O láske sa viac hovorí, ako sa jej dáva.
Ladecký beh detí 2019
Ladecký beh detí 2019
29. 9. 2019, nedeľa, 10:10 hod.
Beh na Butkov 2019
Beh na Butkov 2019
29. 09. 2019, nedeľa, 10:00 hod. pred OcÚ
Nové fotky starých časov
Nové fotky starých časov
Historické fotky z PCLA
Ladce - Tu žijem
Ladce - Tu žijem
Aktuálne fotky z udalostí
Nová stránka na webe
Nová stránka na webe
Kompostovanie - návody, postup, rady
11.09.2019
Verejné zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Ladcoch bude dňa 19. septembra (štvrtok) o 17.00 hod. v obradnej miestnosti obecného úradu. Pozrite si pozvánku a body programu.
12.09.2019
Všeobecne záväzné nariadenie o číslovaní stavieb, určovaní názvov ulíc a iných verejných priestranstiev. Návrh tohto nariadenia bol zverejnený na obecnej tabuli a webovej stránke dňa 03. 09. 2019 na dobu minimálne 15 dní. Plánované schvaľovanie bude 19. 09. 2019.
09.09.2019
Zber plastov bude v piatok 13. 09. 2019 ráno. Prosíme občanov, aby plné a zviazané vrecia vyložili pred brány domov. Nezabudnite - vrecia treba vyložiť HNEĎ RÁNO, nakoľko firma môže chodiť už od 06:00 hod.! Zároveň upozorňujeme, že plasty treba stláčať, aby nedochádzalo k vykladaniu poloprázdnych vriec! Ďakujeme, že separujete.
12.09.2019
Zber kovového šrotu bude v stredu 18. 09. 2019 od 7:30 hod. Prosíme občanov, aby kovový šrot vyložili pred brány domov. Ďakujeme, že separujete.
20.08.2019
Prečíslovanie domov v časti Tunežice začne od 15. 10. 2019 a bude sa realizovať postupne po uliciach, o čom budú občania vopred informovaní. Začne sa od ulice Hviezdoslavovej.
02.09.2019
Stredoslovenská distribučná, a. s. oznamuje, že z dôvodu plánovacích prác na zariadeniach distribučnej sústavy bude 19. 09. 2019 v čase od 7.30 do 15.30 hod. a 25. 09. 2019 v čase od 7.30 do 15.30 hod. obmedzená distribúcia elektrickej energie v obci. Čísla domov, ktorých sa oznam týka, nájdete v prílohe alebo si ich zobrazíte kliknutím na odkaz.
02.09.2019
Nové otázky: Stavba nových domov v Ladcoch, dopravné značenie; Zápach v obci; Kosenie v obci; Chodník na hlavnej ceste; Chýba kamera pri Váhu; Nepokosený cintorín; Letáky v schránkach, Kometár ku stavu odpadových nádob na Kollárovej; Kollárovci na Butkove; Križovatka pri Kopyte; Obecný rozhlas; Optická sieť v Ladcoch; Pohľadnice Ladiec; Cementárka a jej komín. Prečítajte si odpovede starostu.
05.09.2019
Ani sa nestíhame čudovať ako ten čas letí – za nami sú prázdniny aj prvé dni nového školského roka 2019/2020. Tento školský rok máme zapísaných 102 detí vo veku od 2,5 – 6 rokov, z toho 31 detí je pred vstupom do ZŠ.
05.09.2019
Detská burza sa bude konať 4. - 5. októbra 2019. Viac info a podmienky predaja nájdete tu.
05.09.2019
TÉRYHO CHATA (VYSOKÉ TATRY). Kedy: 21. septembra 2019, odchod autobusu od Kopyta 5:00 hod. Cena: 20 eur/osoba.
05.09.2019
Dokument "Zhromaždenie vlastníkov poľovných pozemkov" si pozriete kliknutím na jeho názov, alebo otvoríte v súboroch na konci stránky
04.09.2019
V mesiacoch júl a august, v čase, kedy bola naša MŠ zatvorená, sme uskutočnili maľovanie všetkých priestorov 3. triedy.
28.08.2019
Riaditeľstvo Základnej školy v Ladcoch vás pozýva dňa 2. 9. 2019 (pondelok) o 8:30 hod. na slávnostné otvorenie školského roka. Prváci si so sebou prinesú aktovku. Srdečne sa tešíme na vašu účasť.
26.08.2019
Prostredníctvom našej Facebookovej stránky sme boli upozornení na skládku stavebného odpadu pri Váhu.
17.08.2019
Cesta III. triedy č. 1946 bude definitívne uzavretá na prelome 16. - 17. 08 od 00:00 hod. do 30. 10. 2019. Uzávierka cesty sa netýka účastníkov cestnej premávky smerom Bel. Slatiny - Lom Mojtín - Podmalenica - Ovsiská. Cesta bude uzavretá v tesnej blízkosti sanovaného brala Smetlička.
19.08.2019
Ladecké zvesti - mesiac august 2019 - si môžete prečítať aj tu.