Z prehry rozumného sa rodí skromnosť, z prehry hlúpeho sa rodí nenávisť.

Pálenie Ďura na Skalke 2015

 

Apríl 2015, Skalka v Horných Ladcoch