Projekty financované EÚ

Pokračovanie v obnove kaštieľa 2022

Občania aj návštevníci obce Ladce v týchto dňoch určite zaevidovali na kaštieli pracovný ruch. Práce na pamiatkovej obnove západnej časti kaštieľa, ktoré sú realizované v rámci projektu MaHoLa (Manor House Ladce) v posledných týždňoch prešli do svojej hlavnej fázy. Na začiatku spoločnosť Silvia Da Col Heisar, s.r.o., ktorá je vlastníkom kaštieľa, dala vyčistiť areál od veľkej časti nehodnotných drevín. V ďalšom kroku sa práce sústredili na náročné práce v interiéri, cieľom ktorých je nahrubo pripraviť priestory budúceho kultúrno-kreatívneho centra. Tieto budú adaptované na expozičné priestory, priestory obchodíku s regionálnymi produktmi a skromné krátkodobé ubytovanie, vrátane potrebného hygienického zázemia. Aktuálne prebiehajú práce na streche rekonštruovanej časti, kde je umelecko-remeselným spôsobom vymieňaná krytina. Mimoriadna pozornosť sa venuje obnove krytiny oboch rožných vežičiek, ktoré sú jedným zo symbolov kaštieľa. Všetky práce sú vykonávané na základe rozhodnutí Krajského pamiatkového úradu Trenčín, ktorý na objekte priebežne vykonáva štátny pamiatkový dohľad.

 

Projekt MaHoLa by sme neboli schopní realizovať bez podpory Grantov EHP a Nórska, spravovanom Ministerstvom investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky. Naša vďaka patrí aj obci Ladce, ktorá je partnerom projektu MaHoLa a ktorá na naše požiadavky reaguje vždy ústretovo a konštruktívne. Ďalšími projektovými partnermi sú Odborné učilište internátne v Ladcoch a Høgskulen for grøn utvikling v Bryne (Nórske kráľovstvo), zástupcov ktorých v Ladcoch privítame ešte v tomto roku. Budeme radi, ak budete pri tom. Aktuálne informácie o projekte MaHoLa priebežne zverejňujeme aj na webstránke projektu www.kastiel-ladce.eu.

 

Text: Silvia Da Col Heisar

Foto: Silvia Da Col Heisar