Projekty financované EÚ

Stojisko na smetné nádoby pri bytovom dome č. 157 a č. 540 - 2022

Koncom augusta bolo zrekonštruované stojisko na smetné nádoby medzi bytovým domom na Záhradnej ulici č. 157 a č. 540. Stojisko sa vybetónovalo a nádoby od bytového domu č. 157 sa presunuli ku spoločným nádobám triedeného odpadu. Vznikol tak ucelený priestor pre smetné nádoby, ku ktorým bude lepší prístup a bude pri nich lepšia možnosť údržby.

 

text: Ing. Zuzana Malovcová Seidl

foto: Ing. Zuzana Malovcová Seidl