Odpoveď na otázku života, nájdeš v živote samom.
Nové fotky starých časov
Nové fotky starých časov
Historické fotky z PCLA
Ladce - Tu žijem
Ladce - Tu žijem
Aktuálne fotky z udalostí
Nová stránka na webe
Nová stránka na webe
Kompostovanie - návody, postup, rady
Obnovený mapový portál obce
Obnovený mapový portál obce
Mapy, parcely C aj E prehľadne a rýchlo
15.11.2019
Všeobecne záväzné nariadenie o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady; o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Ladce; o miestnej dani za ubytovanie.
08.11.2019
Verejné zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Ladcoch bude dňa 14. novembra (štvrtok) o 17.00 hod. v obradnej miestnosti obecného úradu. Pozrite si pozvánku a body programu.
11.11.2019
Obec Ladce vyzýva na predkladanie ponúk na dodávku, osadenie a kompletizáciu prvkov detského ihriska.
15.11.2019
Nové otázky: Zrušený farský ples 2019; Ladecké zvesti na webe; Prášenie v PCLA; Ladecké zvesti 10/2019; Túlavý pes v obci; Rada pri výbere nových stromov v obci; Osvetlenie na cintoríne v Tunežiciach; Smetné nádoby v križovatke. Prečítajte si odpovede starostu.
15.11.2019
Dokument "Komplex bioplynových staníc Horovce - zmena množstva a druhov používaných surovín a zhodnocovaných odpadov" si pozriete kliknutím na jeho názov, alebo otvoríte v súboroch na konci stránky
21.10.2019
Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky sa konajú v sobotu 29. 02. 2019 od 07:00 do 22:00. Základné informácie nájdete na tomto odkaze.
17.11.2019
Obec spolupracuje s mestom Kelč od júla 2016. Nadviazanie partnerskej spolupráce práve s týmto mestom vzniklo ako prirodzené pokračovanie spolupráce a vzájomných vzťahov dvoch našich školských zariadení, a to Odborného učilišťa Kelč a Odborného učilišťa internátneho Ladce z 80-tych rokov.
08.11.2019
Obec Ladce vyzýva na predkladanie ponúk na dodávku tovaru a športového vybavenia - zlepšenie stavu MT vybavenia telocvične ZŠ.
11.11.2019
Oznamujeme občanom, že 27. 11. 2019​ (v stredu) sa v obci uskutoční výkup papiera výmenou za hygienické výrobky (pozrite si leták na konci oznamu).
17.11.2019
Prinášame článok o spolupráci s obcou Kelč očami našej pracovníčky OcÚ, Mgr. Dáši Pauer.
11.11.2019
Aj materské školy na Slovensku oslavujú svoj deň. Ten bol určený na 4. november.
11.11.2019
Na konci mesiaca októbra sa priestory druhej triedy našej škôlky dočkali príjemnej zmeny – nového bieleho náteru na stenách.
11.11.2019
S príchodom jesenných dní, keď príroda žiari najkrajšími farbami, prichádza október, mesiac úcty k starším. Stalo sa už milou tradíciou, že sa s našimi dôchodcami pri príležitosti tohto sviatku stretávame v našej MŠ.
21.10.2019
Súhrnná správa o zákazkách s nízkymi hodnotami za obdobie od 01. 07. 2019 do 30. 09. 2019
23.10.2019
Zápisnica a uznesenie zo zasadnutia obecného zastupiteľstva, ktoré sa konalo konalo 23. 10. 2019, je už na webe. Dokumenty si pozriete kliknutím na odkaz.
05.11.2019
Farský Katarínsky ples na rok 2019 bol zrušený. Ďakujeme za pochopenie, organizátori plesu.