Odpoveď na otázku života, nájdeš v živote samom.

Ladecký kotlík 2013