Projekty financované EÚ

Dychová hudba Ladčanka
Založenie dychovej hudby 

„Bola  založená v r. 1921, no jej vznik sprevádzalo viacero ťažkostí. Hlavnými iniciátormi a prvými zakladateľmi tohto telesa boli Pavel Habánek, Ján Bednárik a František Trčka, ktorý sa do Ladiec prisťahoval z moravského Nedašova. Prvé hudobné nástroje boli zakúpené za vypožičané peniaze. Vznikol dvanásťčlenný orchester: Pavel Habánek, Pavel Turza, Ján Habánek, Jozef Koštialik, Ondrej Fatura, Ján Bednárik, Ondrej Peterka, Rudolf Galanský, Ferdinand Záhradník, Jozef Kukuliaš a Štefan Čemeš. Pod vedením kapelníka Františka Trčku robil hudobný súbor významné pokroky a neskôr aj pod vedením Pavla Habánka. Dychový súbor vystupoval na každej oslave v dedine, na svadbách a pohreboch. Najvýznamnejším a pre súbor aj historickým vystúpením bolo účinkovanie na 1. mája 1925 v Trenčíne.  

V r. 1927 sa učiteľom dychovky stal pán Kotlík z Lednických Rovní, ktorého na skúšky súboru prevážali cez Váh na člne. Bol to odborne zdatný a náročný učiteľ hudobník, jeho zásluhou úroveň ladčianskej dychovky stúpla ešte viac. V tridsiatych rokoch 20. st.  dychovka absolvovala viacero samostatných koncertov v Ilave, v Rajeckých Tepliciach a okrem toho sa zúčastňovala aj na súťažiach. Keď v r. 1938 museli niektorí hudobníci súboru narukovať na vojenčinu, teleso stagnovalo. Naposledy vystúpilo na Zjazde partizánov r. 1945 v Bratislave.

Členovia pôvodnej ladčianskej dychovky tak zapálili iskru záujmu, ktorá čoskoro po tomto období rozohriala aj mladú generáciu, schopnú ďalšej muzikantskej činnosti. O nej sa zmienime nižšie.“

dasha

Zdroj:  Branislav Lipták a kol., LADCE.  Ametyst 2003. ISBN - 80-89031-10-2
 


 
zdroj: fotogaléria www.ladce.sk - Otvára sa máju brána 2012 a súkromný archív


Hudobné premeny

 

"Dychová hudba mala v Ladcoch vždy dominantné postavenie. Hoci po skončení vojny vznikli v obci aj ďalšie menšie kapely rôznych žánrov, ako napríklad „Tanečná skupina J. Daňu“ a „Tanečný orchester pri Závodnom klube“, dychovka zaujímala vždy, doslova i obrazne, prvé miesto. Na konci roka 1946 prišli aj zástupcovia kláštora s návrhom vytvoriť väčšie  hudobné teleso – dychovú hudbu. Na oslavách 1. mája 1947 už vyhrával šestnásťčlenný dychový orchester pod vedením Štefana Habánka. Táto dychovka získala v r. 1949 prvé miesto na súťaži v Žiline a druhé miesto na celoštátnej súťaži hudobných súborov vo Svite. Iniciatíva pochádzajúca z kláštora priniesla kladné ovocie a ovplyvnila aj vznik novej mladšej „Dedinskej dychovej hudby“. Nacvičuje ju kapelník Štefan Habánek pod patronátom cementárne.

V r. 1954 sa však počet hudobníkov obidvoch dychoviek zmenšil, čo viedlo k tomu, že sa telesá spojili. Vytvorená hudba patrila k Závodnému klubu ROH a jej vedením poverili kapelníka Pavla Habánka. Po jeho smrti ju viedol Emil Martinák, ktorý ju doviedol v r. 1958 aj k víťazstvu na krajskej súťaži v Sučanoch.

Pre ďalší vývoj dychovky malo veľký význam založenie „Mládežníckej dychovej hudby“ v Ladcoch. Zaslúžil sa o ňu obetavý hudobník František Letko i jeho syn František. Dychovka mladých sa v r. 1970 zúčastnila na súťaži „Dní cementárov“ v Stupave, spolu s orchestrom dospelých. Práve tam sa zrodila myšlienka oba súbory spojiť a vytvoriť veľký orchester.

Najväčší rozvoj dychovej hudby v Ladcoch sa začal v r. 1971, keď jej vedenie prevzal kapelník Posádkovej hudby Trenčín, major Miroslav Křižek. Do jej repertoáru sa dostávali čoraz náročnejšie skladby, vďaka čomu súbor žal úspech za úspechom. Na tomto vzostupe hudby mali zásluhu – okrem hrajúcich členov orchestra – aj predseda ZK ROH Eduard Žáčik, tajomník klubu Daniel Šotkovský, Ján Čemeš a ďalší. K úspechom tohto obdobia patria víťazstvá z rôznych stavbárskych, ale aj okresných, krajských i celoslovenských súťaží, poriadaných ministerstvom kultúry. Pekná a nenapodobiteľná atmosféra zavládla aj v r. 1972, keď na „Stretnutí troch generácií“ v Ladcoch koncertovali najstarší dychovkári z r. 1921, povojnová hudba a mládežnícky orchester.

Pre zabezpečenie generačnej kontinuity v dychovej hudbe bol v r. 1974 založený 45 členný detský dychový orchester v spolupráci  ZDŠ – ZK ROH, ktorý viedol kapelník Rudolf Pagáč a už po rok trvajúcom nácviku uskutočnili s detským súborom prvé vystúpenie.

Veľký dychový orchester sa prebojoval cez okresné a krajské súťaže dychových hudieb na súťaž „Pádivého Trenčín 1974“, kde zvíťazil. Úspech zopakoval i v ďalších ročníkoch. V r. 1976 ladčianski dychovkári reprezentovali dokonca celé Slovensko na „Kmochovom Kolíne“ v Čechách. Detský dychový orchester OHNÍK účinkoval v Maďarsku, v Zjazdovom paláci v Prahe a v Banskej Bystrici.

Viacero už hore spomínaných súťaží sa konalo v ladčianskom dome kultúry. Vždy boli na vynikajúcej organizačnej i umeleckej úrovni a vari preto sa upevňovala ich tradícia. Milovníci dychovej hudby vnímali Ladce ako miesto, kde je tento hudobný žáner v spoľahlivých rukách. K nezabudnuteľným, a ako sa zdá, zatiaľ neopakovaným úspechom dychovkového telesa Ladiec, patrí účasť veľkého dychového orchestra z Ladiec na festivale vo francúzskom Strasburgu 26. augusta až 3. septembra 1978, kde vystúpilo veľa podobných súborov z celej Európy. Aj tu najväčší úspech zožali Ladčania, o čom svedčí diplom, ktorý si odtiaľ priniesli.

Po náhlom úmrtí vynikajúceho dirigenta Miroslava Křižka prevzal dirigentskú paličku Rudolf Pagáč z Púchova.

 

Od druhej polovice osemdesiatych rokov 20. st. krivka aktivity i kvality dychovej hudby v Ladcoch klesala a znižoval sa aj počet hudobníkov. Mladší hľadali uplatnenie v iných dychovkách a orchestroch. Zmenšila sa aj príležitosť na hranie a záujem o dychovú hudbu /aj v dôsledku súčasného vývojového hudobného trendu/ neustále klesal. Obrat k lepšiemu, ako sa zdá, nastal v r. 1992, keď bol pri Základnej škole v Ladcoch založený detský dychový orchester. Viedol ho František Letko, učiteľ Umeleckej školy v Ilave. Podobne sa z bývalých hudobníkov začali formovať aj nové dve kapely, a to „Ladčanka“ a „Marguška“."

dasha

Zdroj:  Branislav Lipták a kol., LADCE.  Ametyst 2003. ISBN - 80-89031-10-2