Vodu rozbúriš, ale more nevyleješ.

Koniec školského roka 2002