Projekty financované EÚ

Nová časť cesty na Záhradnej ulici 2022

 

Obec v spolupráci s firmou Mindo s.r.o. vyasfaltovala časť miestnej komunikácie medzi novovybudovanou bytovým domom č. 566 a č. 142 na Záhradnej ulici. Miestna komunikácia bola v havarijnom stave z dôvodu rekonštrukcie verejnej kanalizácie.

 

text: Ing. Zuzana Malovcová Seidl

foto: Ing. Katarína Kalusová