Skutočným veriacim ani „zlo“ neublíži

Ladecký kotlík 2013