Naučme sa vnímať deti a rozumieť starcom, tým sa aj svet stane zrozumiteľnejší.
Silvester v Ladcoch 2018
Silvester v Ladcoch 2018
Pred DK Ladce od 23:00 hod.
Rodičovský ples 2019
Rodičovský ples 2019
26. 1. 2019, KD Ladce
Nové fotky starých časov
Nové fotky starých časov
Historické fotky z PCLA
Ladce - Tu žijem
Ladce - Tu žijem
Aktuálne fotky z udalostí
Nová stránka na webe
Nová stránka na webe
Kompostovanie - návody, postup, rady
18.12.2018
Želám Vám, milí spoluobčania, radostné a pokojné prežitie vianočných sviatkov, aby sa Vám splnili Vaše sny, priania a predsavzatia. Našim deťom želám bohatého Ježiška, aby si pod vianočným stromčekom našli ten najkrajší darček, ktorý si vysnívali. Zvlášť chcem pozdraviť našich chorých spoluobčanov a popriať im skoré uzdravenie a veľa psychických a fyzických síl. Šťastné a veselé vianočné sviatky všetkým! Jaroslav Koyš
18.12.2018
Tento rok sa občania Tunežíc dočkali toľkokrát sľubovanej a odkladanej rekonštrukcie chodníka. Vďaka rekonštrukcii získala táto časť obce bezpečný prístup pre peších popri ceste 1. triedy z Ladiec do Tunežíc.
17.12.2018
Zápisnica a uznesenie zo zasadnutia obecného zastupiteľstva, ktoré sa konalo konalo 06. 12. 2018, je už na webe. Dokumenty si pozriete kliknutím na odkaz.
18.12.2018
Mnohí sa pýtate a krútite hlavami nad tým, že sa mení frekvencia vývozu nádob komunálneho odpadu z 1krát za 7 dní na 1krát za 14 dní. K tomuto rozhodnutiu nás priviedlo pár vecí.
13.12.2018
To, že sú Vianoce obdobím hojnosti a štedrosti dokazujú aj štatistiky, podľa ktorých sa v decembri vyzbiera viac plastov a papiera ako v novembri, alebo v januári viac skla než v novembri a v decembri. Nedávajme si počas Vianoc sviatok a pokoj od triedenia, práve naopak.
13.12.2018
Ladecké zvesti - mesiac december 2018 - si môžete prečítať aj tu.
13.12.2018
Aj doma sa správame rovnako? Aj doma skladujeme staré pneumatiky v záhrade? Aj doma odhadzujeme plechovičky z nápoja na trávnik? Aj doma vysypeme odpadky na zem a čakáme, kto ich zdvihne? Nie? Tak prečo sa takto správame v lese?
17.12.2018
Pred Vianocami sa zvyknú ľudia stretávať viac ako inokedy počas roka, bilancujú svoje radosti i starosti pri lahodnom espresse či chutnom čokoládovom nápoji. Inak tomu nebolo ani v našej základnej škole, ktorá sa práve v piatok 14. decembra 2018 stala miestom pre stretnutie našich žiakov, rodičov, učiteľov a všetkých milých priateľov našej školy na akcii nazvanej Vianočná burza.
15.12.2018
Adventný koncert opäť všetkých naladil na vianočnú atmosféru a pripomenul nám, že sviatky pokoja a rodinnej pohody sú skutočne už pred dverami.
15.12.2018
VZN O miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
15.12.2018
Organizácia vyučovania pred vianočnými prázdninami, vianočné prázdniny v MŠ a ZŠ.
13.12.2018
Svätý Mikuláš obdaroval deti z Ladiec v Kostole Božieho Milosrdenstva. Po svätej omši si tak všetky dobré deti mohli prísť pre sladký balíček, ktorý bol odmenou za celoročné poslúchanie.
12.12.2018
Ustanovujúce zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Ladcoch po voľbách do orgánov samosprávy obcí v roku 2018. Za starostu obce bol zvolený Ing. Jaroslav Koyš, starosta z predchádzajúceho volebného obdobia.
10.12.2018
Verejné zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Ladcoch bude dňa 13. decembra 2018 (štvrtok) o 17.00 hod. v obradnej miestnosti obecného úradu. Pozrite si pozvánku a body programu.
11.12.2018
Nové otázky: Kanálsky most; Znečistená cesta vozidlami lomu Tunežice; Riaditeľka ZŠ Ladce; Verejná wifi sieť v obci; Budú Ladce mestom? Darovanie kníh pre knižnicu. Prečítajte si odpovede starostu.
11.12.2018
V prvú adventnú nedeľu sa uskutočnila na školskom dvore v MŠ akcia, na ktorú sme sa všetci tešili.