Peniaze nevykúpia ani najmenší hriech, ale veľký hriech kúpiš aj za malý peniaz.

Občania sa pýtajú, starosta odpovedá

 

Na tejto podstránke zverejňujeme odpovede starostu či kompetentných pracovníkov úradu k otázkam z kontaktného formulára, z emailov a z komentárov z Facebooku obce Ladce. Dianie v obci sa týka nás všetkých a preto sú odpovede verejné.

 

 

 

Aj vaše otázky môžu byť zodpovedané! Stačí využiť kontaktný formulár, prípadne adresovať otázku na admin@ladce.sk. Odporúčame tiež sledovať Facebook LADCE a webstránku www.ladce.sk.

 

 

 

Malé upozornenie: príspevky od občanov, ale aj otázky z Facebooku prechádzajú pri nahadzovaní na web úpravou. Do komentárov sa vpisuje diakritika či interpunkcia (príspevky sú často písané bez nich), opravujú sa gramatické chyby a preklepy. Dôvodom je udržanie istého štandardu celej stránky, ako aj tejto sekcie. Dátum pri otázke je dátum zverejnenia otázky a odpovede na webe.

 

 


 

 

01. 06. 2020

Otázka: Výrub v Horných Ladcoch

"Pred niekoľkými dňami bola v Horných Ladcoch, v lese, na parcelách 2018 a 2019 nad rodinnými domami stavebným strojom vybuldozérovaná cesta. Bol tak odstránený lesný porast na pomerne veľkej ploche a po stroji ostali aj poškodené okolité stromy. Prosím obec Ladce o vyjadrenie k danej situácii a vysvetlenie, o čo na týchto parcelách ide."

 

S pozdravom, Barbora Kyselová

 

 

 

 

 

 

 

 

Odpoveď:

"Dobrý deň, pani Kyselová, som veľmi rád, že patríte k mnohým, ktorí napriek tomu, že sa odsťahovali, majú záujem informovať sa o dianie v obci. Asi táto veta vyznela ironicky, pretože podľa niektorých je práve Váš príspevok nie práve ten, ktorým by sa mal predstaviteľ mesta alebo obce pýšiť. Napriek tomu som rád, že sa táto v posledné dni pretriasaná a Hornoladčanov traumatizovaná téma dostane von. Snáď sa napriek (očakávanej) búrlivej diskusii veci vyjasnia a život sa vráti do „normálu“. Bohužiaľ, objasnenie celého problému sa nedá vyjadriť len pár vetami a preto prikladám aj pár obrázkov, ktoré budú pomôckou nielen pre Vás, ale aj pre tých, ktorí majú záujem o dianie v obci. Zároveň sa objasnia aj nepresnosti vo Vašom príspevku. Napriek tomu, že ste si dali námahu nájsť čísla parciel, uviedli ste, že nad domami je les a bol poškodený lesný porast. Ako dôkaz pripájam obrázok z katastrálnej mapy a na nej je jasne napísané, že to nie je lesný pozemok, ale trvalý trávnatý porast. Áno, sú tam náletové dreviny, ktoré po rokoch bez údržby vyrástli, ale väčšia časť je pokrytá kríkmi, ktoré sme zrovnali, aby sme mohli s technikou urobiť v danej lokalite geologický prieskum. Žiadny výrub sme nerobili. Geologický prieskum sme dali urobiť z dôvodu, aby sme poznali podložie, ktoré je v danej lokalite a prípadne v budúcnosti vedeli urobiť vodozádržné opatrenia. Bez týchto poznatkov je dosť komplikované riešiť nejaké projekčné práce."

 

S pozdravom
Ing. Jaroslav Koyš, starosta

 

 


 

 

01. 06. 2020

Otázky: Rozkopávky v obci Ladce

"Dobrý deň, prosím, kto plánuje rozkopávky ciest, ktoré sa teraz realizujú v Ladcoch? Rozkopať všetko rad radom to je čo za nápad? Ďakujem."

 

Katka Mareková

 

 

 

"Dobrý deň, prečo sme o rozkopávkach neboli informovaní cestou webu alebo Facebooku?"

 

občan

 

 

 

Odpoveď:

Dobrý deň! Opravy miestnych komunikácií a cesty 1. triedy boli v pláne 3 mesiace. Otázka bola kedy a v akom rozsahu. Vzhľadom k tomu, že Považská vodárenská spoločnosť a spoločnosť Váhostav sa museli dohodnúť na oprave komunikácií, nemali sme o prácach bližšie informácie. My sme požadovali opravu cesty 1. triedy v polovičnom profile a na miestnych komunikáciách sme potrebovali poznať výmeru “fľakov” a prediskutovať najvhodnejšie riešenie opravy našich miestnych komunikácií. No postavili nás do situácie, kedy nebolo moc na premýšľanie. Objavili sa a začali s frézovaním asfaltu. “Hasili” sme aspoň (ne)kvalitu, ale aj tak, komunikácia s nimi je poviem to na rovinu hrozná. Tak uvidíme, ako sa budú k tomu stavať pri preberaní prác a potrebe nášho podpisu. Mal som o všetkom inú predstavu. Chcel som urobiť celý profil nejakej ulice, ktorá je po rôznych výkopových prácach a následnom zaasfaltovaní vykopanej ryhy. Dostali sme sa k číslu cca 500 m2. Tak som dal urobiť aspoň časť ulice Ľ. Štúra.

 

 

K otázke pani Marekovej: nie som síce stavbár, ale aj vzhľadom k tomu, že sme už realizovali pár opráv komunikácií viem, že asfaltovanie musí prebiehať kontinuálne. Preto sa musí všetko pripraviť a na základe rozlohy objednať asfalt a ten sa zase musí rýchlo spracovávať. Strojný čas je veľmi drahý a je potrebné eliminovať strojné prestoje. Preto sa to takto robí. Samozrejme, je to aj otázka, či by nemohlo byť všetko lepšie označené, či by nemohla byť lepšie zorganizovaná doprava pri asfaltovaní a aj kvalita odvedenej práce. To budeme však riešiť pri preberaní prác.

 

S pozdravom
Ing. Jaroslav Koyš, starosta

 

 


 

 

15. 05. 2020

Otázka: Hojdačka

"Dobrý deň. Chcem sa spýtať ohľadom detského ihriska. Všimol som si, že tam chýba jedna húpačka. Keď ich tam dávali boli dve. Zaujímalo by ma, či ste jednu schovali vy, alebo sa niekomu ľúbila a zobral si ju pre seba do záhrady? Ďakujem za odpoveď. "

 

Váš občan

 

 

 

Odpoveď:

"Dobrý deň, o húpačke vieme. Dali sme ju zdemontovať/vymeniť dodávateľovi a na miesto nej bude sedadlo s operadlom pre menšie deti. Takto sa budú môcť na húpačke hrať deti rôznych vekových kategórií."

 

S pozdravom
Ing. Jaroslav Koyš, starosta

 

 


 

 

12. 05. 2020

Otázka: Snímanie kódov na odpadkových vreciach

"Dobrý deň. Chcem sa spýtať na systém kontroly a evidencie naplnenosti smetných nádob na Vážskej ulici. Včera som si nevšimol, že by niekto niečo evidoval. Ak by tomu malo byť tak pri každom vývoze, tak celý projekt by nemal žiaden zmysel. Ďakujem."

 

Marián Petrík

 

 

 

Odpoveď:

"Dobrý deň, pán Petrík. Je možné, že ste si nevšimli, že náš pracovník išiel pred zbernou spoločnosťou a snímal QR kódy na nádobách ako aj na vreciach s plastmi. Samozrejme, nešiel tesne pred nimi, ale išiel ráno, s vierou, že obyvatelia na Vážskej ulici vyložili svoje nádoby aj označené vrecia s QR kódom pred bránu. Zberná spoločnosť zatiaľ s načítavaním a evidenciou odpadu nič nemá. Vaša ulica je skúška fungovania systému a jeho doladenia. Až keď bude všetko fungovať tak ako má, potom budeme jednať so zbernou spoločnosťou o snímaní kódov. Ale aj tak som rád, že si všímate a zaujímate sa o odpadové hospodárstvo v našej obci. Ďakujem."

 

S pozdravom
Ing. Jaroslav Koyš, starosta

 

 


 

 

27. 04. 2020

Otázka: Cintorín v Ladcoch

„Dobrý deň, pán starosta. Môj pozemok susedí s veľkou časťou Ladeckého cintorína, ktorého oplotenie je v katastrofálnom stave už niekoľko rokov, ak nie desaťročí. Nakláňajúce sa betónové stĺpy sú hrozbou najmä pre deti. Tento plot nezabezpečuje súkromie ani mne, ani pozostalým, ktorí chodia na cintorín, a taktiež cezeň preletujú časti ozdôb, prípadne mi cez pletivo prehadzujú odpad kamenári, ktorí tam pracujú. V budúcnosti by som chcel na svojom pozemku na strane susediacej s cintorínom vysadiť zeleň, a dosť ma desí predstava, že pri rekonštrukcii plotu dôjde k jej poškodeniu, resp. zničeniu. Chcel by som sa spýtať:

 

  1. Kedy má obec na pláne rekonštrukciu plotu na cintoríne?
  2. Aké kroky môžem podniknúť ja, aby som túto rekonštrukciu urýchlil?

Ďakujem."

 

 

 

 

Ing. Tomáš Luliak

 

 

 

Odpoveď:

"Dobrý deň, pán Ing. Luliak, súhlasím s Vami, že oplotenie cintorína je v zlom stave, ale oplotenie tam nie je na to, aby zabezpečovalo súkromie pre pozostalých. Oplotenie sa vybudovalo pri výstavbe cintorína a do dnešných dní sa s ním nič neurobilo. Samozrejme, mrzí ma, že sa nájdu ľudia, ktorí prehadzujú cez plot odpad na Váš pozemok, ale to sa môže stať aj vtedy, keď by stĺpy boli rovné. Závisí to od ľudí, ktorí navštevujú cintorín a tých je ťažko prevychovať. Snáď raz pochopia, že nielen ich pozemky by mali byť čisté, ale aj verejné priestranstvá, resp. pozemky iných vlastníkov.

 

 

Aby som však odpovedal na Vaše otázky, tak obec si dala vypracovať projektovú dokumentáciu na opravu oplotenia ako aj na ostatné úpravy cintorína, no termín dodania dokumentácie by mal byť až koniec mája 2020. To však nemení nič na fakte, že v tomto roku, vzhľadom na súčasnú pandemickú situáciu‚ sa bude musieť obec uskromniť a niektoré už aj v rozpočte schválené veci prehodnotiť a nezrealizovať. Preto by bolo odo mňa nezodpovedné povedať, že sa to na konci roka dá do rozpočtu a budúci rok sa to zrealizuje. Naozaj musíme počkať, aký veľký výpadok financií bude a čo to spôsobí nielen v tomto roku, ale aj v budúcnosti.

 

 

Ak by ste chceli urýchliť rekonštrukciu danej časti oplotenia, môžete darovať obci finančný príspevok na realizáciu opravy danej časti oplotenia alebo samotnú opravu zrealizovať sám (so súhlasom vlastníka a jeho požiadaviek) na Vaše náklady a vtedy bude plot opravený najrýchlejšie. Inak budete musieť počkať na schválenie daného zámeru obecným zastupiteľstvom."

 

S pozdravom
Ing. Jaroslav Koyš, starosta

 

 


 

 

27. 04. 2020

Otázka: Odpad po rekonštrukcii pomníka

"Dobrý deň, pán starosta. Nedávno sa mi stalo, že mi pri rekonštrukčných prácach na pomníku na miestnom cintoríne miestna kamenárska firma, ktorej konateľom je p. Bialoň Anton prehodila cez plot na môj pozemok stavebný odpad a kamene. Pán Bialoň na moje upozornenie reagoval totálne arogantne a vulgárne s tým, že šak to nič nie je, že on to odpratávať nebude. Dnes som tento odpad spratával sám...

 

Chcel by som sa spýtať:

  1. Kto má na OÚ na starosti riešenie takýchto situácii? (poprosím aj tel. kontakt)
  2. Kto, a podľa čoho stanovuje výšku pokuty pre potrestanie vinníka v podobných situáciách?
  3. Ako OÚ rieši nezaplatenie pokuty, resp. ignoráciu akýchkoľvek upozornení?"

 

Ing. Tomáš Luliak

 

 

 

Odpoveď:

"Vážený pán Ing. Luliak. V prípade podania sťažnosti alebo podnetu vybavuje sťažnosť (podnet) zamestnanec obecného úradu podľa jeho pracovnej náplne, alebo komisia verejného poriadku. Podnety a sťažnosti podávajte, prosím, písomne na podateľňu. Je to nielen rýchlejšie, ale pri telefonickom riešení podnetu zamestnanec úradu nemusí presne zachytiť podstatu Vašej sťažnosti a pri jeho riešení môžu vznikať nedorozumenia.

 

 

Kontakty na zamestnancov obecného úradu sú na web stránke obce Ladce. Konkrétne Vaším podnetom sa zaoberala pani Šedíková, ktorá skontrolovala miesto na cintoríne. Následne kontaktovala pani Bialoňovú a prejednala s ňou uvedený podnet. Ak sa občan obce dopustí spáchania priestupku, ktorý je vecne a miestne príslušná riešiť obec, postupuje v zmysle zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch. V uvedenom zákone je určená výška pokuty, ktorú za spáchaný priestupok obec môže uložiť. V prípade uloženia pokuty alebo pokarhania obec vydá rozhodnutie, ktoré musí spĺňať zákonné náležitosti a musí byť zákonným spôsobom doručené adresátovi. V prípade, ak vinník priestupku nezaplatí uloženú pokutu, obec pristúpi k vymáhaniu nedoplatku, pričom môže využiť aj možnosti, ktoré jej umožňuje zákon o exekúcii."

 

S pozdravom
Ing. Jaroslav Koyš, starosta

 

 


 

 

27. 04. 2020

Otázka: Hlina

„Dobrý deň, chcem sa Vás spýtať, či nemá obec k dispozícii nejakú vykopanú hlinu. Ďakujem.“

 

Petríková

 

 

 

Odpoveď:

„Dobrý deň, obec momentálne nemá výkopovú hlinu, ktorú by vám mohla poskytnúť.“

 

S pozdravom
Ing. Jaroslav Koyš, starosta

 

 


 

 

27. 04. 2020

Otázka: Optika na Záhradnej ulici

„Zdravím, viete mi povedať prečo je naplánovaná optika len v určitej časti obce, ale nie v časti pri obecnom? Toto je mapa plánovaného pokrytia optickej siete od Telekomu. Bol som v Telekome si zažiadať o natiahnutie káblov z obecného ako som to robil pri Swane na inej lokalite, kde Swan neponúkal optiku a vyhoveli mi, ale Telekom ma odkázal na starostu obce, aby to dal do územného plánu, ináč sa optika nebude stavať na nevyznačenej ploche mapy. Jedná sa o adresu Záhradná 141.“

 

 

 

 

Duško Milošev

 

 

 

Odpoveď:

„Dobrý deň, pán Milošev. Prepáčte, ale asi nerozumiem Vašej otázke. Skúsim odpovedať, ale je veľmi pravdepodobné, že na to, čo sa chcete spýtať, neodpoviem správne. Preto, ak nebudete spokojní s odpoveďou, príďte osobne na úrad za mnou a vysvetlíme si to. Ale napriek tomu skúsim odpovedať. Spoločnosť Telekom je súkromnou spoločnosťou, ktorá poskytuje internet svojim zákazníkom. Je to komerčná služba. Vzhľadom na množstvo poskytovateľov, každý chce ponúknuť to najlepšie, najrýchlejšie, ale dá si za to zaplatiť. Z toho financuje rozvoj svojej infraštruktúry, ktorú plánuje a následne buduje čisto za účelom zisku. Ak sa mu to neoplatí, tak volí iné možnosti. V súčasnej dobe je však optika asi jedna z najefektívnejších možností poskytovania internetu. Na tom sa asi zhodneme. No nie je všade. Mestá ju už majú a teraz prichádzajú na rad aj menšie obce, ako je tá naša. Cca pred 2 rokmi som v rukách držal štúdiu, v ktorej spoločnosť, ktorá zastupuje Telekom, robila inžiniersku činnosť a konzultovala možnosti rozšírenia optickej siete v našej obci. Všetky povolenia v podstate už sú vybavené, ďalšie kroky budú závisieť od financií Telekomu. No verte mi, ja nemôžem prikázať súkromnej spoločnosti, kde má optiku dať a kde nie. Pýtal som sa, prečo nebude optika medzi bytovkami. Ich argument bol, že do 300 m od budovy pošty, cez ktorú poskytujú internet v našej obci nebudú meniť káble a rýchlosť pripojenia bude (vraj) dostatočná. Naša budova je na hrane tých 300 m, preto je naplánované jej pripojenie na optiku.

 

 

Čo sa týka Územného plánu, tak to je dokument, ktorý hovorí o plochách a jednotlivých územiach, kde môže byť výstavba a aká (rodinné domy, občianska vybavenosť, priemysel a pod.). K danej výstavbe samozrejme patria inžinierske siete, medzi ktoré už v dnešnej dobe môžeme počítať aj internet. Ale do Územného plánu nepatrí ich plánovanie. Čo bude k danej ploche privedené (plyn, elektrina, voda) závisí od investora, resp. od poskytovateľa, ktorý si danú službu dá zaplatiť. Takže nie od obecného zastupiteľstva alebo od starostu.“

 

S pozdravom
Ing. Jaroslav Koyš, starosta

 

 


 

 

27. 04. 2020

Otázka: Drevo zo zberného dvora

„Dobrý deň, p. starosta, chceme sa spýtať (zároveň Vás poprosiť), či je možné zamedziť brať ľuďom staré nalakované, napúšťané nábytky atď. zo zberného dvora, pretože väčšina z nich používa tento nábytok ako palivo v kotloch a susedia musia znášať štipľavé pachy a dymenie. Ďakujeme za vybavenie.“

 

občan

 

 

 

Odpoveď:

„Dobrý deň, môžem Vás ubezpečiť, že zo zberného dvora nikto podobné drevo neberie. Samozrejme, stane sa, že si niekto pri návšteve zberného dvora zoberie nejakú vec, ktorú tam niekto prinesie, ale sú to veci, ktoré daný človek využije (napr. staré dvere, ktoré niekto vyhodil, ale niekomu sa hodia). Nikdy nedávame drevo podobného typu, ktoré popisujete vo svojej sťažnosti. Nechceme podporovať takéto veci a bolo by to proti nášmu presvedčeniu. Preto ak máte takého suseda, je mi to veľmi ľúto, ale my mu to drevo neposkytujeme.“

 

S pozdravom
Ing. Jaroslav Koyš, starosta

 

 


 

 

27. 04. 2020

Otázka: Detské ihriská počas COVID

„Dobrý deň, pán starosta, je smutné a zarážajúce vidieť otvorené detské ihrisko počas COVID 19, ale ešte horšie je vidieť deti a ich rodičov, hlavne skupinky mládeže, ktoré sa vo veľkom množstve zdržujú počas zákazu na novootvorenom detskom ihrisku. Všimol som si, že v našej obci nariadenia voči Covid 19 neplatia.“

 

občan

 

 

 

Odpoveď:

„Dobrý deň, môžem Vás ubezpečiť, že pravidlá nášho Ústredného krízového štábu berieme vážne a informujeme všetkých našich občanov o dodržiavaní prísnych bezpečnostných opatrení, ktoré chránia nielen samotného občana, ale aj ostatných v jeho okolí. Detské ihrisko ešte nie je otvorené a práve dnes (pozn. 22. 04. 2020) sa na ňom dokončovali práce s osadením mobiliáru. Z tohto dôvodu boli odstránené dočasne pásky, ktoré označovali, že sa na ihrisku pracuje a nie je prístupné. Možno dnešné pekné počasie deti využili k tomu, aby si vyskúšali nové hracie prvky. No ihrisko oficiálne otvorené nie je a preto je dôležitá aj disciplína každého z nás. Za deti rozhodujú rodičia, tí usmerňujú čo ich deti môžu robiť a kde sa môžu pohybovať. Ubezpečujem Vás, že pásky budú opätovne na ihrisko osadené a pribudne aj zákaz využívania detského ihriska až do uvoľnenia pandemických opatrení.“

 

S pozdravom
Ing. Jaroslav Koyš, starosta

 

 


 

 

27. 04. 2020

Otázka: Kríž Butkov a turisti

„Videlo vedenie obce čo sa v nedeľu dialo na Butkovskom kríži, desiatky aut z polovice Slovenska, prečo niekde to zakázať ide a niekde nie?“

 

Andrea Kvasnicová

 

 

 

Odpoveď:

„Dobrý deň, bohužiaľ, na toto primátor ani starosta nemá právomoc. Nie je vyhlásený (zatiaľ) stav, kedy by bol aj zákaz vychádzania von a preto nemôžeme ľudí v slobodnom pohybe obmedziť. V prípade, že takýto stav bude vyhlásený, budeme konať aj my. S administrátorom webu sme však túto situáciu riešili a preto aj na webovej stránke môžete nájsť moje odporúčania (príhovor) k občanom, kde ich vyzývam na obmedzenie návštev tohto miesta. Výzva bola vyhlásená a aj bude pravidelne opakovaná v obecnom rozhlase, informácia bola a ešte aj bude zdieľaná prostredníctvom Facebookovej stránky obce. Veríme, že sa k našim občanom dostala a určite budem rád, keď si ju medzi sebou povedia aj sami, prípadne ju budú tlmočiť svojmu okoliu ďalej."

 

S pozdravom
Ing. Jaroslav Koyš, starosta

 

 


 

 

06. 04. 2020

Otázka: Hasičská zbrojnica

"Dobrý deň, p. starosta. Nedá sa nevšimnúť si, ako okolité obce (Košeca, Hloža, Beluša, Bolešov,...) zrekonštruovali hasičské zbrojnice. Ako je to s tou našou? Spomínal sa odkup od OSBD. Je to už dotiahnuté, alebo stále iba v riešení? Bude sa budova rekonštruovať? Máte projekt, rozpočet, financovanie? Chcem sa spýtať aj na plochu pred hasičkou stanicou. Sú tam smetné koše. Bolo by možné vybudovať rovnakú betónovú plochu pre tieto smetné nádoby ako pri bytovke Homosilo? Je v pláne rekonštrukcia obecných komunikácií, parkovacích miest na Záhradnej ulici tento rok? Ďakujem za odpoveď."

 

občan

 

 

 

Odpoveď:

"Dobrý deň, odpoveď na Vaše otázky by musela byť veľmi dlhá a podrobná, aby ste nielen Vy, ale aj iní čitatelia pochopili aká je história našej zbrojnice a nášho DHZ. Druhá časť otázky ohľadom plánu na opravu miestnych komunikácii a budovania parkovacích miest je tiež zložitá, pretože bude závisieť od množstva financií, ktoré budeme mať vzhľadom na pokles HDP na Slovensku a, samozrejme, priorít našich poslancov. Priority sa, bohužiaľ, výškou finančných prostriedkov menia a na najbližšom zastupiteľstve budeme prehodnocovať náš rozpočet :(.

 

 

Takže k tej hasičskej zbrojnici. Skúsim skrátenú verziu a v prípade, že Vám moja odpoveď nebude stačiť, skúste doplňujúce otázky. Hasičská zbrojnica je súčasťou bývalej "výmenníčky" tepla, ktorá bola v minulosti odpredaná OSBD. To všetci vieme. Na základe požiadaviek niektorých členov nášho DHZ sme sa začali zaoberať rekonštrukciou hasičskej zbrojnice. Súviselo to aj s možnosťou získať novú techniku a tým by vznikli určité priestorové problémy. Preto sme spolu s projektantmi urobili štúdiu možnej rekonštrukcie, ktorá riešila zmenu vnútornej dispozície, ako aj jej samotné rozšírenie. Potrebné financie sme chceli získať z dotácie MV SR na obnovu hasičských zbrojníc. Výhodou tejto dotácie bolo to, že časť finančných prostriedkov bolo možné použiť na odkúpenie časti budovy a zvyšok použiť na jej rekonštrukciu. Ostatné obce mali to šťastie, že budovy boli ich a financie na rekonštrukciu získali. Ale... Je tam vždy nejaké ale, ktoré spôsobilo, že my sme tie financie nedostali. Tí zainteresovaní členovia DHZ vedia prečo sme to nedostali a na nákup samotnej budovy sme nemali v rozpočte financie. Nechcem to tu rozoberať, pretože asi boli k tomu nejaké dôvody. V súčasnej dobe však opäť danú situáciu s odkúpením časti budovy riešime, ale cena je nastavená a my sa snažíme o jej zníženie vzhľadom na potrebu ďalších finančných prostriedkov v obci. Takže - pracujeme na to, ale či sa nám podarí nakoniec dohodnúť bude závisieť od viacerých faktorov. Dnes však míňanie financií nie je na programe dňa. V najbližších dňoch, ako som už písal vyššie, spoločne s poslancami a finančnou komisiou budeme hľadať finančné riešenia a prostriedky, aby sme dokončili rozrobené veci a dokázali riadiť obec bez následkov.

 

S pozdravom
Ing. Jaroslav Koyš, starosta

 

 


 

 

06. 04. 2020

Otázka: Poklopy na ceste

"Dobrý večer. Po obecných komunikáciách, na miestach, kde sa osádzala kanalizácia (výkop, poklopy) som si všimol porobené farebné značky. Znamená to, že ste práce reklamovali u realizátora ako nedostatky? Budú sa odstraňovať? Hlavne úsek na Hviezdoslavovej ulici (kanalizačne poklopy) je v havarijnom stave. Búcha to, klepe to, nesedí to, chýbajú poklopy,... Podľa mňa fušerská práca. Ďakujem."

 

občan

 

 

 

Odpoveď:

"Dobrý deň, máte pravdu, Žiadali sme realizátora o opravu našich komunikácii a aj opravu osadenia jednotlivých poklopov a ventilov, ktoré sú v nich umiestnené. Oprava by sa mala konať max do 30. 6. tohto roka."

 

S pozdravom
Ing. Jaroslav Koyš, starosta

 

 


 

 

06. 04. 2020

Otázka: Oplotenie ihriska

"Dobrý deň. Všimol som si, že ste zdemontovali staré oplotenie za tréningovým ihriskom a garážami. Bude nahradené novým? Plánujete vymeniť plot aj za bytovkami smerom k obecnému úradu? Ďakujem."

 

občan

 

 

 

Odpoveď:

"Dobrý deň, oprava oplotenia na tréningovom ihrisku súvisí s projektom Slovenského futbalového zväzu, ktorý pridelil našej telovýchovnej jednote určitý balík financií a tie sú viazané len na opravu tohto tréningového ihriska. S opravou oplotenia z financií SFZ, resp. TJ Tatran Ladce, sa pokiaľ viem nepočíta. V súčasnej situácii však budeme aj na obci počítať s každým eurom a je vysoko pravdepodobné, že aj projekty, ktoré boli naplánované v rozpočte sa budú prehodnocovať. To spôsobí ich posun tak, aby sme mohli v prvom rade zabezpečiť chod tých najdôležitejších vecí v obci."

 

S pozdravom
Ing. Jaroslav Koyš, starosta

 

 


 

 

06. 04. 2020

Otázka: Číslovanie v obci

"Zdravím, chcem sa opýtať, že kto prideľoval nové čísla na Hviezdoslavovej ulici a či je vôbec možné, aby mi niekto pridelil číslo 14/88, ktoré je známe ako číslo fašizmu a Hitlera. A dá sa s tým niečo vôbec robiť, keďže je to už zapísané v katastri?"

 

Jana Barančíková

 

 

 

Odpoveď:

"Dobrý deň, chcem Vám odpovedať na Vašu otázku ohľadom prideľovania orientačných čísiel, nakoľko som túto činnosť robila ja, starosta ma poveril, aby som Vám aj odpovedala. V prvom rade Vám chcem povedať, že orientačné čísla sa nezapisujú v katastri, tam je zapísané iba súpisné číslo. Orientačné číslo slúži na orientáciu na konkrétnej ulici, slúži pre záchranné zložky, kuriérov, poštu a pod. Je ale veľmi dôležité. Na prideľovanie je smernica, kde je určené, že na ľavej strane z pohľadu vstupu do ulice sa prideľujú nepárne orientačné čísla, teda 1, 3, 5..... a na pravej strane ulice sa prideľujú párne orientačné čísla, teda 2, 4, 6... . Vynechávajú sa aj čísla pre tzv. prieluky, teda čísla pre voľné pozemky medzi domami, na ktorých môže byť stavba. Hviezdoslavova ulica začína pri schádzaní z diaľnice smer od Beluše a tam začína aj číslovanie domov orientačnými číslami a končí až v Tunežiciach, pri vychádzaní na nadjazd. Určite nikto úmyselne nepridelil Vášmu domu toto číslo, ale, žiaľ, tak to vyšlo a nedá sa to zmeniť. Myslím, že ten význam ako hovoríte by to mohlo mať vtedy, keby ste mali pridelené číslo 1488, ale Váš dom má predsa číslo 14/88. Myslím, že na území Slovenska sa vyskytlo viac takýchto číslovaní a ešte som nepočula, že by to niekto spájal s prejavmi fašizmu. Snažila som sa Vám vysvetliť princíp prideľovania orientačných čísiel.

 

S pozdravom Ľubomíra Porubčanová
Matrika, Evidencia obyvateľov

 

 


 

 

24. 03. 2020

Otázka: Karanténa v obci

"Môžem sa informovať, či je v našej obci niekto, kto má nariedenú karanténu? Ďakujem."

 

občan

 

 

 

Odpoveď:

"Dobrý deň, áno, v našej obci je niekoľko našich občanov v karanténe. Sú tam z dôvodu toho, že sa vrátili zo zahraničia, ale aj z dôvodu toho, že pracovali vo firme, v ktorej pracovník mal potvrdený výskyt Koronavírusu a hygiena celú firmu uzavrela a ľudí poslala na 14 dní do karantény. Ľudia pritom s dotyčným človekom ani do styku nemuseli prísť, ale z bezpečnostných dôvodov ostávajú v karanténe. Aktuálne evidujeme v našej obci 8 ľudí v karanténe. Obec nesmie (ochrana osobných údajov) zverejniť zoznam ľudí v karanténe, tento zoznam slúži pre vnútorné potreby úradu. Zoznam teda verejný nie je. Obec s cieľom ochrániť občanov žijúcich v rovnakom bytovom dome môže vyvesiť/vylepiť oznam, že niektorý byt v danom vchode je v karanténe. Z toho dôvodu by sa malo spoločenstvo dotknutého bytového domu k danej veci aj postaviť. Pomôcť jeden druhému, ako aj občanovi žijúcemu v danom byte, no zároveň by som odporúčal v súčasnej dobe aj zvýšiť hygienu v spoločných priestoroch. Okrem schodov dezinfikovať aj zábradlie, schránky a vchodové dvere."

 

S pozdravom
Ing. Jaroslav Koyš, starosta

 

 


 

 

19. 03. 2020

Otázka: Zákaz vstupu do obce a na Butkov

"Dobrý deň, môže obec Ladce spraviť podobný zákaz vstupu ako vidíme v obciach Čičmany alebo Súľov aj na náš Butkov?" (pozn. tieto obce zverejnili upozornenie na zákaz vstupu turistom a návštevníkom)

 

občan

 

 

 

Odpoveď:

"Dobrý deň, bohužiaľ, na toto primátor ani starosta nemá právomoc. Nie je vyhlásený (zatiaľ) stav, kedy by bol aj zákaz vychádzania von a preto nemôžeme ľudí v slobodnom pohybe obmedziť. V prípade, že takýto stav bude vyhlásený, budeme konať aj my. S administrátorom webu sme však túto situáciu riešili a preto aj na webovej stránke môžete nájsť moje odporúčania (príhovor) k občanom, kde ich vyzývam na obmedzenie návštev tohto miesta. Výzva bola vyhlásená a aj bude pravidelne opakovaná v obecnom rozhlase, informácia bola a ešte aj bude zdieľaná prostredníctvom Facebookovej stránky obce. Veríme, že sa k našim občanom dostala a určite budem rád, keď si ju medzi sebou povedia aj sami, prípadne ju budú tlmočiť svojmu okoliu ďalej."

 

S pozdravom
Ing. Jaroslav Koyš, starosta

 

 


 

 

19. 03. 2020

Otázka: Poďakovanie zdravotníkom, rúška a PCLA Ladce

"Dobré ránko, všade po Slovensku sa šíria výzvy na poďakovanie sa všetkým, ktorí nám pomáhajú v týchto časoch... nemôže sa obec pridať do takejto akcie? Nedá sa to aspoň verejne zdieľať na FB? Prípadne stránke obce? Ďalšia otázka: ako sme na tom ako obec s rúškami? Netreba niekomu rúško ušiť? Pomôcť s tým? Prípadne - nemohla by obec viac nabádať ľudí o nosenie týchto rúšok? A ešte jedna posledná otázka: stále sa hovorí o PCLA a vození akéhosi materiálu z ITA z Lombardie. Neznamená to pre občanov ohrozenie? Prípadne čo rodiny tých, ktorí s týmto materiálom prichádzajú do styku. Nie je to ohrozujúce pre ich zdravie? Ďakujem a prajem veľa veľa zdravia v týchto pohnutých časoch!!!! A hlavne ohľaduplnosti a pokory!!!

 

 

 

 

občan

 

 

 

Odpoveď:

"Dobrý deň, samozrejme, nemám nič proti tomu, že sa aj naši občania zapoja do výzvy na poďakovanie sa všetkým, ktorí pomáhajú v dnešných časoch. Naopak, som veľmi rád, že sa chcú ľudia takto spájať a držať spolu. Je to dôležité k tomu, aby sme sa podporovali a povzbudzovali v týchto časoch a spoločne vydržali až do konca. Pretože už teraz vieme, že za 14 dní to neskončí, je potrebné si uvedomiť, že všetko bude záležať len na nás samotných, ako sa k tomu postavíme. Zatiaľ sa až na pár výnimiek držíme celkom dobre. Dôležité bude, aby sme boli takto disciplinovaní počas celej doby, počas ktorej bude hroziť táto novodobá hrozba ochorenia. Držím nám všetkým palce.

 

 

Čo sa týka výzvy na nosenie rúšok, tak vo všetkých médiach počúvame, aké ochranné pomôcky sú potrebné k tomu, aby sa znížilo riziko infikovania sa. Nie sú to teda len rúška, je potrebné si častejšie umývať ruky a je dobré nosiť aj ochranné rukavice, aby sme si nezaniesli znečistenými rukami infekciu do úst a ostatnej sliznice. Neviem počty obyvateľov, ktorí nemajú a nenosia rúška. Viem, že dnes (streda 18. 3.) sa vydávajú objednané rúška v lekárni v našej obci. Okrem toho sú rôzne návody, či už na internete, ale videl som to aj v TV, ako si môže každý, kto je ako - tak zručný, ušiť alebo poskladať si rúško z hocijakej látky. Neviem a teda nepoznám nikoho, kto má problém zohnať rúško. Ak áno, tak nepoznám jeho pohnútky, prečo ho ešte nemá a nezohnal. Tu však vidím priestor pre minimálne 2 ženy - podnikateľky, ktoré sa živia šitím, že by sa mohli odprezentovať na našej stránke, že ponúkajú ušité rúška.

 

 

Odpoveď na palivá do PCLa je nasledovná. PCLa hneď, ako boli vyhlásené opatrenia Ústredným krízovým štábom SR, prijala opatrenia na zákaz dovozu týchto palív z Talianska. Mal som možnosť k nahliadnutiu do Interného oznámenia z dôvodu zasadnutiu nášho miestneho krízového štábu, aby som vedel informovať našich poslancov o opatreniach, ktoré zaviedli najväčší zamestnávatelia v našej obci."

 

S pozdravom
Ing. Jaroslav Koyš, starosta

 

 


 

 

14. 03. 2020

Otázka: Ako postupovať v prípade, že poznáme občanov, ktorí nie sú v povinnej karanténe?

"Ako máme postupovať v prípade, že poznáme v obci občanov, ktorí nielenže prišli zo zahraničia, ale nikde sa nehlásili, nedodržujú karanténu a behajú po obci? Ako sa máme k tomuto postaviť, máme byť udavači a báť sa čo sa nám stane, keď to povieme verejne alebo to nechať tak? Bohužiaľ aj takíto sú naši občania..."

 

občan

 

 

 

Odpoveď:

"Dobrý deň, ďakujem za otázku, ktorá sa týka súčasnej vážnej situácie. Tu nie sú namieste nejaké výčitky. To je vaša povinnosť, pretože svojim zodpovedným správaním budete chrániť nielen seba, ale aj ostatných občanov. V prípade, že o niekom takom viete, neváhajte a okamžite ho nahláste na políciu na linku 158."

 

S pozdravom
Ing. Jaroslav Koyš, starosta

 

 


 

 

14. 03. 2020

Otázka: Rozdávanie rúšok v obci

"Dobrý deň. Bude obec, v rámci prevencie proti šírenia vírusu COVID-19, rozdávať občanom ochranné rúška na tvár? Ďakujem."

 

občan

 

 

 

Odpoveď:

"Dobrý deň, obec nedisponuje žiadnymi rúškami. Vďaka pánovi farárovi ThDr. Jozefovi Petrášovi sme získali určité množstvo látky, ktorú sme rozdali ženám - dobrovoľníčkam, ktoré teraz šijú rúška. Až potom, ako budú ušité a zhromaždené u nás na úrade, rozhodneme, podľa akého "kľúča" budú dané rúška rozdávané. V súčasnosti však neviem povedať nič bližšie. Mrzí ma však, že sa spoliehate, že Vám niekto niečo rozdá. V súčasnej dobe je množstvo návodov na internete, ako si vyrobiť pre seba aj svojich blízkych rúško. Preto Vám odporúčam, začnite uvažovať tak, že si zaobstaráte rúška buď v lekárni alebo si ich svojpomocne vyrobíte sami."

 

S pozdravom
Ing. Jaroslav Koyš, starosta

 

 

 

Aj vaše otázky môžu byť zodpovedané! Stačí využiť kontaktný formulár, prípadne adresovať otázku na admin@ladce.sk. Odporúčame tiež sledovať Facebook LADCE a webstránku www.ladce.sk.