Človek vtedy spozná svoje chyby, keď začne na ne doplácať.
Národná púť na horu Butkov
Národná púť na horu Butkov
29. 8. 2019, Butkov
Nové fotky starých časov
Nové fotky starých časov
Historické fotky z PCLA
Ladce - Tu žijem
Ladce - Tu žijem
Aktuálne fotky z udalostí
Nová stránka na webe
Nová stránka na webe
Kompostovanie - návody, postup, rady
Obnovený mapový portál obce
Obnovený mapový portál obce
Mapy, parcely C aj E prehľadne a rýchlo
09.08.2019
Pozvánka na púť, ktorá sa bude konať 29. 8. 2019, je na tomto odkaze.
25.07.2019
Zápisnica a uznesenie zo zasadnutia obecného zastupiteľstva, ktoré sa konalo konalo 18. 07. 2019, je už na webe. Dokumenty si pozriete kliknutím na odkaz.
25.07.2019
Dňa 23. 7. 2019 sa uskutočnilo slávnostné odovzdávanie hasičských vozidiel IVECO DAILY pre potreby obcí Ladce, Košeca, Dulov a Červený Kameň v prípade mimoriadnych situácií.
25.07.2019
Fotogaléria a článok z podujatia Dni obce Ladce 2019.
01.08.2019
Vedeli ste, že z 2 nápojových kartónov sa dá vyrobiť 1 m² kuchynských utierok?
01.08.2019
Tradičný Deň Stavbárov nechýbal ani tento rok. Konal sa 28. 6. na futbalovom ihrisku v Ladcoch. Napriek horúčavám, ktoré v tomto období už boli v plnom prúde, sme vystihli príjemných 24 stupňov.
24.07.2019
Nové otázky: Chodník na hlavnej ceste; Chýba kamera pri Váhu; Nepokosený cintorín; Letáky v schránkach, Kometár ku stavu odpadových nádob na Kollárovej; Kollárovci na Butkove; Križovatka pri Kopyte; Obecný rozhlas; Optická sieť v Ladcoch; Pohľadnice Ladiec; Cementárka a jej komín. Prečítajte si odpovede starostu.
16.07.2019
Po dlhej zimnej prestávke sme sa už nevedeli dočkať prvej jarnej akcie, a tak sme oprášili turistický výstroj a 18. mája 2019 vyrazili na prvú tohtoročnú spoločnú turistiku do blízkych Strážovských vrchov, na Rohatú skalu.
10.07.2019
Verejné zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Ladcoch bude dňa 18. júla (štvrtok) o 17.00 hod. v obradnej miestnosti obecného úradu. Pozrite si pozvánku a body programu.
12.07.2019
OR HaZZ v Trenčíne vyhlasuje dňom 08. 07. 2018 od 08:00 hod. do odvolania čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru na lesných pozemkoch v okresoch Trenčín a Ilava.
19.06.2019
Na fotkách vidíme znečistené plastové nádoby, ktoré poniektorí občania hádžu do plastov bez toho, aby ich najprv vyčistili.
21.06.2019
Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2019 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v materskej škole, v školskom klube detí a v školských jedálňach v obci Ladce.
23.06.2019
Dokument Záverečný účet za rok 2018​ nájdete tu.
19.06.2019
Obec Ladce zastúpená starostom Ing. Jaroslavom Koyšom oznamuje miesto uloženia listovej zásielky pre nasledujúce mená. Listovú zásielku si môžete prevziať osobne. Po uplynutí doby uloženia je listová zásielka vrátená odosielateľovi.
10.06.2019
Ladecké zvesti - mesiac jún 2019 - si môžete prečítať aj tu.
14.05.2019
Obec Ladce dôrazne upozorňuje na dodržiavanie VZN č.3/2018 obce Ladce, pravidlá na udržiavanie čistoty v obci a ochranu verejnej zelene v obci a to na čl. 3, ods. 1, písm. g, kde je zakázané skladovať bez súhlasu vlastníka pozemku, alebo obce stavebné a iné materiály, obaly, kontajnery a podobné prekážky a predmety. Sankcie za nedodržanie povinností alebo za porušenie zákazov ustanovených v tomto nariadení upravuje osobitný predpis - zákon č. 372/1990 Zb. o priestupkoch. Z uvedeného vyplýva, aby si vlastníci rodinných domov (aj občania bývajúci na bytovkách) bezodkladne odstránili akýkoľvek skladovaný materiál z obecných pozemkov, sú to najmä miestne komunikácie, ulice, chodníky, cesty a podobne.