Pre vidiaceho je svetlo spojenie so svetom. Pre slepého s celým vesmírom.

Fotografie od p. Augustíniovej

Pozrite si fotografie od P. Augustíniovej, ktoré dokumentujú štýl obliekania, a reálie doby 40-rokov minulého storočia.