Projekty financované EÚ

Projekt Obnova Pomníka padlým a umučeným v SNP v Ladcoch 2017

 

Názov projektu:

 

„Pomník padlým a umučeným v SNP“ č. ÚZPF 797/1 – I. etapa zámeru obnovy – reštaurátorský výskum

 

Spolufinancované Ministerstvom kultúry SR

 

Cieľ projektu:

Našim cieľom a zámerom je postupne obnoviť národnú kultúrnu pamiatku realizáciou reštaurátorského výskumu s návrhom na reštaurovanie a do budúcna jeho možné premiestnenie na základe výsledkov reštaurátorského výskumu. Naša snaha o kontinuálne pokračovanie obnovy národnej kultúrnej pamiatky bude viesť k jej záchrane, prispeje významne k rozvoju turizmu v našej lokalite, sprístupní sa širokej verejnosti. V súčasnosti je pomník v havarijnom stave, na soche sú viditeľné stopy degradácie a vplyvom poveternostných podmienok dochádza z roka na rok k postupnému zániku jeho pamiatkových hodnôt.

 

 

Charakteristika pomníka:

„Pomník padlým a umučeným v SNP“ je situovaný na námestí v centre obce, na hlavnej križovatke. Na betónovej platni sú dvojstupňové schodíky, na ktorých je umiestnený hranolovitý podstavec, smerom hore zužujúci sa. Podstavec je vertikálne členený do troch blokov, vrchný blok je ešte horizontálne delený na 4 rovnaké časti a spodný blok na dve časti, dva spodné bloky sú z terazza, vrchný blok je z kameňa.

 

 

Na podstavci je umiestnená pamätná tabuľa z bledého mramoru, ktorá prechádza všetkými troma blokmi. Na menšom podstavci je umiestnená socha, ktorá znázorňuje partizána visiaceho s rukami upevnenými lanom okolo praniera, ktorý je hranolovitý, zrejme mučeného, odetého v nohaviciach, s rozopnutou halenou, bosého. Pomník je venovaný konkrétnej historickej udalosti, ktorá popisuje najväčšiu ladčiansku tragédiu.

 

 

Cieľové skupiny projektu:

Široká verejnosť, odborná verejnosť, pamätníci udalostí SNP, turisti, návštevníci i v rámci cezhraničnej spolupráce našej obce a celého nášho regiónu.

 

 

Odborný garant projektu:

Akad. soch. Juraj Krajčo

 

 

Celkový rozpočet projektu: 2 600,- EUR

Požadovaná dotácia: 2 470,- EUR

Vyhodnotenie projektu: 04/2018

Aktuálne predloženie žiadosti o dotáciu na MK SR 23. 11. 2017

 

 

Vizualizácia navrhovaného riešenia tu.

 

 

  • Realizované s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky pri každom zverejnenom článku v súlade so Zmluvou č. MK 1356/2018/1.1​
  • Program: Obnovme si svoj dom na rok 2018
  • Podprogram 1.1. "Obnova kultúrnych pamiatok"
  • Názov projektu: "Trenčiansky kraj, okres Ilava, obec Ladce, pomník padlým a umučeným v SNP, č. ÚZPF 797/1 - 1. etapa zámeru obnovy NKP​"
  • Získaná dotácia z MK SR Ba podľa zmluvy č. MK-1356/2018/1.1. v sume 1200 eur na podporu realizácie reštaurátorského výskumu a návrhu na reštaurovanie v súlade s podmienkami KPÚ.

 

 

Informácie, text, fotografie a spracovanie projektu: Mgr. Dáša Šeligová

 

Súbory na stiahnutie