Každé narodenie prináša umieranie, každé umieranie prináša narodenie.

Ladecký kotlík 2013