Vtedy sa naučíš, keď učenie je zážitkom a nie stresom.

Ladecký kotlík 2013