Projekty financované EÚ

Silvester v Ladcoch 2019

 

Koniec roka a privítanie nového roka oslavujú ľudia rôzne. Sú ľudia, ktorí vycestujú na hory, sú ľudia, ktorí dajú prednosť tanečnej zábave a sú aj takí, ktorí zostávajú doma. Veľkú skupinu ľudí tvoria aj tí, ktorí sa chcú stretávať a zdieľať radosť bezprostredne a spoločne so svojimi priateľmi a spoluobčanmi.

 

 

Vítanie nového roka má v Ladcoch viac ako 10-ročnú tradíciu. Na začiatku to bola iniciatíva vtedajších zamestnancov obecného úradu, ktorí pomocou sponzorských príspevkov od podnikateľov v Ladcoch začali organizovať Silvestra na križovatke.

 

 

Bolo to bolo stretnutie niekoľkých priateľov a fanúšikov dychovky, ktorá tradične na úvod tohto stretnutia zahrala štátnu hymnu. Potom popri ľudovej pesničke pracovníci obecného úradu podávali čaj, varené víno a oškvarkové pagáčiky. Osvedčil sa čas začiatku 30 minút po polnoci. Bol to dostatočný čas nato, aby sa Ladčania stihli presunúť na križovatku po novoročnom prípitku v kruhu rodiny.

 

 

Takto sa na Nový rok stretlo v obci približne 100 ľudí. Do roku 2012 boli silvestrovské stretnutia a ohňostroj pre Horné Ladce a Tunežice organizované zvlášť komisiami. Aj finančné prostriedky sa rozdeľovali pomerovo pre jednotlivé časti - Ladce, H. Ladce a Tunežice. Od roku 2013 prebrala iniciatívu kultúrna komisia a Silvestra organizujeme spoločne, na jednom mieste a to v Ladcoch, v priestoroch pred domom kultúry. Zámerom spojenia „Silvestrov“ jednotlivých častí obce bolo a stále je stretávať sa. Budovať jednu obec, jedno spoločenstvo a nie deliť sa na časti, na Ladčanov, Tunežičanov, či Hornoladčanov. Finančné prostriedky sa spojili a tým je aj výsledný efekt krajší. Výhodou je aj zázemie vo vestibule DK, kde je možnosť schovať sa do tepla, prípadne využiť toalety.

 

 

Koniec roka 2019 bol poznačený tragickými udalosťami a nešťastím v Prešove. Obecné zastupiteľstvo v Ladcoch zvažovalo pripojenie sa k výzve ZMOS, aby sa finančné prostriedky vyčlenené na Silvestra poslali na transparentný účet, ktorý bol vytvorený pre obyvateľov paneláku na Mukačevskej ulici v Prešove. Týmto krokom by sa však silvestrovské podujatie ako také zrušilo a možno by sa už v ďalších rokoch nemuselo obnoviť. Našlo sa však riešenie, Silvester sme zorganizovali a obec zároveň prispela aj Prešovčanom. Na verejný účet zriadený mestom Prešov odišlo z Ladiec 500 €.

 

 

Pár minút pred polnocou bolo pripravených 200 prípitkov aby si hostia, ktorí prišli privítať rok 2020 mali s čím dôstojne pripiť s priateľmi. Päť minút pred polnocou bolo na stene OÚ cez projektor premietané odpočítavanie a spoločne sme odpočítali posledných 10 sekúnd starého roka. Tesne po pol noci zaznela štátna hymna. Potom nasledovalo úprimné želanie si zdravia, šťastia, lásky v novom roku. Pre všetkých sme pripravili a v drevenom stánku s úsmevom podávali, čaj, varené víno a punč. Na projekcii sme premietali pozvánky na podujatia plánované v roku 2020 a fotky z minuloročných podujatí. O dobrú náladu a hudbu sa postaral DJ Michal. Krátko pred začiatkom ohňostroja sa časť námestia pred DK naplnila a odhadujeme, že ohňostroj si prišlo pozrieť cca 500 ľudí. Poslední hostia odchádzali o pol tretej.

 

 

Všetkým, ktorí prišli na toto podujatie, by som chcel v mene organizátorov poďakovať za účasť a za naozaj kultivované stretnutie, pokojný priebeh bez zbytočných petárd a neriadeného odpaľovania pyrotechniky. Veľká vďaka patrí hlavne dobrovoľníkom z kultúrnej komisie, ktorí už po niekoľko rokov obetovali svoj voľný čas a na Silvestra pripravujú toto príjemné podujatie pre nás všetkých. Každoročná slušná účasť nás motivuje v organizovaní ďalšieho Silvestra, pretože práve účasť je pre nás signál, že všetko, čo robíme, má zmysel. Tešíme sa na vás o rok!

 

 

Text: Dominik Koštialik, predseda Kultúrnej komisie obce Ladce

Foto: Dominik Koštialik, predseda Kultúrnej komisie obce Ladce