Niekto má bohatstvo na rukách, niekto v rukách.

Ladecký kotlík 2013