Naučme sa vnímať deti a rozumieť starcom, tým sa aj svet stane zrozumiteľnejší.
Mobilná aplikácia Ladce
Mobilná aplikácia Ladce
Chcete vedieť čo sa deje v našej obci? Povie vám to aplikácia. Jej stiahnutie je zadarmo.
Ladce - Tu žijem
Ladce - Tu žijem
Aktuálne fotky a články z udalostí a zmien v obci
Ako môžem pomôcť?
Ako môžem pomôcť?
Všetky informácie týkajúce sa pomoci pre Ukrajinu zverejňujeme na tejto podstránke.
Nová stránka na webe
Nová stránka na webe
Zálohovanie plastov a kovov
08.06.2023
Oznamujeme občanom, že dňa 09.júna 2023 (t.j. v piatok) o 12:00 hod. bude vykonané preskúšanie varovnej siete sirén na území Slovenskej republiky hlasitou skúškou dvojminútovým stálym tónom
09.06.2023
Hudba bez Bariér na hore Butkov 17.06.2023 o 19:00 hod.
07.06.2023
Zber plastov bude v piatok 09.06.2023 ráno. Prosíme občanov, aby plné a zviazané vrecia vyložili pred brány domov. Nezabudnite - vrecia treba vyložiť HNEĎ RÁNO, nakoľko firma môže chodiť už od 06:00 hod.! Zároveň upozorňujeme, že plasty treba stláčať, aby nedochádzalo k vykladaniu poloprázdnych vriec! Ďakujeme, že separujete!
07.06.2023
Obec Ladce oznamuje verejnosti, že na elektronickej úradnej tabuli je zverejnený strategický dokument „Spoločný program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja SPR Dubnicko - Ilavsko pre roky 2023 – 2030“ , kde do 14 dní t.j. 20.06.2023 odo dňa, keď bolo oznámenie zverejnené možno do dokumentu nahliadnuť, robiť si z neho odpisy, výpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie. K nahliadnutiu je dokument dostupný aj na Obecnom úrade v Ladcoch v pracovných dňoch počas úradných hodín. Podľa § 63 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie je možné v prípade potreby vykonať konzultácie počas celého procesu posudzovania vplyvov strategického dokumentu na základe vopred dohodnutého termínu. Miesto konania konzultácie: Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie, Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín.
05.06.2023
Považská vodárenská spoločnosť, prevádzka vodovodov Beluša, oznamuje odberateľom vody v obci Ladce, že bude prebiehať odpočet vodomerov. - Ladce od 05.06.2023 do 14.06.2023 - Ladce - Tunežice od 13.06.2023 do 16.06.2023. Prosíme majiteľov rodinných domov, aby umožnili pracovníkom prevádzky prístup k vodomerom a zabezpečili psov v rod. domoch. Stav vodomeru môžu nahlásiť i telefonicky na tel.číslo 042 4624 197 v pracovných dňoch od 6.00 hod. do 14.00 hod.
07.06.2023
Stredoslovenská distribučná, a. s., oznamuje, že z dôvodu plánovacích prác na zariadeniach distribučnej sústavy bude dňa 29.06.2023 obmedzená distribúcia elektrickej energie v našej obci. Čísla domov, ktorých sa oznam týka, si zobrazíte kliknutím na odkaz.
16.05.2023
Trenčiansky samosprávny kraj v rámci projektu "Podpora projektu AAL v podmienkach TSK" vyvíja systém IDA - Inteligentná Domáca Asistentka. Nová sociálna služba a systém IDA funguje bez kamier a mikrofónov, nesleduje a nenarúša vaše súkromie.
09.06.2022
Vzhľadom k dopytu od občanov je možné zakúpiť si rozložiteľné (BIO) vrecká vhodné do malých košíkov s objemom 10 l aj na našom obecnom úrade alebo zbernom dvore. Takéto vrecká boli distribuované na začiatku roka 2022 do domácností bytoviek. Balík obsahuje 25 ks vreciek. Cena balíka je 2 €.
31.03.2023
Harmonogram vývozu odpadu pre 2. štvrťrok 2023. Upozorňujeme však, že harmonogram je dočasný a môže sa ešte meniť. Na prípadné zmeny Vás včas upozorníme.
01.06.2023
Pošta Ladce oznamuje, že bude mať 01.06.2023 a 07.06.2023 nasledovné otváracie hodiny: 01.06.2023- 08:00-12:00, 12:30-15:00 hod., 02.06.2023- 08:00-12:00, 12:30-15:00 hod., 05.06.2023- ZATVORENÉ, 06.06.2023- 08:00-12:00, 12:30-15:00 hod., 07.06.2023- 08:00-12:00, 12:30-17:00 hod.
07.06.2023
Pozrite si najnovšie fotky v galérii. 6. ročník beh na Butkov, Stojisko na smetné nádoby pri bytovom dome č. 157 a č. 540, Pokračovanie v obnove kaštieľa 2022.
07.06.2023
Nové otázky: Uvítanie detí do života, Stojisko na smetné nádoby na Záhradnej ulici, Rozhlas a kanalizácia na Tajovského ulici, Ladecké zvesti, Kosenie futbalového ihriska, Prečítajte si odpovede starostu!
16.05.2023
Riaditeľka Základnej školy, Vážska ulica 399/5, Ladce 018 63 príjme do pracovného pomeru pedagogického zamestnanca - učiteľ/učiteľka 2. stupňa ZŠ
21.05.2023
Dňa 27.5.2023 za DK Ladce sa uskutoční Deň detí a rodiny. Všetky detí sa môžu tešiť na koncert Fidlikantov. Pripravené budú rôzne atrakcie a samozrejme nebude chýbať občerstvenie. Tešíme sa na Vás!
05.05.2023
V poslednom období sa pri triedenom zbere odpadu, predovšetkým pri zbere obalov z kovov, vyskytuje problém s horením a vybuchovaním odpadu pri jeho zbere. Dôvodom je skutočnosť, že odpad obsahuje horľavé a výbušné látky a predmety. Upozorňujeme občanov, že do nádob a vriec na triedený zber odpadov, ale ani do žiadnych iných nádob na odpad, nepatria horľavé a výbušné látky a predmety, vrátane rôznych tlakových nádob a nádob so zvyškami horľavých látok. Horľavé a výbušné látky a predmety v odpade môžu spôsobiť situáciu všeobecného ohrozenia a následný výbuch alebo požiar môže spôsobiť nielen materiálne škody ale aj poškodenie zdravia, prípadne aj usmrtenie.
09.03.2023
Zasadnutie obecného zastupiteľstva sa uskutoční 26. apríla 2023 (streda) o 17:00 v obradnej miestnosti obecného úradu v Ladcoch. Program si pozriete kliknutím na link.