Projekty financované EÚ

Leto v MC MIMČO 2023

 

Aj vďaka MC MIMČO  má veľa detí a dospelých  krásne spomienky  na leto vďaka letným táborom, ktoré sme organizovali.

 

Tešíme sa veľmi, že sa nám všetky výlety počas leta vydarili, splnili sme naše ciele, dokonca  niektoré  sme počas fungovania aj vylepšili. Boli sme spolu s deťmi  z Ladiec a okolia na mnohých  krásnych miestach, robili sme aktivity,  ktoré nás naučili nielen spolunažívaniu v kolektíve, akceptovanie svojich potrieb i potrieb ostatných, ale zdokonalili sme sa v  rôznych  zručnostiach, naučili sme sa novým znalostiam a oprášili sme tie menej používané. 

 

Robiť výlety kade - tade, vždy v určitej téme a so spoluprácou kreatívnych ľudí počas letných mesiacov nás veľmi napĺňa, nakoľko  je nádherné  vidieť nadšenie a šťastie v očiach  detí a mládeže. Tento  rok  sme však s deťmi trávili nielen deň, ale aj noc mimo našich priestorov. Boli to pre nás všetkých dve úžasné noci, takže veríme,  že na budúci  rok,  zvládneme celý týždeň  a zážitky  budú ešte  krajšie a ešte hlbšie. 

 

Samozrejme,  budeme Vás včas informovať,  tak ako tento  rok. 

 

Ďakujeme veľmi pekne  všetkým  zúčastneným, rodičom,  spoluorganizátorom,  v neposlednom rade našim rodinám, kamarátom, známym  a pravdaže  aj obci Ladce, MŠ Ladce, DHZ Ladce a všetkým, ktorých sme navštívili  a oni nás s láskou  prijali.

 

Text: Mgr. Adela Guzoň, MC MIMČO 

Foto: Mgr. Adela Guzoň, MC MIMČO