Z prehry rozumného sa rodí skromnosť, z prehry hlúpeho sa rodí nenávisť.

Koniec školského roka 2002