O láske sa viac hovorí, ako sa jej dáva.

Posledné zasadanie obecného zastupiteľstva 2006