Sila reťaze je určená najslabším „ohnivkom“.
Kto bude starostom 2022 ?
Kto bude starostom 2022 ?
Možnosť má každý - ale len do 30.8.2022 !
Mobilná aplikácia Ladce
Mobilná aplikácia Ladce
Chcete vedieť čo sa deje v našej obci? Povie vám to aplikácia. Jej stiahnutie je zadarmo.
Voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov v roku 2022
Voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov v roku 2022
Prednáška
Prednáška
Ako môžem pomôcť?
Ako môžem pomôcť?
Všetky informácie týkajúce sa pomoci pre Ukrajinu zverejňujeme na tejto podstránke.
13.06.2022
Všetky informácie o voľbách nájdete na tomto odkaze. Voľby sa konajú v sobotu 29. októbra 2022 od 07.00 h do 20.00 h.
29.06.2022
Obec Ladce vyhlasuje 2.kolo Obchodnej verejnej súťaže na predaj pozemku, parcela registra „C“, parc. č. 93/15, druh pozemku Orná pôda o výmere 8827 m2, zapísaný na LV č. 2023 vedenom Okresným úradom Ilava, katastrálne územie Ladce. Minimálna vyhlasovateľom požadovaná kúpna cena za predaj pozemku: 35 €/1 m2.
09.08.2022
Silvia Da Col Heisar, s.r.o. a obec Ladce Vás pozývajú na prednášku JUDr. Mgr. Tomáša Michalíka, PhD. "Od Motešických k sestrám vincentkám", ktorá sa uskutoční dňa 10. 08. 2022 o 15.00 hod. v KD Ladce.
09.08.2022
Materské centrum MIMČO v spolupráci s obcou Ladce Vás srdečne pozýva na kúzelnícké piatkové poobedie, ktoré sa uskutoční 12. 8. 2022 (tento piatok) o 16:00 hod v MŠ Ladce. Vstup je voľný. Pre všetkých je pripravená sladká odmena za pozornosť. Tešíme sa na Vás!
18.07.2022
Dňa 14. augusta 2022 sa uskutoční Národný turusitický výstup abstinujúcich na Butkov. Hlásiť sa treba do 6. 8. 2022. Program a ostatné dôležité informácie si pozrite po kliknutí na odkaz.
07.07.2022
Oznamujeme všetkým osobám, ktoré poskytujú ubytovanie odídencom vo svojich nehnuteľnostiach, že NASTALI ZMENY V LEGISLATÍVE k príspevku za ubytovanie.
09.06.2022
Vzhľadom k dopytu od občanov je možné zakúpiť si rozložiteľné (BIO) vrecká vhodné do malých košíkov s objemom 10 l aj na našom obecnom úrade alebo zbernom dvore. Takéto vrecká boli distribuované na začiatku roka 2022 do domácností bytoviek. Balík obsahuje 25 ks vreciek. Cena balíka je 2 €.
02.05.2022
Pozrite si fotky z Dni obce 2022, z Dňa stavbárov, ŠH ZO SZZP a fotky z ukončenia hasičského krúžku v MŠ.
20.06.2022
Chcete vedieť čo sa deje v našej obci? Povie vám to aplikácia. Jej stiahnutie je zadarmo.
28.06.2022
OR HaZZ v Trenčíne vyhlasuje dňom 27.6.2022 od 08:00 hod. do odvolania čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru na lesných pozemkoch v okresoch Trenčín a Ilava.
24.06.2022
Polícia SR upozorňuje občanov, že v poslednom období dochádza vo viacerých obciach na Považí k vlámaniu a krádežiam v kostoloch. Prosíme občanov, aby boli nápomocní pri ochrane týchto objektov a prípadne podozrivé správanie osôb hlásili na polícií.
01.04.2022
Aktuálne Ladecké zvesti si môžete prečítať aj na tomto odkaze. Ak hľadáte staršie čísla z tohto roka alebo archív čísiel, kliknite sem tiež. Príjemné čítanie.
20.06.2022
Nové platné VZN na webe - Všeobecné záväzné nariadenie č. 3/2022 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v materskej škole, v školskom klube detí a v školských jedálňach v obci Ladce.
09.06.2022
Považská vodárenská spoločnosť, prevádzka vodovodov Beluša, oznamuje odberateľom vody v obci Ladce, aby si skontrolovali svoje odberné miesta z dôvodu zvýšeného odberu vody v obci. Prípadnú poruchu nahláste na tel. č. 4331153.
13.05.2022
Zasadnutie obecného zastupiteľstva sa uskutoční 29. júna 2022 (streda) o 17:00 v obradnej miestnosti obecného úradu v Ladcoch. Program si pozriete kliknutím na link.
20.06.2022
Oznamujeme občanom, že 29. 06. 2022​ (v stredu) sa v obci uskutoční výkup papiera výmenou za hygienické výrobky (pozrite si leták na konci oznamu).