Každé narodenie prináša umieranie, každé umieranie prináša narodenie.

Občania sa pýtajú, starosta odpovedá

 

Na tejto podstránke zverejňujeme odpovede starostu či kompetentných pracovníkov úradu k otázkam z kontaktného formulára, z emailov a z komentárov z Facebooku obce Ladce. Dianie v obci sa týka nás všetkých a preto sú odpovede verejné.

 

Aj vaše otázky môžu byť zodpovedané! Stačí využiť kontaktný formulár, prípadne adresovať otázku na admin@ladce.sk. Odporúčame tiež sledovať Facebook LADCE a webstránku www.ladce.sk.

 

Malé upozornenie: príspevky od občanov, ale aj otázky z Facebooku prechádzajú pri nahadzovaní na web úpravou. Do komentárov sa vpisuje diakritika či interpunkcia (príspevky sú často písané bez nich), opravujú sa gramatické chyby a preklepy. Dôvodom je udržanie istého štandardu celej stránky, ako aj tejto sekcie. Dátum pri otázke je dátum zverejnenia otázky a odpovede na webe.

 


 

16. 07. 2019

Otázka: Cementárka a jej komín

 

 

"Som zvedavý, či má niekto záujem o to, čo vypúšta Cementárka Ladce do ovzdušia vo večerných hodinách. Ďakujem za odpoveď."

 

občan

 

 

Odpoveď:

"Dobrý deň, Vašu otázku sme preposlali aj vedeniu Považskej cementárne, a. s., aby ju zodpovedali kompetentní. Pravdepodobne z histórie riadiaceho programu Vám môžu poslať presnú príčinu výpadku filtra. Samozrejme, že to nevyzerá dobre, ale takýchto technologických výpadkov filtra nie je v roku veľa a prachové častice už neznečisťujú okolie tak, ako v minulosti. Manažment spoločnosti je tiež z Ladiec, resp. z blízkeho okolia, a všetci si uvedomujú dôležitosť chrániť životné prostredie a prostredie, v ktorom žijeme a žijú aj oni. Preto investujú nemalé finančné prostriedky do zvyšovania účinnosti spaľovania palív, ale aj zvyšovania efektívnosti výroby slinku a cementu a s tým spojeného zníženia rizika úletu prachových častíc. Som si vedomý, že som nezodpovedal dostatočne Vašu otázku, ale po obdržaní odpovede z PCLa zverejníme ich doplňujúcu odpoveď."

 

S pozdravom
Ing. Jaroslav Koyš, starosta

 

 

Odpoveď PCLA:

 

ZVÝŠENÉ DYMENIE Z KOMÍNA V POVAŽSKEJ CEMENTÁRNI, a.s., LADCE

 

 

Počas výpalu slinku v rotačnej peci ako hlavnej suroviny na výrobu cementu vzniká ako sekundárny produkt tuhá znečisťujúca látka, tzv. prach. Na zabránenie vypúšťania nadmerného vypúšťania prachu cez komín ako koncového člena rotačnej pece je nainštalovaný elektroodlučovač (filter), ktorý zabezpečuje odlúčenie prachu od spalín. Takto zachytený prach je vracaný späť do procesu výroby cementu. Na každom zariadení aj pri zachovaní maximálnej starostlivosti (napr. aute pri uskutočnení pravidelných servisných prehliadok, pravidelnej údržbe) dochádza k poruchám. Tak aj na elektroodlučovači sa vyskytujú poruchy, ktoré spôsobia nefunkčnosť filtra, čo sa prejaví únikom väčšieho množstva prachu cez komín do ovzdušia, t. j. dymenie z komína.

 

 

Tieto poruchy sú rôzneho charakteru od mechanických až po poruchy vyplývajúce z chodu rotačnej pece s trvaním ich odstránenia od niekoľko sekúnd do niekoľko minút. Čas odstránenia poruchy nie je svojvoľný, ale musí byť veľmi rýchly, vzhľadom na to, že v komíne je nainštalovaný automatizovaný monitorovací systém, ktorý meria množstvo znečisťujúcich látok vypúšťaných cez komín do ovzdušia.

 

 

Pri prekročení, prípadne opakovanom prekročení emisných limitov znečisťujúcích látok určených Slovenskou inšpekciou životného prostredia, sú udeľované finančné sankcie spoločnosti. Spoločnosť Považská cementáreň, a.s. si uvedomuje, že patrí medzi znečisťovateľov životného prostredia a preto vyvíja všetko možné úsilie, aby sa zabránilo ďalšiemu zbytočnému zaťaženiu životného prostredia. Ale i napriek tomu sa niekedy vyskytnú situácie, ktoré tomuto úsiliu odporujú. A preto sa spoločnosť Považská cementáreň, a.s. ospravedlňuje za tieto nechcené javy.

 

 

Ing. Marcel Tvrdík, asistent vedúceho oddelenia ŽP

Považská cementáreň, a.s., Ladce

 


 

14. 04. 2019

Otázka: Detské ihriská v Ladcoch

"Dobrý deň, plánujete v blízkej budúcnosti robiť niečo s detským ihriskom v obci? Všade na okolí sa robia pekné ihriská, v Košeci je nové oproti kostolu, v Beluši ich je dokonca niekoľko, len toto ladecké je na hanbu. Myslím si, že to nie je natoľko nákladná položka, aby sa na ňu nenašli nejaké prostriedky."

 

občan

 

 

Odpoveď:

"Dobrý deň, uvedomujem si, že mnohé veci, ktoré robíme, nie je vidno a mnohých ani nezaujíma, čo sa v obci všetko robí a pripravuje. Každý z nás má svoje priority a podľa toho si všíma svoje okolie. Bohužiaľ, nie sme mesto, ktoré má svoj stavebný úrad a početné investičné oddelenie a tým dokáže obslúžiť niekoľko projektov naraz. Naša obec má síce tiež zamestnancov, ktorí pracujú na mnohých projektoch, ale čas na prípravu, spracovanie projektu, prípravu súťaže pre stavbu a následnú stavbu je omnoho dlhšia. No tiež nezaháľajú a pracujú. Dokončujú projekt rekonštrukcie kultúrneho domu (bohužiaľ, aj napriek už skončeným prácam, je potrebné dokončiť všetky potrebné úkony k ukončeniu projektu - záverečná správa, monitoring, energetický audit, certifikát budovy, atď. ,...), dokončujeme kanalizáciu na IBV, pripravujeme výstavbu chodníka pre IBV, pripravujeme (už x-tý krát) rekonštrukciu verejného osvetlenia našej obce, rekonštrukcie striech materskej školy (cez Envirofond) a, samozrejme, (viď rozpočet obce) aj rekonštrukciu oplotenia detského ihriska v Tunežiciach a rekonštrukciu detského ihriska v Ladcoch. Tak ako vidíte, pracujeme. Lenže naozaj nedá sa všetko urobiť naraz, ale ideme krok za krokom aj vzhľadom na rozpočet obce aj vzhľadom na jednotlivé úkony, ktoré potrebujú svoj čas. A čo sa týka tej poslednej vety (výčitky), cena detského ihriska vôbec nie je malá. Je možno jednoduché kúpiť nejaký prvok, nejako ho tam osadiť a nejako to bude vyzerať. Ak chceme detské ihrisko, ktoré bude bezpečné, bude pekné a bude slúžiť naozaj širokej verejnosti, je potrebné sa nad všetkým zamyslieť a naprojektovať nielen ihrisko, ale aj jeho okolie."

 

S pozdravom
Ing. Jaroslav Koyš, starosta

 


 

10. 04. 2019

Otázka: Kontajner na odpad pre občanov

"Dobrý deň. Viete mi, prosím, odporučiť firmu, ktorá zabezpečí pristavenie kontajneru a následne vyvezie odpad na skládku na to určenú? Na internete sa mi nedarí nájsť firmu, ktorá danú službu vykoná pre občana. Za akúkoľvek informáciu vopred ďakujem."

 

Lukáš

 

 

Odpoveď:

"Dobrý deň, nemal by som robiť reklamu (a verím, že to tak nebude nikto ani brať), ale mám kontakt na pána, ktorý túto službu robí aj pre Cementáreň Ladce a sú s ním spokojní. Volá sa Martin Kľučar - vývoz odpadov, 0907 451 620. Pristaví veľkoobjemový kontajner a o všetko sa postará. Verím, že som pomohol."

 

S pozdravom
Ing. Jaroslav Koyš, starosta

 


 

02. 04. 2019

Otázka: Plná čiara v Ladcoch na ceste

"Dobrý deň, chcem sa opýtať, prečo je cez celé Ladce plná čiara na ceste? Porušujeme v podstate zákon denno-denne keď ideme do svojich domov pokiaľ nejdeme dookola cez celé Ladce. Či sa mýlim?"

 

občan

 

 

Odpoveď:

"Dobrý deň, nie, neporušujete zákon keď cez ňu prechádzate do dvora alebo do svojho domu. Citujem z predpisov: Značka Pozdĺžna súvislá čiara sa používa na oddelenie jazdných pruhov s protismernou premávkou a na oddelenie radiacich pruhov pred križovatkou. Vodič musí ísť vpravo od tejto značky. Značku je zakázané prechádzať alebo nákladom presahovať, ak to nie je potrebné na obchádzanie alebo odbočovanie na miesto mimo cesty alebo na poľnú cestu, lesnú cestu, cestičku pre cyklistov alebo na vchádzanie na cestu, pričom nesmú byť ohrození ostatní účastníci cestnej premávky. Môžete teda odbočiť, ak idete mimo cesty, ale nesmiete ohroziť cyklistov alebo vozidlá."

 

S pozdravom
Ing. Jaroslav Koyš, starosta

 


 

28. 03. 2019

Otázka: Jamy pri ZŠ

"Dobrý deň, prosím Vás, bolo by možné dosypať, zaliať diery, ktoré sú pri ZŠ na moste pred zastávkou? Ďakujem."

 

Peter Poláček, Facebook Obec Ladce

 

 

Odpoveď:

"Dobrý deň, pán Poláček, vieme o tomto probléme a nielen na tomto mieste. Bohužiaľ, musíme počkať na priaznivejšie (teplejšie) počasie. Nemáme takú techniku ako majú niektoré profesionálne firmy na opravu ciest a preto my na opravu potrebujeme teplo. Ideálne okolo 20 °C."

 

S pozdravom
Ing. Jaroslav Koyš, starosta

 


 

26. 03. 2019

Otázka: Horné Ladce - otázky

"Dobrý deň, p. starosta. Mám dve veci na Horné Ladce. Prvá - v nedeľu sa výrazne opeknilo čo prilákalo značne viac áut na Butkov, než cez zimu. Nevadia mi turisti, vadí mi ich rýchlosť a preto sa chcem spýtať, či už obec podnikla nejaké kroky na to, aby sa táto lokalita - Horné Ladce, trochu viac ukľudnila čo sa premávky týka. Pekné počasie nás ešte len čaká, pod oknami budeme mať diaľnicu, s tým sa človek zmieri, ale nech sa rýchlosť koriguje, nech sa pokutuje, a nech sa turistom či návštevníkom riadne označí že sú stále v obci, pretože si myslím, že to podľa ich správania nie je pre nich zjavné (dá sa označiť pred začiatkom Horných že miestna časť, alebo opakovať dodržiavanú predpísanú rýchlosť? myslím, že to treba budíme zrejme na okolie dojem že sme osada alebo les). Nech sa meria rýchlosť v týchto úsekoch pravidelne, možno aj nám prospeje keď uvidíme či rýchlo jazdia naše alebo cudzie špz.

 

 

A druhá otázka - každý deň stretnem na ulici v Horných zatúlaného psa, niekedy dokonca dvoch, korí chodia pravidelne spolu. Pozriem sa z okna, vidím psa, idem peši, stretneme psa. Nestačím sa diviť. Viem, že obec nemôže chodiť denne po dedine a zatvárať nezodpovedným ľuďom bránky, ale ľudia si zrejme neuvedomujú ako ich pes môže vbehnúť niekomu pod auto či bicykel a spôsobiť nehodu. Nám už takto cudzí pes podbehol pod auto a nebola to sranda. Navyše, viem že každý tvrdí, že jeho pes nič nespraví, ale podaktorým kúskom na ceste ozaj nechcem veriť. Niektoré psy sa túlajú vkuse, ten jeden malý biely dokonca chodí sám z Horných do Dolných, stretneme ho snáď všade. Viem, že toto sa rieši ťažko, ale chcem na problém upozorniť. Ďakujem pekne."

 

občan

 

 

Odpoveď:

"Dobrý deň,

 

obec pripravuje dopravný poriadok obce aj so značením. Samozrejme, budú doplnené aj značky začiatku a konca obce na všetkých prístupových komunikáciách. Prebehlo stretnutie so správcom cesty I. triedy, správcom III. triedy, dopravným inšpektorátom v Trenčíne a ich pripomienky zapracováva v súčasnej dobe projektant návrhu. Po ich zapracovaní opäť zašleme návrh na schválenie všetkým dotknutým orgánom a následne budeme pripravovať značenie podľa projektu. V projekte sa samozrejme rieši aj dopravná situácia v Horných Ladcoch. Ako to všetko nakoniec dopadne bude závisieť od inteligencie šoféra a nie od značenia alebo nejakých retardérov, ktoré mnohí z Horných Ladiec požadujú :( No verím, že situácia sa zlepší.

 

 

Čo sa týka psov, ktorí chodia po uliciach nielen v Horných Ladcoch, ale aj v Ladcoch a v Tunežiciach, je to presne to isté ako so šoférmi. Všetko závisí od majiteľa psíka. Samozrejme, že sa môže stať, že niekedy psík utečie lebo majiteľ zle zavrel bránku. V prvom rade musíte nájsť majiteľa psíka a v tomto smere by nám mala pomôcť novela zákona, ktorá je už platná. Jedná sa o povinnosť začipovať psíka a tým budeme môcť ľahšie nájsť majiteľa."

 

S pozdravom
Ing. Jaroslav Koyš, starosta

 


 

12. 02. 2019

Otázka: Reakcia na článok o triedení odpadu

"Pekne spracované. V článku sa píše: "Trieďte odpad, oplatí sa to. Za vytriedený odpad občan neplatí, jeho zber hradia výrobcovia prostredníctvom OZV ENVI - PAK." Ono je to síce pekné, ale odpad triedime poctivo, no že by sme platili menej som zatial nepocítil."

 

Lukáš Ďurica, Facebook Obec Ladce

 

 

Odpoveď:


"Odpovede na podobný typ otázky som už párkrát zverejnil a na túto tému odpovedám aj ľuďom na ulici. Naše štatistiky nepustia a kontrola našich nádob v minulom roku ma o tom presvedčila. Dnes sme na úrovni 30% vytriedeného odpadu. Nie je to síce málo v porovnaní s minulosťou, ale vzhľadom na ciele, ktoré máme, je to stále nízke číslo. Preto sa spolu s členmi Komisie pre životné prostredie zamýšľame, prečo nielen VY, ale ani mnohí občania našej obce nechcú počuť čo sa deje s odpadovým hospodárstvom v našom štáte. Je to v novinách, v televízii, ale aj my vás informujeme v Ladeckých zvestiach ako funguje v súčasnej dobe odpadové hospodárstvo a ako by malo.

 

 

Vstupom do Európskej únie sme sa zaviazali preberať a rešpektovať legislatívu EÚ. V jej nariadení je, že Slovenská republika musí zvyšovať úroveň triedenia odpadov a znižovať množstvo skládkovania odpadov. Aby reštrikčne prinútila svojich občanov k triedeniu, zvýšila zákonom cenu skládkovania podľa úrovne separácie v jednotlivých mestách a obciach. Uvediem na príklade. Ak sme v roku 2018 mali 20% vytriedeného odpadu alebo 80%, cena za uloženie odpadu bola rovnaká - 5,04 € zákonný poplatok za uloženie odpadu , 32,64 € poplatok za zneškodnenie odpadu na skládke a plus cena manipulácie s odpadovými nádobami. Vzhľadom na všetky tieto poplatky sme sa dostali na cenu 23 € za odpad na osobu.

 

 

V roku 2019 sa zvyšuje cena uloženia odpadu nasledovne: zákonom stanovený poplatok za uloženie odpadu sa zvyšuje o 3 € t.j. na 8,04 €, poplatok za zneškodnenie odpadu o 2,5% na 33,46 € a k tejto cene sa pripočíta poplatok za úroveň vytriedenia komunálneho odpadu (a to nasledovne: ak bude úroveň vytriedenia menej ako 10 % poplatok sa zvýši o 17 €, v rozmedzí 10-20 % bude 12 €, 20-30 % bude 10 €, 30-40 % bude 8 €, 40-100 % bude 7 € ), cena za manipuláciu s nádobami ostáva.

 

 

V roku 2020 sa zvyšuje cena uloženia odpadu nasledovne: zákonom stanovený poplatok za uloženie odpadu nevieme, no verím, že ostane na 8,04 €, poplatok za zneškodnenie odpadu sa možno opäť zvýši o úroveň inflácie a možno ostane na súčasných 33,46 € a k tejto cene sa opäť pripočíta poplatok za úroveň vytriedenia komunálneho odpadu (nasledovne: ak bude úroveň vytriedenia menej ako 10 % poplatok sa zvýši o 26 €, v rozmedzí 10-20 % bude 24 €, 20-30 % bude 22 €, 30-40 % bude 13 €, 40-50 % bude 12 €, 50-60 % bude 11 €, 60 - 99 % bude 10 €), cena za manipuláciu s nádobami snáď ostáva.

 

 

V roku 2021 sa zvyšuje cena uloženia odpadu nasledovne: zákonom stanovený poplatok za uloženie odpadu nevieme, no verím, že opäť ostane na 8,04 €, poplatok za zneškodnenie odpadu sa možno opäť zvýši o úroveň inflácie a možno ostane na súčasných 33,46 € a k tejto cene sa opäť pripočíta poplatok za úroveň vytriedenia komunálneho odpadu (nasledovne : ak bude úroveň vytriedenia menej ako 10 % poplatok sa zvýši o 33 €, v rozmedzí 10-20 % bude 30 €, 20-30 % bude 27 €, 30-40 % bude 22 €, 40-50 % bude 18 €, 50-60 % bude 15 €, 60 - 99 % bude 11 €), cena za manipuláciu s nádobami snáď ostáva.

 

Verím, že nielen vy, ale aj ostatní občania našej obce si prečítajú moju odpoveď a uvedomia si, čo nás čaká :/ Buď budeme separovať každý rok lepšie a lepšie alebo cena odpadu bude tak vysoká, že niektorí si nebudú môcť túto sumu dovoliť zaplatiť. V minulom roku sme na rok 2019 ostali pri starej cene s nádejou, že obec nebude (zo zákona ani nesmie) doplácať za vývoz odpadov a na konci roka si opäť budeme môcť povedať, že sme to spoločne s vami dokázali a nebudeme nútení pristúpiť k zvyšovaniu ceny za odpady. Ale verte mi, že toto nie je našim cieľom. Obec nemôže využiť takto vybrané peniaze na iné účely ako na nakladanie s odpadmi, to by sme porušovali zákon. Verím, že moja odpoveď dala nielen vám, ale aj ostatnej verejnosti jasnú odpoveď, čo bude snahou obce v nasledujúcich rokoch."

 

S pozdravom
Ing. Jaroslav Koyš, starosta

 


 

04. 02. 2019

Otázka: Zašpinená komunikácia

"Nemal by si ten, kto znečistí komunikáciu, po sebe upratať? Zbytočne priateľka umývala okná na dome. A to nevravím o plote a o autách a čo nanosíme na topánkach a kočári domov."

 

 

 

Jaro Prekop, Facebook Obec Ladce

 

 

Odpoveď:

"Je dôležité, aby komunikácie boli čisté, aby sa nemohlo stať, že pri nebezpečenstve sa predĺžila brzdná dráha vozidla resp. človek, ktorý prechádza po komunikácii sa zašpinil. O čistotu by sa mal starať správca komunikácie, ale samozrejme aj samotní vodiči. Bohužiaľ, dnes je doba trochu iná a každý si všetko zľahčuje a pozná svoje práva, ale zabúda na svoje povinnosti. Je to tak aj pri znečistení vozovky. Každý, kto znečistí vozovku, by si ju mal aj očistiť. Ak sa tak nestane, môže mu správca komunikácie v správnom konaní udeliť pokutu. No v prvom rade musí byť znečisťovateľ prichytený pri čine a musí mu správca dokázať, že znečistil vozovku. V opačnom prípade bude veľmi ťažké dokazovanie. Také je súčasná realita ..."

 

S pozdravom
Ing. Jaroslav Koyš, starosta

 


 

16. 01. 2019

Otázka: Odhŕňanie snehu v Ladcoch

"Dobrý deň. Môžte mi vysvetliť, prečo osob,a ktorá ma na starosti odhŕňanie snehu pri železničnej stanic,i mi na parkovisku zatarasila auto? Ako je možné, že to neodhŕňa na opačnú stranu?"

 

Štefanka Tomáš

 

 

Odpoveď:

"Dobrý deň, pán Štefanka, bohužiaľ, radlica za traktorom odhŕňa od stredu komunikácie ku krajnici a nie opačne. Potom by bol v strede cesty kopec snehu. Rozumieme Vám, že ste boli nepríjemne prekvapení, ale množstvo snehu, ktoré počas dňa a noci padlo zaskočilo mnohých a nebolo čas obzerať sa doľava – doprava. Šoféri mali za úlohu spriechodniť cesty a to sa im ledva darilo."

 

S pozdravom
Ing. Jaroslav Koyš, starosta

 


 

16. 01. 2019

Otázka: Optická sieť v obci

"Dobrý deň, chcel by som sa spýtať či by ste nezvážili petíciu alebo podnet na zrýchlenie internetu (na optiku) nakoľko v domácnostiach pribúda viac a viac zariadení, ktoré si celkom znateľne ukusnú z dostupných 30mb/s (ulica J. Kollára) alebo teda v prepočte 3,75MB/s. I keď nie som zástanca toho, aby ľudia bezdôvodne trávili celé hodiny pozeraním televízie alebo vysedávaním pred PC, bolo by pekné keby sa nemusíme spoliehať na to, že vo vedľajšej miestnosti nikto nič nepozerá alebo nesťahuje ... Podotýkam, že formulár podnetu samosprávy, ktorý sa nachádza na stránke mapy pokrytia Telekomu je vo výsledku len informáciou pre obec či sa v obci niečo podobné plánuje ... A aj keď to nemá nejaký hlbší význam prikladám sem obrázok, na ktorom sú vyznačené okolité obce, ktoré optické pripojenie už majú. Jednou z nich je práve aj Košeca. Za odpoveď vopred ďakujem."

 

S pozdravom, Mário Gábel

 

 

Odpoveď:

"Dobrý deň, dňa 24. 8. 2018 som odpovedal na podobný typ otázky na https://www.ladce.sk/otazky-a-odpovede/. Len tam sa ma už pýtali, kadiaľ daná optická sieť povedie. Celý projekt výstavby optickej siete pre obec Ladce (a Tunežice) pripravuje spoločnosť Telekom. Pokiaľ mám informácie správne, tak projekt bol už podaný na Stavebný úrad do Beluše, kde sa schvaľuje územné rozhodnutie. Následne by mal prebehnúť proces k získaniu stavebného povolenia a mohlo by sa začať s výstavbou. Naši občania v minulom roku dostali výzvu k vyjadreniu sa k pripojovaciemu bodu na optickú sieť. Takže neviem, či na Vás zabudli, alebo ste pre zmenu zabudli Vy, že sa takéto niečo u nás už minulý rok začalo?"

 

S pozdravom
Ing. Jaroslav Koyš, starosta