Sila reťaze je určená najslabším „ohnivkom“.

Posledné zasadanie obecného zastupiteľstva 2006