Musí zaniknúť kvet jabloní, aby vznikli jablká.

Pálenie Ďura na Skalke 2015

 

Apríl 2015, Skalka v Horných Ladcoch