Projekty financované EÚ

Divadelno-výchovné predstavenie : Nedaj sa, hovor o tom! 2023

Dňa 24.10.2023 sa žiaci II. stupňa ZŠ a študenti OÚ Ladce zúčastnili divadelno - výchovného predstavenia  realizovaného  pre žiakov základných a stredných škôl „Nedaj sa, hovor o tom!“ Predstavenie  pojednávalo o problematike šikanovania, kyberšikany, sociálnej nerovnosti či rasizmu.

 

Projekt je realizovaný pod záštitou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, v spolupráci s Policajným zborom a bol vytvorený odborníkmi spolu s Centrom poradenstva a prevencie.

 

Predstavenie žiakov zaujalo, poučilo a poukázalo na dôležitosť hovoriť o problémoch ktoré nás trápia. Pozývame Vás k spoločnému, vzájomnému rešpektu, aby nikto z nás v ťažkých situáciách ktoré nás môžu stretnúť neostal sám.PS : Ak potrebuješ pomôcť, poradiť, zdôveriť sa, využi našu schránku dôvery. Pravidlá jej používania nájdete na šk. webovej

 

Chceme vyjadriť vďaku účinkujúcim hercom, Obecnému úradu v Ladcoch a ich zamestnancom.

 

Text: Mgr. Tomáš Struňák

Foto: Ing. Katarína Kalusová