Honba za budúcnosťou zabíja prítomnosť.

Koniec školského roka 2002