Človek musí stretnúť utrpenie, aby duševne vyzrel.

Ladecký kotlík 2013