Každé narodenie prináša umieranie, každé umieranie prináša narodenie.

Koniec školského roka 2002