Z prehry rozumného sa rodí skromnosť, z prehry hlúpeho sa rodí nenávisť.
Jarná burza MC MIMČO
Jarná burza MC MIMČO
6. 3. 2020, piatok, od 9:00 do 17:00 hod.
Nové fotky starých časov
Nové fotky starých časov
Historické fotky z PCLA
Ladce - Tu žijem
Ladce - Tu žijem
Aktuálne fotky z udalostí
Nová stránka na webe
Nová stránka na webe
Kompostovanie - návody, postup, rady
Obnovený mapový portál obce
Obnovený mapový portál obce
Mapy, parcely C aj E prehľadne a rýchlo
01.01.2020
Úradná tabuľa na tejto stránke prináša možnosť prečítať si všetky dôležité verejné vyhlášky, pozvánky, oznamy, správne konania, nariadenia, výzvy, upozornenia, zámery a dokumenty. Sledujte úradnú tabulu a neujde vám nič dôležité!
17.02.2020
Ladecké zvesti, mesiac február 2020, si môžete prečítať aj na tomto odkaze. Ak hľadáte staršie čísla v tomto roku, alebo archív čísiel, kliknite sem tiež.
10.02.2020
Zber plastov bude v piatok 14. 02. 2020 ráno. Prosíme občanov, aby plné a zviazané vrecia vyložili pred brány domov. Nezabudnite, vrecia treba vyložiť hneď ráno, nakoľko zber začína od 06:00 hod. Zároveň upozorňujeme, že plasty treba stláčať, aby nedochádzalo k vykladaniu a odvozu poloprázdnych vriec! Ďakujeme, že separujete.
05.02.2020
Verejné zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Ladcoch bude dňa 13. februára 2020 (štvrtok) o 17.00 hod. v obradnej miestnosti obecného úradu. Pozrite si pozvánku a body programu.
10.02.2020
Kalendár plánovaných aktivít v Ladcoch na rok 2020 sme zverejnili na webovej stránke. Na čo sa môžete tešiť tento rok? Kliknite!
10.02.2020
Považská cementáreň Ladce, a.s. oznamuje, že z dôvodu opravy technických zariadení, bude dňa 12. 02. 2020 od 8:00 do 14:00 hod. odstavená cesta za cementárňou smer Drevopal a Pelety. Za pochopenie ďakujeme. PCLA
10.02.2020
Ôsmy ročník podujatia Zabíjačkové špeciality v Ladcoch sme pôvodne plánovali usporiadať na pekný dátum 22. 2. 2020. Z organizačných dôvodov sme však museli termín zmeniť mesiac pred pôvodným termínom. Ako jediný možný termín sme vybrali sobotu 8. 2. 2020. Na prípravu, organizáciu a propagáciu nám tak zostali len dva týždne...
21.10.2019
Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky sa konajú v sobotu 29. 02. 2019 od 07:00 do 22:00. Základné informácie nájdete na tomto odkaze.
01.01.2020
Obec Ladce oznamuje miesto uloženia listovej zásielky pre nasledujúcich adresátov. Listovú zásielku si adresáti môžu prevziať osobne. Po uplynutí doby uloženia je listová zásielka vrátená odosielateľovi. Na stránke nájdete aj oznámenia o zrušení trvalého pobytu.
08.01.2020
Obec Ladce podľa zverejňuje zoznam daňových dlžníkov k 31. 12. 2019, u ktorých úhrnná výška daňových nedoplatkov presiahla u fyzickej osoby 160 € a u právnickej osoby 1 600 €.
29.01.2020
Zberový kalendár triedeného odpadu na rok 2020 sme zverejnili na tejto stránke.
29.01.2020
Posledná januárová sobota tradične patrila hosťom 13. Rodičovského plesu v Ladcoch.
22.01.2020
Obec Ladce ako správca dane z nehnuteľností oznamuje daňovníkom, ktorí nadobudli v roku 2019 nehnuteľnosť (pozemok, rodinný dom, byt a pod.) v katastrálnom území obce Ladce, že v zmysle zákona sú povinní podať priznanie alebo čiastkové priznanie k dani z nehnuteľností do 31. januára 2020.
22.01.2020
Darcovia krvi doslovne darujú seba, aby zachránili zdravie a životy iných. Prispievajú k záchrane životov, aj keď vedia, že jedinou odmenou je dobrý pocit a vďačnosť anonymných ľudí, ktorých nikdy nespoznajú...
22.01.2020
Akcia, ktorá sa rozpútala na sociálnej sieti zasiahla aj našu ZŠ. Spoločne so žiakmi sme prispeli k tomu, aby aj starkí z Ladiec mali krajšie Vianoce.
22.01.2020
Pár minút pred polnocou bolo pripravených 200 prípitkov aby si hostia, ktorí prišli privítať rok 2020 mali s čím dôstojne pripiť s priateľmi.