Vodu rozbúriš, ale more nevyleješ.

Ladecký kotlík 2013