Skutočným veriacim ani „zlo“ neublíži

Posledné zasadanie obecného zastupiteľstva 2006