Civilizácia je ako oheň. Dobrý služobník, ale zlý pán – čím viac ho rozvíjaš tým viac strácaš kontrolu.

Smútočné oznámenia - archív

 

Tu nájdete smútočné oznámenia vyhlásené v obecnom rozhlase počas roku 2021. PDF smútočného parte sa otvorí v novom okne po kliknutí na meno zosnulého (v prípade, že bolo parte k dispozícii). Smútočné oznámenia z aktuálneho roku nájdete tu.

 

 

 

Smútočné oznámenia 2021

December
Eva Lezová

Stanislav Fatura

November

Anna Vráblová

Cyril Kulich
Ladislav Vrábel
Ladislav Letko
Oľga Kňažková
Stanislav Klvaňa
Anna Šedíková
Jozef Minár
Október
Anna Dorociaková
Marta Mackurová
Anna Hrmová

Jana Hujová

September
Karol Malacha
Jún
Juraj Letko

Apríl

Miroslav Šedík
Jozef Černuška

Jaroslav Bielik

Marec

Bohuslav Strhák

Rudolf Mazúr

Ivan Fedor

Helena Váňová

Február

Ján Sloboda
Ladislav Kučma
Jozef Kapuš
Anna Bajzová
Rudolf Fedor
Antónia Zajacová

Rosemarie Bednáriková

Vladimír Marikovič
Rozália Habánková
Viktor Šipka

Január

Marta Zahradníková
Margita Maršovská
Mária Beňová

MUDr. Magdaléna Faturíková

 

 

 

 

Aktuálne smútočné oznámenia