Civilizácia je ako oheň. Dobrý služobník, ale zlý pán – čím viac ho rozvíjaš tým viac strácaš kontrolu.
Nestratil som, aj tak hľadám ...
Nestratil som, aj tak hľadám ...
Mobilná aplikácia Ladce
Mobilná aplikácia Ladce
Chcete vedieť čo sa deje v našej obci? Povie vám to aplikácia. Jej stiahnutie je zadarmo.
Voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov v roku 2022
Voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov v roku 2022
Ako môžem pomôcť?
Ako môžem pomôcť?
Všetky informácie týkajúce sa pomoci pre Ukrajinu zverejňujeme na tejto podstránke.
Ladce - Tu žijem
Ladce - Tu žijem
Aktuálne fotky a články z udalostí a zmien v obci
13.06.2022
Všetky informácie o voľbách nájdete na tomto odkaze. Voľby sa konajú v sobotu 29. októbra 2022 od 07.00 h do 20.00 h.
20.06.2022
Oznamujeme občanom, že 29. 06. 2022​ (v stredu) sa v obci uskutoční výkup papiera výmenou za hygienické výrobky (pozrite si leták na konci oznamu).
13.06.2022
Dňa 30. 06. 2022 bude Klientske centrum Okresného úradu Ilava z dôvodu vopred ohlásenej celodennej odstávky elektrickej energie zatvorené. Klientov radi privítajú 1. 7. 2022.
28.06.2022
OR HaZZ v Trenčíne vyhlasuje dňom 27.6.2022 od 08:00 hod. do odvolania čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru na lesných pozemkoch v okresoch Trenčín a Ilava.
13.05.2022
Zasadnutie obecného zastupiteľstva sa uskutoční 29. júna 2022 (streda) o 17:00 v obradnej miestnosti obecného úradu v Ladcoch. Program si pozriete kliknutím na link.
20.06.2022
Nové platné VZN na webe - Všeobecné záväzné nariadenie č. 3/2022 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v materskej škole, v školskom klube detí a v školských jedálňach v obci Ladce.
24.06.2022
Polícia SR upozorňuje občanov, že v poslednom období dochádza vo viacerých obciach na Považí k vlámaniu a krádežiam v kostoloch. Prosíme občanov, aby boli nápomocní pri ochrane týchto objektov a prípadne podozrivé správanie osôb hlásili na polícií.
20.06.2022
Chcete vedieť čo sa deje v našej obci? Povie vám to aplikácia. Jej stiahnutie je zadarmo.
20.06.2022
Dňa 25. 6. 2022 o cca 15.30 hod. budú našou obcou prechádzať historické vozidlá smerom na Belušu a Považskú Bystricu. Účastníci akcie sú členmi Veterán klubu Manín Považská Bystrica.
29.04.2022
Obec ponúka na odpredaj pozemok, parcela registra „C“, parc. č. 93/15, druh pozemku Orná pôda o výmere 8827 m2, zapísaný na LV č. 2023 vedenom Okresným úradom Ilava, katastrálne územie Ladce. Minimálna vyhlasovateľom požadovaná kúpna cena za predaj Pozemku: 50 €/1 m2.
09.05.2022
Zber plastov bude v piatok 10. 06. 2022 ráno. Prosíme občanov, aby plné a zviazané vrecia vyložili pred brány domov. Nezabudnite - vrecia treba vyložiť HNEĎ RÁNO, nakoľko firma môže chodiť už od 06:00 hod.! Zároveň upozorňujeme, že plasty treba stláčať, aby nedochádzalo k vykladaniu poloprázdnych vriec! Ďakujeme, že separujete.
09.06.2022
Považská vodárenská spoločnosť, prevádzka vodovodov Beluša, oznamuje odberateľom vody v obci Ladce, aby si skontrolovali svoje odberné miesta z dôvodu zvýšeného odberu vody v obci. Prípadnú poruchu nahláste na tel. č. 4331153.
07.06.2022
Základná škola, Vážska 399, 018 63 Ladce príjme do pracovného pomeru upratovačku. Miesto práce: Základná škola Ladce Predpokladaný termín nástupu: 01.07.2022 Druh pracovného pomeru: plný úväzok Životopis spolu so žiadosťou o prijatie posielajte do 17.06.2022 na e-mailovú adresu: zs.ladce@zoznam.sk alebo na adresu: Základná škola, Vážska ulica 399/5, 018 63 LADCE. Tel. kontakt: 042/4628232, 0917 538 007 Na pohovor budú uchádzači pozvaní.
09.06.2022
Vzhľadom k dopytu od občanov je možné zakúpiť si rozložiteľné (BIO) vrecká vhodné do malých košíkov s objemom 10 l aj na našom obecnom úrade alebo zbernom dvore. Takéto vrecká boli distribuované na začiatku roka 2022 do domácností bytoviek. Balík obsahuje 25 ks vreciek. Cena balíka je 2 €.
04.06.2022
Schválený územný plán obce Ladce, Zmeny a doplnky č. 2, rok 2022. Všetky dokumenty nájdete v PDF na tomto odkaze.
28.04.2022
Plán nepokutovať vozidlá v novovytvorenej obytnej zóne platil len v prechodnom období, počas ktorého si majitelia vozidiel mali osvojiť nové dopravné pravidlá a začať ich poctivo rešpektovať. Nakoľko pravidlá cestnej premávky majú byť dodržiavané, od 1. 5. 2022 budeme tých, ktorí nebudú rešpektovať dopravné značenie, písomne upozorňovať. Ak náprava nenastane, obec bude situáciu riešiť v spolupráci s dopravnou políciou. Viac v ozname.