Musí zaniknúť kvet jabloní, aby vznikli jablká.

Publicita projektov obce Ladce