Skutočným veriacim ani „zlo“ neublíži
Tanečná súťaž O pohár starostu obce
Tanečná súťaž O pohár starostu obce
22. 6. 2019, sobota, od 9:00 hod. v KD Ladce

Stavbársky deň 2019
Stavbársky deň 2019
28. 6. 2019, piatok, ihrisko v Ladcoch, od 12:00 hod.
Nové fotky starých časov
Nové fotky starých časov
Historické fotky z PCLA
Ladce - Tu žijem
Ladce - Tu žijem
Aktuálne fotky z udalostí
Nová stránka na webe
Nová stránka na webe
Kompostovanie - návody, postup, rady
17.06.2019
Považská vodárenská spoločnosť, a. s., prevádzka vodovodov Beluša, oznamuje občanom, že od dňa 17. 6. 2019 (pondelok) až 21. 6. 2019 (piatok) budú pracovníci prevádzky robiť odpis merania vody v obci Ladce, preto žiadame odberateľov o sprístupnenie vodomerov. Zároveň žiadame občanov, aby si pozatvárali psov, umožnili prístup pracovníkov a poskytli súčinnosť. Odpočet bude začínať od časti obce Tunežice.
19.06.2019
Na fotkách vidíme znečistené plastové nádoby, ktoré poniektorí občania hádžu do plastov bez toho, aby ich najprv vyčistili.
17.06.2019
Zber sa koná celý týždeň 17. 6. - 21. 6. 2019 v MŠ Ladce. Papier treba zviazať, ale netreba podpisovať menom dieťaťa. Rodičia ho budú nechávať v priestoroch vonku - pri vstupe do kuchyne MŠ.
17.06.2019
Možnosť podať námietky je do 15 dní od dňa doručenia oznámenia.
19.06.2019
Boli ste sa prejsť na Skalke v Horných Ladcoch? Ak áno, určite ste si všimli, že sa priestranstvo trošku zaplnilo a pribudli sem dva drevené altánky.
19.06.2019
Prvé tohtoročné uvítanie detí do života sa konalo 31. mája 2019. Na uvítanie bolo pozvaných 12 detí spolu s rodičmi, slávnosti sa zúčastnilo 8 detí.
17.06.2019
S myšlienkou zorganizovať v Ladcoch stretnutie heligónkárov sme sa zaoberali už dávnejšie, no popri iných podujatiach, ktoré sa v Ladcoch počas roka konajú, na túto akciu nebol čas.
17.06.2019
Srdečne pozývame na tanečnú súťaž O pohár starostu obce 2019, ktorá sa koná 22. 6. 2019 od 9:00 hod. v KD Ladce.
19.06.2019
Obec Ladce zastúpená starostom Ing. Jaroslavom Koyšom oznamuje miesto uloženia listovej zásielky pre nasledujúce mená. Listovú zásielku si môžete prevziať osobne. Po uplynutí doby uloženia je listová zásielka vrátená odosielateľovi.
19.06.2019
Jedným z krúžkov, ktorý vynikajúco funguje v naše MŠ je výtvarný krúžok.
17.06.2019
Krv nie je voda. Darovať ju niekomu v núdzi je preto nádherný čin. Tak trochu odvaha. Tak trochu obeta - času aj kúska samého.
17.06.2019
Jednou z tradičných podujatí bolo Pálenie Ďura 27. apríla na hornoladčanskej Skalke.
17.06.2019
Od začiatku školského roka sme usilovne trénovali v priestoroch telocvične Základnej školy v Ladcoch.
17.06.2019
Veríme, že sa vidíme v hojnom počte 28. 6. 2019 na ihrisku v Ladcoch. Program začína od 12:00 hod. a na svoje si prídu aj deti. Tešíme sa na všetkých!
17.06.2019
Jún – sviatok všetkých detí na celom svete. Aj tie naše škôlkarské si svoj sviatok v materskej škole užili.
10.06.2019
Verejné zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Ladcoch bude dňa 13. júna (štvrtok) o 17.00 hod. v obradnej miestnosti obecného úradu. Pozrite si pozvánku a body programu.