Konajme a žime tak, aby sa to páčilo všetkým, nie len ľuďom.

Ladecký kotlík 2013