Čísla domov, ktorých sa oznam týka, si môžete pozrieť kliknutím na odkaz.
16.01.2019
Na prelome rokov 2018 a 2019 už tradične Obecný úrad v Ladcoch v spolupráci s Kultúrnou komisiou v Ladcoch pripravujú spoločné stretnutie pre všetkých občanov, ktorí majú chuť privítať nový rok vonku a v kruhu priateľov.
16.01.2019
Málokto z nás si pri návšteve domu kultúry uvedomí, koľko stolov v našom „kulturáku“ vlastne máme. Je ich cca 75 ks, ale otázka znie takto: V akom sú vlastne stave, keď sa používajú už niekoľko desaťročí?
14.01.2019
Zber plastov bude v piatok 18. 01. 2018 ráno. Prosíme občanov, aby plné a zviazané vrecia vyložili pred brány domov. Nezabudnite - vrecia treba vyložiť HNEĎ RÁNO, nakoľko firma môže chodiť už od 06:00 hod.! Zároveň upozorňujeme, že plasty treba stláčať, aby nedochádzalo k vykladaniu poloprázdnych vriec!
17.01.2019
Obec Ladce oznamuje uloženie zásielky pre: Helena OLÁHOVÁ, Ľuboš HUJO.
15.01.2019
Voľby prezidenta Slovenskej republiky sa konajú v sobotu 16. 03. 2019 od 7:00 do 22:00 h. Ak v prvom kole volieb ani jeden z kandidátov na prezidenta Slovenskej republiky nezíska nadpolovičnú väčšinu platných hlasov voličov, bude sa konať druhé kolo volieb a to v sobotu 30. 03. 2019 od 7:00 do 22:00 h. 
16.01.2019
Nové otázky: Odhŕňanie snehu v Ladcoch, Optická sieť v obci. Prečítajte si odpovede starostu.
16.01.2019
Žiadateľ: Roman Cahel, Záhradná 158/158, 018 63 Ladce žiada o vydanie súhlasu na výrub drevín, ktoré rastú na pozemku KN-C 1907, k.ú. Ladce, z dôvodu, že dreviny sú poškodené, napadnuté chorobami, ohrozujú turistov (cit. zo žiadosti).
18.12.2018
Mnohí sa pýtate a krútite hlavami nad tým, že sa mení frekvencia vývozu nádob komunálneho odpadu z 1krát za 7 dní na 1krát za 14 dní. K tomuto rozhodnutiu nás priviedlo pár vecí.
03.01.2019
Obec Ladce žiadala o vyjadrenie sa k havarijnému stavu Kucharovho potoka v obci Ladce priamo Slovenský vodohospodársky podnik. Vyjadrenie SVP si môžete prečítať nižšie. Na základe žiadosti obce bude tento potok zaradený do plánu opráv a údržby na rok 2019.
03.01.2019
Dňa 31. 12. 2018 sa v Ladcoch uskutočnil tradičný Silvestrovský turnaj v malom futbale. Turnaja sa zúčastnili hráči nielen z Ladiec, Tunežíc, Podhoria, ale aj zo širokého okolia.
13.12.2018
Zápisnica a uznesenie zo zasadnutia obecného zastupiteľstva, ktoré sa konalo konalo 13. 12. 2018, je už na webe. Dokumenty si pozriete kliknutím na odkaz.