Ako ty ľúbiš tak budeš aj ty ľúbený. Ako ty ničíš, tak budeš aj ty zničený.

Kontakty na Obecný úrad Ladce

 

Otázky, pripomienky, podnety či nápady? Ak neviete, komu adresovať váš email, použite všeobecný: pripomienky@ladce.sk

 

 

 

Pracovníci obecného úradu, ich kompetencie a kontakty:

 

 

Meno a kompetencie

Kontakty

 

Ing. Jaroslav Koyš

starosta obce

 

Telefón: 042/32 142 01

Mobil: 0902 167 570

Email: starosta@ladce.sk

 

 

Ľubomíra Porubčanová

matrika

evidencia obyvateľov

evidencia sociálnych vecí

ohlasovňa drobných stavieb

register adries a IOMO

 

 

Telefón: 042/32 142 02

Mobil: 0902 967 570

Email: matrika@ladce.sk

 

 

Ľubica Šedíková

podateľňa

správa cintorínov

civilná obrana obyvateľstva

povoľovanie výrubu drevín

vyhlasovanie v miestnom rozhlase

 

 

Telefón: 042/32 142 06

Mobil: 0902 967 572

Email: podatelna@ladce.sk

 

Mgr. Lenka Kalusová

správa daní a poplatkov

separovaný zber

 

 

Telefón: 042/32 142 07

Email: odpady@ladce.sk

 

Bc. Slávka Suranová

školstvo

evidencia majetku obce

bytové hospodárstvo

evidencia faktúr a zmlúv

 

 

Telefón: 042/32 142 05

Email: skolstvo@ladce.sk

 

Ing. Bc. Alena Černotová

finančné a mzdové oddelenie

 

Telefón: 042/32 142 03

Mobil: 0902 967 574

Email: financie@ladce.sk

 

 

Ing. Mgr. Monika Prekopová

hlavná kontrolórka obce

 

 

Telefón: 042/32 142 09

Email: kontrolor@ladce.sk

 

Ľubomír Habánek

správca domu kultúry

 

 

Telefón: 042/32 142 10

 

 

Bc. Rudolfína Riecka

obecná knižnica

 

 

Mobil: 0910 331 955

 

Katarína Kukuliašová

zberný dvor

zástupca vedúceho pracovnej skupiny

 

 

Mobil: 0911 504 193

 

Martin Rolín

údržba obecného úradu

vedúci pracovnej skupiny

 

 

Mobil: 0902 967 571

 

Adam Kováčik​

veliteľ hasičského zboru obce

 

 

Mobil: 0903 849 778

Email: kovacik.adam92@gmail.com

 

 

 

 

Kedy má obecný úrad otvorené?

 

 

úradné hodiny