Musí existovať čierna, aby mohla vyniknúť biela.
Ako bolo na Ladeckom kotlíku?
Ako bolo na Ladeckom kotlíku?
Pozrite si fotky z akcie a prečítajte si aj pár slov o podujatí.
Máme úspešných bežcov v Behu do vrchu!
Máme úspešných bežcov v Behu do vrchu!
Ako sa umiestnili? Aký mali čas? Všetko nájdete v článku.
Koronavírus COVID-19
Koronavírus COVID-19
Sledujte aktuálne info
Ladce - Tu žijem
Ladce - Tu žijem
Aktuálne fotky a články z udalostí a zmien v obci
Nová stránka na webe
Nová stránka na webe
Kompostovanie - návody, postup, rady
11.10.2021
V súčasnosti sa koná finalizovanie prác na výstavbe optickej siete v našej obci, ktoré sa dotkli každej domácnosti. Mnohé veci sa dali do pôvodného stavu, no mnohé dokončené nie sú, prípadne nie sú spravené dobre a treba ich napraviť. Preto prosíme našich občanov, ak chcú upozorniť na nedorobené úpravy, či majú celkovo k práci na optickej sieti postrehy, výhrady a sťažnosti, nech nám ich adresujú na starosta@ladce.sk, osobne na obecnom úrade alebo prostredníctvom anonymného formuláru na webstránke obce. Naším cieľom je zabezpečiť, aby bolo po odchode pracovníkov všetko v našej obci ukončené správne a nebolo potrebné riešiť dodatočné výzvy či sťažnosti. V prípade možnosti môžu občania aj pripojiť fotku miesta, ktoré podľa nich nie je upravené tak, ako by malo byť. Ďakujeme všetkým za pomoc.
25.10.2021
Vedúca knižnice v Ladcoch oznamuje, že v stredu 27. 10. 2021 bude knižnica zatvorená.
25.10.2021
Obec Ladce, zastúpená starostom obce Ing. Jaroslavom Koyšom oznamuje, že v mesiaci október - november 2021 uskutoční výrub inváznej dreviny JAVOROVEC JASEŇOLISTÝ. Jedná sa o viacročnú vzrastlú drevinu rastúcu na obecnom pozemku KNC 544/4, k.ú. Ladce, za oplotením Materskej školy Ladce. Za vyrúbanú drevinu obec Ladce vysadí 5 ks stromov GINKGO BILOBA v areáli Materskej školy Ladce. Na základe ustanovení § 47 ods. 4 písm. h) zákona o ochrane prírody a krajiny sa na výrub inváznych druhov drevín nevyžaduje súhlas orgánu ochrany prírody. Oznámenie o výrube inváznej dreviny bolo zaslané na Okresný úrad Ilava, odbor starostlivosti o životné prostredie.
25.10.2021
Alternatívny dodávateľ energií - Slovakia Energy - na slovenskom trhu končí svoju činnosť. Pre odberateľov, ktorí boli zákazníkmi tejto spoločnosti je vhodné, aby uzavreli novú zmluvu o dodávke elektriny a plynu s novým dodávateľom. Z tohto dôvodu sa bude u nás v obci nachádzať pracovník Stredoslovenskej energetiky, ktorý bude pomáhať s návratom k dodávateľovi SSE. Tento zákaznícky servis sa uskutoční v stredu 27. 10. 2021 v Kultúrnom dome v Ladcoch v čase od 15:00 hod. do 17:00 hod. Občanov prosíme, aby si so sebou zobrali jednu ročnú vyúčtovaciu faktúru za elektrinu a plyn.
15.10.2021
Súťaž sa bude konať 22. októbra od 9:30.
18.10.2021
Skúsme sa aj tento rok zamyslieť nad tým, čo donesieme na cintorín. Od polovice októbra môžete využiť aj kontajner na zmesový odpad z hrobov. Viac v článku.
18.10.2021
Starosta obce prekladá rokovanie obecného zastupiteľstva, ktoré sa malo konať 21. 10. 2021 o týždeň a to na stredu 27. 10. 2021 o 17:00 hod. v obradnej miestnosti OÚ Ladce.
20.10.2021
Oznamujeme občanom, že 27. 10. 2021​ (v stredu) sa v obci uskutoční výkup papiera výmenou za hygienické výrobky (pozrite si leták na konci oznamu).
01.10.2021
Obec Ladce oznamuje, že aktualizuje zoznam žiadateľov o nájomné byty v nájomnom bytovom dome na Ulici Ľudovíta Štúra 598/30. Žiadosti prijaté v rokoch 2020 a 2021 zostávajú v platnosti v poradí podľa dátumu prijatia.
04.10.2021
Zápisnica a uznesenie zo zasadnutia obecného zastupiteľstva, ktoré sa konalo konalo v septembri je už na webe. Dokumenty si pozriete kliknutím na odkaz.
29.09.2021
Nové otázky: Dopravné značenie pri škole; Zjazd z diaľnice; Kosenie v obci; Prerušenie distribúcie elektrickej energie; Hlasitosť obecného rozhlasu. Prečítajte si odpovede starostu!
27.09.2021
Okres Ilava je od 27. 9. 2021 v červenej farbe. Aktuálne opatrenia nájdete na linku nižšie.
29.09.2021
Obec Ladce má záujem realizovať vodozádržné opatrenia na území svojej obce. Časová realizácia projektu: od 09/2021 – 12/2021.
17.09.2021
Ďalšie zasadnutie obecného zastupiteľstva sa koná 23. septembra 2021 (štvrtok) o 17:00 v obradnej miestnosti obecného úradu v Ladcoch. Program si pozriete kliknutím na link.
03.08.2021
Ponúkame vám vizualizáciu zmien, ktoré by sa časom mohli udiať aj v našej obci. Vizualizácia ukazuje možnosti pretvorenia priestoru popri ceste 1. triedy od domu kultúry až po hlavnú križovatku a priestoru okolo cintorína v Ladcoch.
03.08.2021
Na tejto podstránke nájdete vizualizáciu, ktorá komplexne ukazuje ako by mohla revitalizácia cintorína vyzerať vo finále.