Človek by nemal využívať rozum len na to, aby prežil.

Zabíjačka v Ladcoch 2013

 

10. 2. 2013 o 12.00 pred obecným úradom v Ladcoch.