Vodu rozbúriš, ale more nevyleješ.

Zabíjačka v Ladcoch 2013

 

10. 2. 2013 o 12.00 pred obecným úradom v Ladcoch.