Jediné platné zákony sú zákony prírody.

Posledné zasadanie obecného zastupiteľstva 2006