Projekty financované EÚ

Posledné zasadanie obecného zastupiteľstva 2006