Projekty financované EÚ

Ladecké osobnosti

Z významných ľudí a osobností pochádzajúcich z Ladiec, alebo v Ladcoch pôsobiacich, treba spomenúť Prof. E. Kocha, najväčšieho odborníka na šachtové pece v Európe, ktorý v dvadsiatich rokoch pracoval v cementárni.

 

V Tunežiciach sa narodil Prof. Jozef Kvasnica, pôsobiaci na Karlovej univerzite v Prahe. Za svoju činnosť v termodynamike, jadrovej fyzike a iných fyzikálnych odboroch, bol nominovaný na Nobelovu cenu. 

 

Z Ladiec pochádza aj spisovateľ Pavel Koyš. Známy je predovšetkým ako básnik, ale dlhé roky pôsobil aj ako redaktor a šéfredaktor (Mladá tvorba, Smena). Vo svojich veršoch písal predovšetkým o mladosti a láske, ale aj domove či spoločnosti.  Venoval sa tiež ľudským vzťahom a otázke ľudského šťastia.  Na jeho počesť sa v obci každoročne organizuje recitátorská súťaž v prednese ľúbostnej poézie - Večery poézie Pavla Koyša.

 

Z Tunežíc pochádza aj Doc. PhDr. Ladislav Mikuška. Pôsobil ako docent pre ruský jazyk a neskôr ako dekan Prírodovedeckej fakulty na Univerzite Komenského v Bratislave. Vo svojej vedeckej práci sa venoval predovšetkým ruskej odbornej terminológii. Pripravoval však aj vysokoškoslké skriptá pre študentov prírodných vied a tiež pôsobil aj ako publicista. Patril medzi našich najvýznamnejších rusistov.