Naučme sa vnímať deti a rozumieť starcom, tým sa aj svet stane zrozumiteľnejší.
Tradičná vatra v Horných Ladcoch
Tradičná vatra v Horných Ladcoch
27. 04. 2019, sobota, od 19:00 hod.
Ladecký kotlík 2019
Ladecký kotlík 2019
04. 05. sobota, začiatok od 11:00 hod.
Nové fotky starých časov
Nové fotky starých časov
Historické fotky z PCLA
Ladce - Tu žijem
Ladce - Tu žijem
Aktuálne fotky z udalostí
Nová stránka na webe
Nová stránka na webe
Kompostovanie - návody, postup, rady
17.04.2019
Verejné zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Ladcoch bude dňa 25. apríla (štvrtok) o 17.00 hod. v obradnej miestnosti obecného úradu. Pozrite si pozvánku a body programu.
18.04.2019
Komunálny odpad (Tunežice, bytovky, hlavná cesta) sa bude vyvážať aj na Veľký piatok - čiže dňa 19. 4. 2019.
10.04.2019
Zápis detí bude prebiehať v dňoch 22. 5. – 23. 5. 2019 v čase od 10,00 do 15,30 hod. v priestoroch riaditeľne MŠ.
18.04.2019
Pri športovom areáli v Košeci sa našli dvaja psíkovia – čierny, pravdepodobne Labrador a hnedý huňatý. Prosíme majiteľa, aby si ich prišiel vyzdvihnúť na Zberný dvor obce Košeca.
10.04.2019
Po zimnej údržbe ostali naše komunikácie znečistené od posypového materiálu a od 15. 4. 2019 chceme zametať ulice. Chcel by som preto požiadať majiteľov motorových vozidiel, ktorí parkujú svoje vozidlá na miestnych komunikáciách, aby si vozidlá zaparkovali vo svojich dvoroch a umožnili lepšie očistenie komunikácií. Samozrejme, boli by sme radi, ak by sa naši obyvatelia pridali a očistili si okolie svojho domu či bytovky a prispeli tak k skrášleniu celej našej obce. Ďakujem všetkým, Ing. Jaroslav Koyš, starosta.
31.03.2019
Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Trenčíne upozorňuje občanov v súvislosti so zabezpečením ochrany lesov pred požiarmi a prevenciou proti vzniku požiarov v prírodnom prostredí na dodržiavanie povinností, ktoré im vyplývajú zo zákona o ochrane pred požiarmi a to najmä na zákaz vypaľovať porasty bylín, kríkov a stromov a zakladať oheň v priestoroch alebo na miestach, kde môže dôjsť k jeho rozšíreniu
10.04.2019
Ladecké zvesti - mesiac apríl 2019 - si môžete prečítať aj tu.
11.03.2019
Správca dane a poplatkov obec Ladce oznamuje, že daň z nehnuteľnosti, za psov a poplatok za odvoz komunálneho odpadu za rok 2019, si môžete prísť zaplatiť do pokladne na Obecnom úrade v Ladcoch v úradných hodinách. Rozhodnutia daň z nehnuteľností, daň za psov a poplatok za odvoz komunálneho odpadu za rok 2019 si môžete prísť prevziať osobne na Obecný úrad Ladce a zaplatiť na číslo účtu SK77 0200 0000 0000 2232 4372.
31.03.2019
V dňoch 8. 4. 2019 - 16. 4. 2019 sa uskutoční odpočet spotreby elektrickej energie v domácnostiach (BEZ OHĽADU NA ZMLUVNÉHO PARTNERA) v obci Ladce. V čase od 9.00 do cca 16.00 hod. Dovoľujeme si preto požiadať všetkých odberateľov el. energie, aby nám v uvedenom termíne sprístupnili svoje odberné miesta a prispeli tak k rýchlemu a presnému vykonaniu odpočtu spotreby el. energie. Zároveň prosíme o zabezpečenie psov v rodinných domoch a pristúpenie el. skriniek. Odpisy bude vykonávať firma STENGL, odpočtár p. Jandušíková Martina. tel.0914 260 257. Žiadne iné osoby okrem poverených spoločnosťou SSD a.s. nie sú oprávnené vykonávať odpočty spotreby elektrickej energie!
28.03.2019
Do súťaže sa môžete telefonicky prihlasovať až do konca apríla. Číslo: 0905 197 201.
10.04.2019
Deň učiteľov sme oslávili aj v Ladcoch. 28. marca 2019 sa konala v obradnej sieni obce tradičná slávnosť, na ktorú boli pozvaní učitelia zo Základnej školy v Ladcoch a z Materskej školy v Ladcoch.
14.04.2019
Prispejte svojou iniciatívou k zlepšeniu súčasného stavu našej autobusovej zástavky.
10.04.2019
Ministerstvo životného prostredia SR súhlasí s realizáciou navrhovanej činnosti Lom Tunežice - zvýšenie ťažby za predpokladu dodržania právnych predpisov a podmienok v nižšie uvedenom dokumente.
15.04.2019
Akoby to bolo len včera, kedy sme hodnotili uplynulú turistickú sezónu a už nám s príchodom jari klope na dvere nová. Aj v tej nadchádzajúcej sme si naplánovali navštíviť krásne a turistami veľmi vyhľadávané miesta našich hôr.
15.04.2019
V sobotu 6. 4. 2019 zakladateľ klubu Ing. Michal Velčík a člen klubu Roman Cahel, v obci Ladce pri Ilave otvorili strelnicu pre členov klubu, ale aj pre verejnosť.
25.02.2019
Zápisnica a uznesenie zo zasadnutia obecného zastupiteľstva, ktoré sa konalo konalo 14. 03. 2019, je už na webe. Dokumenty si pozriete kliknutím na odkaz.