Až v tme zistíš čo naozaj svieti.
Národná púť na horu Butkov
Národná púť na horu Butkov
29. 8. 2019, Butkov
Nové fotky starých časov
Nové fotky starých časov
Historické fotky z PCLA
Ladce - Tu žijem
Ladce - Tu žijem
Aktuálne fotky z udalostí
Nová stránka na webe
Nová stránka na webe
Kompostovanie - návody, postup, rady
Obnovený mapový portál obce
Obnovený mapový portál obce
Mapy, parcely C aj E prehľadne a rýchlo
20.08.2019
Prečíslovanie domov v časti Tunežice začne od 15. 10. 2019 a bude sa realizovať postupne po uliciach, o čom budú občania vopred informovaní. Začne sa od ulice Hviezdoslavovej.
20.08.2019
Riaditeľstvo MŠ Ladce pozýva rodičov novoprijatých detí na krátku informačnú schôdzu dňa 28. 8. 2019 o 15:15 hod. v 4. triede. Na schôdzi budú podané informácie o adaptačnom procese detí.
09.08.2019
Pozvánka na púť, ktorá sa bude konať 29. 8. 2019, je na tomto odkaze.
19.08.2019
Ladecké zvesti - mesiac august 2019 - si môžete prečítať aj tu.
20.08.2019
Výzva pre všetkých vlastníkov (správcov, nájomcov) nehnuteľností, na ktorých sa nachádza elektrické vedenie na odstránenie a okliesnenie stromov a iných porastov, ktoré ohrozujú bezpečnosť alebo spoľahlivosť prevádzky vedenia.
25.07.2019
Zápisnica a uznesenie zo zasadnutia obecného zastupiteľstva, ktoré sa konalo konalo 18. 07. 2019, je už na webe. Dokumenty si pozriete kliknutím na odkaz.
25.07.2019
Dňa 23. 7. 2019 sa uskutočnilo slávnostné odovzdávanie hasičských vozidiel IVECO DAILY pre potreby obcí Ladce, Košeca, Dulov a Červený Kameň v prípade mimoriadnych situácií.
25.07.2019
Fotogaléria a článok z podujatia Dni obce Ladce 2019.
01.08.2019
Vedeli ste, že z 2 nápojových kartónov sa dá vyrobiť 1 m² kuchynských utierok?
01.08.2019
Tradičný Deň Stavbárov nechýbal ani tento rok. Konal sa 28. 6. na futbalovom ihrisku v Ladcoch. Napriek horúčavám, ktoré v tomto období už boli v plnom prúde, sme vystihli príjemných 24 stupňov.
24.07.2019
Nové otázky: Chodník na hlavnej ceste; Chýba kamera pri Váhu; Nepokosený cintorín; Letáky v schránkach, Kometár ku stavu odpadových nádob na Kollárovej; Kollárovci na Butkove; Križovatka pri Kopyte; Obecný rozhlas; Optická sieť v Ladcoch; Pohľadnice Ladiec; Cementárka a jej komín. Prečítajte si odpovede starostu.
16.07.2019
Po dlhej zimnej prestávke sme sa už nevedeli dočkať prvej jarnej akcie, a tak sme oprášili turistický výstroj a 18. mája 2019 vyrazili na prvú tohtoročnú spoločnú turistiku do blízkych Strážovských vrchov, na Rohatú skalu.
10.07.2019
Verejné zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Ladcoch bude dňa 18. júla (štvrtok) o 17.00 hod. v obradnej miestnosti obecného úradu. Pozrite si pozvánku a body programu.
12.07.2019
OR HaZZ v Trenčíne vyhlasuje dňom 08. 07. 2018 od 08:00 hod. do odvolania čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru na lesných pozemkoch v okresoch Trenčín a Ilava.
19.06.2019
Na fotkách vidíme znečistené plastové nádoby, ktoré poniektorí občania hádžu do plastov bez toho, aby ich najprv vyčistili.
21.06.2019
Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2019 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v materskej škole, v školskom klube detí a v školských jedálňach v obci Ladce.