Človek by nemal využívať rozum len na to, aby prežil.

Posledné zasadanie obecného zastupiteľstva 2006