Projekty financované EÚ

Celoplošné testovanie COVID 19 v obci Ladce 2020 (1. testovanie)

 

Celoplošné testovanie na COVID-19 sa v našej obci konalo v dňoch 31. 10. 2020 a 01. 11. 2020. Fungovali dve odberné miesta, obe boli v kultúrnom dome.

 

 

Samotné testovanie vykonávali odborní pracovníci - na odbernom mieste č. 1 p. Janka Gombárová, zdravotná sestra a na odbernom mieste č. 2 p. Petronela Novotná, zdravotná sestra. Počas oboch dní sme na Facebook Obec Ladce pridávali fotky o aktuálnom stave ľudí, ktorí čakali pred KD na testovanie. Fotky nám posielali aj samotní občania, za čom im ďakujeme, fotky z kamery posielal priebežne aj p. starosta či pracovníčky obecného úradu.

 

 

Výsledky:

 

Odberné miesto č. 1

  • počet testovaných osôb 737
  • počet pozitívnych osôb 8

 

 

Odberné miesto č. 2

  • počet testovaných osôb 921
  • počet pozitívnych osôb 18

 

Spolu bolo testovaných osôb 1658, spolu pozitívnych osôb 26.

 

 

"Touto cestou chcem poďakovať všetkým, ktorí sa v našej obci na testovaní podieľali. Svojou dobrou organizáciou a ľudským prístupom nám uľahčili celý priebeh testovania. Ďakujem."

 

Jaroslav Koyš, starosta obce