Projekty financované EÚ

Inštalácia fotovoltickej elektrárne na Materskej škole obce Ladce - SO 01 Materská škola – Kuchyňa

                               

 

Názov projektu :                                  Inštalácia fotovoltickej elektrárne  na Materskej škole 

                                                               obce Ladce – SO 01 Materská škola – Kuchyňa

Kód projektu v ITMS 2014+ :             NFP310040DGM9

Miesto realizácie projektu :               Obec Ladce 

Zmluvná výška NFP:                           32 857,08 EUR

Časová realizácia projektu:               08/2023-12/2023

 

Účelom navrhovanej činnosti je výstavba zariadenia na využitie slnečnej energie na výrobu elektriny – Inštalácia fotovoltickej elektrárne. Fotovoltická elektráreň bude lokálny zdroj elektrickej energie.

 

Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou www.op-kzp.sk

Súbory na stiahnutie