Naučme sa vnímať deti a rozumieť starcom, tým sa aj svet stane zrozumiteľnejší.

Fotografie od p. Augustíniovej

Pozrite si fotografie od P. Augustíniovej, ktoré dokumentujú štýl obliekania, a reálie doby 40-rokov minulého storočia.