Civilizácia je ako oheň. Dobrý služobník, ale zlý pán – čím viac ho rozvíjaš tým viac strácaš kontrolu.

Občania sa pýtajú, starosta odpovedá

 

Na tejto podstránke zverejňujeme odpovede starostu či kompetentných pracovníkov úradu k otázkam z kontaktného formulára, z emailov a z komentárov z Facebooku obce Ladce. Dianie v obci sa týka nás všetkých a preto sú odpovede verejné.

 

Aj vaše otázky môžu byť zodpovedané! Stačí využiť kontaktný formulár, prípadne adresovať otázku na admin@ladce.sk. Odporúčame tiež sledovať Facebook LADCE a webstránku www.ladce.sk.

 

Malé upozornenie: príspevky od občanov, ale aj otázky z Facebooku prechádzajú pri nahadzovaní na web úpravou. Do komentárov sa vpisuje diakritika či interpunkcia (príspevky sú často písané bez nich), opravujú sa gramatické chyby a preklepy. Dôvodom je udržanie istého štandardu celej stránky, ako aj tejto sekcie. Dátum pri otázke je dátum zverejnenia otázky a odpovede na webe.

 


 

12. 02. 2019

Otázka: Reakcia na článok o triedení odpadu

"Pekne spracované. V článku sa píše: "Trieďte odpad, oplatí sa to. Za vytriedený odpad občan neplatí, jeho zber hradia výrobcovia prostredníctvom OZV ENVI - PAK." Ono je to síce pekné, ale odpad triedime poctivo, no že by sme platili menej som zatial nepocítil."

 

Lukáš Ďurica, Facebook Obec Ladce

 

 

Odpoveď:


"Odpovede na podobný typ otázky som už párkrát zverejnil a na túto tému odpovedám aj ľuďom na ulici. Naše štatistiky nepustia a kontrola našich nádob v minulom roku ma o tom presvedčila. Dnes sme na úrovni 30% vytriedeného odpadu. Nie je to síce málo v porovnaní s minulosťou, ale vzhľadom na ciele, ktoré máme, je to stále nízke číslo. Preto sa spolu s členmi Komisie pre životné prostredie zamýšľame, prečo nielen VY, ale ani mnohí občania našej obce nechcú počuť čo sa deje s odpadovým hospodárstvom v našom štáte. Je to v novinách, v televízii, ale aj my vás informujeme v Ladeckých zvestiach ako funguje v súčasnej dobe odpadové hospodárstvo a ako by malo.

 

 

Vstupom do Európskej únie sme sa zaviazali preberať a rešpektovať legislatívu EÚ. V jej nariadení je, že Slovenská republika musí zvyšovať úroveň triedenia odpadov a znižovať množstvo skládkovania odpadov. Aby reštrikčne prinútila svojich občanov k triedeniu, zvýšila zákonom cenu skládkovania podľa úrovne separácie v jednotlivých mestách a obciach. Uvediem na príklade. Ak sme v roku 2018 mali 20% vytriedeného odpadu alebo 80%, cena za uloženie odpadu bola rovnaká - 5,04 € zákonný poplatok za uloženie odpadu , 32,64 € poplatok za zneškodnenie odpadu na skládke a plus cena manipulácie s odpadovými nádobami. Vzhľadom na všetky tieto poplatky sme sa dostali na cenu 23 € za odpad na osobu.

 

 

V roku 2019 sa zvyšuje cena uloženia odpadu nasledovne: zákonom stanovený poplatok za uloženie odpadu sa zvyšuje o 3 € t.j. na 8,04 €, poplatok za zneškodnenie odpadu o 2,5% na 33,46 € a k tejto cene sa pripočíta poplatok za úroveň vytriedenia komunálneho odpadu (a to nasledovne: ak bude úroveň vytriedenia menej ako 10 % poplatok sa zvýši o 17 €, v rozmedzí 10-20 % bude 12 €, 20-30 % bude 10 €, 30-40 % bude 8 €, 40-100 % bude 7 € ), cena za manipuláciu s nádobami ostáva.

 

 

V roku 2020 sa zvyšuje cena uloženia odpadu nasledovne: zákonom stanovený poplatok za uloženie odpadu nevieme, no verím, že ostane na 8,04 €, poplatok za zneškodnenie odpadu sa možno opäť zvýši o úroveň inflácie a možno ostane na súčasných 33,46 € a k tejto cene sa opäť pripočíta poplatok za úroveň vytriedenia komunálneho odpadu (nasledovne: ak bude úroveň vytriedenia menej ako 10 % poplatok sa zvýši o 26 €, v rozmedzí 10-20 % bude 24 €, 20-30 % bude 22 €, 30-40 % bude 13 €, 40-50 % bude 12 €, 50-60 % bude 11 €, 60 - 99 % bude 10 €), cena za manipuláciu s nádobami snáď ostáva.

 

 

V roku 2021 sa zvyšuje cena uloženia odpadu nasledovne: zákonom stanovený poplatok za uloženie odpadu nevieme, no verím, že opäť ostane na 8,04 €, poplatok za zneškodnenie odpadu sa možno opäť zvýši o úroveň inflácie a možno ostane na súčasných 33,46 € a k tejto cene sa opäť pripočíta poplatok za úroveň vytriedenia komunálneho odpadu (nasledovne : ak bude úroveň vytriedenia menej ako 10 % poplatok sa zvýši o 33 €, v rozmedzí 10-20 % bude 30 €, 20-30 % bude 27 €, 30-40 % bude 22 €, 40-50 % bude 18 €, 50-60 % bude 15 €, 60 - 99 % bude 11 €), cena za manipuláciu s nádobami snáď ostáva.

 

Verím, že nielen vy, ale aj ostatní občania našej obce si prečítajú moju odpoveď a uvedomia si, čo nás čaká :/ Buď budeme separovať každý rok lepšie a lepšie alebo cena odpadu bude tak vysoká, že niektorí si nebudú môcť túto sumu dovoliť zaplatiť. V minulom roku sme na rok 2019 ostali pri starej cene s nádejou, že obec nebude (zo zákona ani nesmie) doplácať za vývoz odpadov a na konci roka si opäť budeme môcť povedať, že sme to spoločne s vami dokázali a nebudeme nútení pristúpiť k zvyšovaniu ceny za odpady. Ale verte mi, že toto nie je našim cieľom. Obec nemôže využiť takto vybrané peniaze na iné účely ako na nakladanie s odpadmi, to by sme porušovali zákon. Verím, že moja odpoveď dala nielen vám, ale aj ostatnej verejnosti jasnú odpoveď, čo bude snahou obce v nasledujúcich rokoch."

 

S pozdravom
Ing. Jaroslav Koyš, starosta

 


 

04. 02. 2019

Otázka: Zašpinená komunikácia

"Nemal by si ten, kto znečistí komunikáciu, po sebe upratať? Zbytočne priateľka umývala okná na dome. A to nevravím o plote a o autách a čo nanosíme na topánkach a kočári domov."

 

 

 

Jaro Prekop, Facebook Obec Ladce

 

 

Odpoveď:

"Je dôležité, aby komunikácie boli čisté, aby sa nemohlo stať, že pri nebezpečenstve sa predĺžila brzdná dráha vozidla resp. človek, ktorý prechádza po komunikácii sa zašpinil. O čistotu by sa mal starať správca komunikácie, ale samozrejme aj samotní vodiči. Bohužiaľ, dnes je doba trochu iná a každý si všetko zľahčuje a pozná svoje práva, ale zabúda na svoje povinnosti. Je to tak aj pri znečistení vozovky. Každý, kto znečistí vozovku, by si ju mal aj očistiť. Ak sa tak nestane, môže mu správca komunikácie v správnom konaní udeliť pokutu. No v prvom rade musí byť znečisťovateľ prichytený pri čine a musí mu správca dokázať, že znečistil vozovku. V opačnom prípade bude veľmi ťažké dokazovanie. Také je súčasná realita ..."

 

S pozdravom
Ing. Jaroslav Koyš, starosta

 


 

16. 01. 2019

Otázka: Odhŕňanie snehu v Ladcoch

"Dobrý deň. Môžte mi vysvetliť, prečo osob,a ktorá ma na starosti odhŕňanie snehu pri železničnej stanic,i mi na parkovisku zatarasila auto? Ako je možné, že to neodhŕňa na opačnú stranu?"

 

Štefanka Tomáš

 

 

Odpoveď:

"Dobrý deň, pán Štefanka, bohužiaľ, radlica za traktorom odhŕňa od stredu komunikácie ku krajnici a nie opačne. Potom by bol v strede cesty kopec snehu. Rozumieme Vám, že ste boli nepríjemne prekvapení, ale množstvo snehu, ktoré počas dňa a noci padlo zaskočilo mnohých a nebolo čas obzerať sa doľava – doprava. Šoféri mali za úlohu spriechodniť cesty a to sa im ledva darilo."

 

S pozdravom
Ing. Jaroslav Koyš, starosta

 


 

16. 01. 2019

Otázka: Optická sieť v obci

"Dobrý deň, chcel by som sa spýtať či by ste nezvážili petíciu alebo podnet na zrýchlenie internetu (na optiku) nakoľko v domácnostiach pribúda viac a viac zariadení, ktoré si celkom znateľne ukusnú z dostupných 30mb/s (ulica J. Kollára) alebo teda v prepočte 3,75MB/s. I keď nie som zástanca toho, aby ľudia bezdôvodne trávili celé hodiny pozeraním televízie alebo vysedávaním pred PC, bolo by pekné keby sa nemusíme spoliehať na to, že vo vedľajšej miestnosti nikto nič nepozerá alebo nesťahuje ... Podotýkam, že formulár podnetu samosprávy, ktorý sa nachádza na stránke mapy pokrytia Telekomu je vo výsledku len informáciou pre obec či sa v obci niečo podobné plánuje ... A aj keď to nemá nejaký hlbší význam prikladám sem obrázok, na ktorom sú vyznačené okolité obce, ktoré optické pripojenie už majú. Jednou z nich je práve aj Košeca. Za odpoveď vopred ďakujem."

 

S pozdravom, Mário Gábel

 

 

Odpoveď:

"Dobrý deň, dňa 24. 8. 2018 som odpovedal na podobný typ otázky na https://www.ladce.sk/otazky-a-odpovede/. Len tam sa ma už pýtali, kadiaľ daná optická sieť povedie. Celý projekt výstavby optickej siete pre obec Ladce (a Tunežice) pripravuje spoločnosť Telekom. Pokiaľ mám informácie správne, tak projekt bol už podaný na Stavebný úrad do Beluše, kde sa schvaľuje územné rozhodnutie. Následne by mal prebehnúť proces k získaniu stavebného povolenia a mohlo by sa začať s výstavbou. Naši občania v minulom roku dostali výzvu k vyjadreniu sa k pripojovaciemu bodu na optickú sieť. Takže neviem, či na Vás zabudli, alebo ste pre zmenu zabudli Vy, že sa takéto niečo u nás už minulý rok začalo?"

 

S pozdravom
Ing. Jaroslav Koyš, starosta