Naučme sa vnímať deti a rozumieť starcom, tým sa aj svet stane zrozumiteľnejší.
Ako bolo na Ladeckom kotlíku?
Ako bolo na Ladeckom kotlíku?
Pozrite si fotky z akcie a prečítajte si aj pár slov o podujatí.
Máme úspešných bežcov v Behu do vrchu!
Máme úspešných bežcov v Behu do vrchu!
Ako sa umiestnili? Aký mali čas? Všetko nájdete v článku.
Koronavírus COVID-19
Koronavírus COVID-19
Sledujte aktuálne info
Ladce - Tu žijem
Ladce - Tu žijem
Aktuálne fotky a články z udalostí a zmien v obci
Nová stránka na webe
Nová stránka na webe
Kompostovanie - návody, postup, rady
11.01.2022
Obec Ladce prijme do pracovného pomeru na plný pracovný úväzok samostatného referenta. Žiadosť s profesijným životopisom je potrebné doručiť do 31. januára 2022 na Obecný úrad v Ladcoch osobne, poštou alebo elektronicky: podatelna@ladce.sk.
03.01.2022
V posledných Ladeckých zvestiach v roku 2021 sa v rámci článku o obecnom zastupiteľstve dostala k občanom informácia o premiestnení autobusovej zastávky v Ladcoch. Prečo sa o tejto téme diskutuje? Dočítate sa v článku, na ktorý majú občania možnosť reagovať (a to aj anonymne).
03.01.2022
Pozrite si dôležité dokumenty, na ktorých vidieť navrhované úpravy Územného plánu obce a vznik nových lokalít pre výstavbu, či rekreáciu.
22.12.2021
Zber biologicky rozložiteľných kuchynských odpadov pri bytových domoch bude od nového roka v našej obci komfortnejší. Prvý vývoz bude už 5. januára 2022!
13.12.2021
Zápisnica a uznesenie zo zasadnutia obecného zastupiteľstva, ktoré sa konalo konalo v decembri je už na webe. Dokumenty si pozriete kliknutím na odkaz.
10.12.2021
Z dôvodu uznesenia vlády Slovenskej republiky od pondelka 13. decembra 2021, kedy prejdú stredné školy a druhý stupeň základných škôl na dištančné vzdelávanie, budú spoje prímestskej autobusovej dopravy oboch zmluvných prepravcov – SAD Trenčín a SAD Prievidza premávať v prázdninovom režime s posilovými spojmi pre zabezpečenie dochádzky žiakov prvého stupňa základných škôl. Od pondelka 20. decembra 2021 bude prímestská autobusová doprava zabezpečovaná v riadnom prázdninovom režime v zmysle platných cestovných poriadkov. Ďalšie informácie s výpisom posilových spojov budú zverejnené na www.sadtn.sk a www.sadpd.sk.
22.12.2021
Pozrite si Všeobecné záväzné nariadenie č. 1/2022 o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy alebo dieťa a žiaka školského zariadenia.
22.12.2021
Po sviatkoch môžete živé aj umelé stromčeky priniesť na zberný dvor. Prosíme, nenechávajte stromčeky pred nádobami na triedený odpad alebo komunálny odpad, zberná spoločnosť nie je povinná odniesť ich. Ďakujeme za pochopenie.
25.11.2021
Z dôvodu lockdownu je obecný úrad od 25. 11. 2021 zatvorený. V súrnych prípadoch (úmrtie) volajte +421 902 967 572.
20.12.2021
Úpravy rozpočtu a schválený rozpočet na rok 2022 nájdete tu.
06.12.2021
Ďalšie zasadnutie obecného zastupiteľstva sa koná 9. decembra 2021 (štvrtok) o 17:00 v obradnej miestnosti obecného úradu v Ladcoch. Program si pozriete kliknutím na link.
06.12.2021
Aktuálne prežívame obdobie, ktorého symbolom je dávanie si prekvapení v podobe mikulášskych balíčkov. Aj naša obec si jeden taký našla, no žiaľ, nikoho nepotešil.
01.12.2021
Obec Ladce v spolupráci s PCLa vysádzala v novembri stromy na verejných priestranstvách. Umiestnenie a výsadbu realizovala s arboristom, ktorý určil aj druhy jednotlivých drevín v závislosti od miesta výsadby.
01.12.2021
Oznamujeme občanom, že od stredy 1. 12. 2021 do konca marca 2022 platí zákaz dovozu nábytku (skrinky, stoličky, stoly, pohovky, gauče) na zberný dvor Ladce, z dôvodu preplnenia kapacity a pozastavenia odvozu nábytku spracovateľskou firmou. Ďakujeme za pochopenie!
11.10.2021
V súčasnosti sa koná finalizovanie prác na výstavbe optickej siete v našej obci, ktoré sa dotkli každej domácnosti. Mnohé veci sa dali do pôvodného stavu, no mnohé dokončené nie sú, prípadne nie sú spravené dobre a treba ich napraviť. Preto prosíme našich občanov, ak chcú upozorniť na nedorobené úpravy, či majú celkovo k práci na optickej sieti postrehy, výhrady a sťažnosti, nech nám ich adresujú na starosta@ladce.sk, osobne na obecnom úrade alebo prostredníctvom anonymného formuláru na webstránke obce. Naším cieľom je zabezpečiť, aby bolo po odchode pracovníkov všetko v našej obci ukončené správne a nebolo potrebné riešiť dodatočné výzvy či sťažnosti. V prípade možnosti môžu občania aj pripojiť fotku miesta, ktoré podľa nich nie je upravené tak, ako by malo byť. Ďakujeme všetkým za pomoc.
19.11.2021
Nové otázky: Optika na Záhradnej a Cementárskej ulici, Dopravné značenie pri škole; Zjazd z diaľnice; Nefunkčné osvetlenie; Kosenie v obci; Prerušenie distribúcie elektrickej energie; Hlasitosť obecného rozhlasu. Prečítajte si odpovede starostu!