Z prehry rozumného sa rodí skromnosť, z prehry hlúpeho sa rodí nenávisť.

Ladecký kotlík 2013