Človek by nemal využívať rozum len na to, aby prežil.

Ladecký kotlík 2013