Človek vtedy spozná svoje chyby, keď začne na ne doplácať.

Ladecký kotlík 2013