Projekty financované EÚ

Deň matiek 2019

 

Po malej odmlke, ktorá bola spôsobená rekonštrukciou kultúrneho domu v Ladcoch, ZPOZ v spolupráci s Komisiou pre kultúru v Ladcoch, MŠ Ladce a ZŠ Ladce spoločne pripravili Deň matiek, ktorý sa oslavuje tradične druhú májovú nedeľu po celom svete.

 

 

V úvode všetkých privítala riaditeľka MŠ Alena Hudáková, ktorá v krátkosti predstavila aj program. Nasledoval príhovor starostu. Ten bol venovaný hlavne mamičkám a babičkám. Ďalej nás čakala zmes tančekov, básničiek a rôznych zaujímavých hudobných výstupov, ktoré pripravili pani učiteľky so svojimi žiakmi. Program bol veľmi pestrý po obsahovej stránke aj počtom účinkujúcich. Spolu sa na javisku za hodinu vystriedalo viac ako 80 detí! Tomu zodpovedala aj návštevnosť podujatia. Miesta na sedenia v hľadisku boli obsadené do poslednej stoličky. Každý rodič chcel vidieť vystupovať na javisku svoju malú veľkú hviezdu. Organizátori odhadli účasť približne na 300 ľudí. V závere programu deti zaspievali ešte jednu spoločnú pieseň a potom sa už ponáhľali odovzdať kvetinku svojej mamičke. Mamičkám, ktorých deti nevystupovali v programe, odovzdal kvety starosta J. Koyš spolu so svojím zástupcom D. Koštialikom. Po skončení podujatia odchádzali všetky mamičky s kvetinou v ruke a s úsmevom na tvári. Skrátka, bol to Deň matiek ako sa patrí.

 

 

Na záver patrí veľká vďaka pani učiteľkám a žiakom MŠ a ZŠ za nacvičený program. A veľká vďaka patrí aj všetkým, ktorí prišli 12. 5. 2019 do kultúrneho domu, podporili túto udalosť a pripomenuli si význam Dňa matiek spoločne.

 

 

Text: Dominik Koštialik, predseda Kultúrnej komisie obce Ladce

Foto: Zuzana Čuríková