O láske sa viac hovorí, ako sa jej dáva.

Koniec školského roka 2002