Projekty financované EÚ

Kontakty na Obecný úrad Ladce

 

Otázky, pripomienky, podnety či nápady? Ak neviete, komu adresovať váš email, použite všeobecný: pripomienky@ladce.sk

 

 

 

Pracovníci obecného úradu, ich kompetencie a kontakty:

 

 

Meno a kompetencie

Kontakty

 

Dominik Koštialik 

starosta obce

 

Telefón: 042/3214 201

Mobil:    0902 167 570

Email:    starosta@ladce.sk

 

 

Mgr. Lenka Kalusová

matrika

evidencia obyvateľov

evidencia sociálnych vecí

ohlasovňa drobných stavieb

register adries

 

 

Telefón: 042/3214 202

Mobil:    0902 967 570

Email:    matrika@ladce.sk

 

 

Ľubica Šedíková

podateľňa

správa cintorínov

civilná obrana obyvateľstva

povoľovanie výrubu drevín

vyhlasovanie v miestnom rozhlase

 

 

Telefón: 042/3214 206

Mobil:    0902 967 572

Email:    podatelna@ladce.sk

 

Ing. Zuzana Malovcová Seidl

správa daní a poplatkov

separovaný zber

zberný dvor

projekty a investície

 

 

Telefón: 042/3214 207

Mobil:    0911 504 193

Email:    odpady@ladce.sk

 

Bc. Slávka Suranová

školstvo

evidencia majetku obce

bytové hospodárstvo

evidencia faktúr a zmlúv

 

 

Telefón: 042/3214 205

Email:    skolstvo@ladce.sk

 

Ing. Bc. Alena Černotová

finančné a mzdové oddelenie

 

Telefón: 042/3214 203

Mobil:    0902 967 574

Email:    financie@ladce.sk

 

 

Ing. Katarína Kalusová

správca Domu kultúry a Osvetovej besedy

administrátor :

  • web stránka obce Ladce
  • Facebook obce Ladce
  • Aplikácia Ladce

 

Telefón: 042/3214 209

Mobil:    0907 594 842

Email:    k.kalusova@ladce.sk

 

 

Ing. Mgr. Monika Prekopová

hlavná kontrolórka obce

 

 

Email:    kontrolor@ladce.sk

 

Bc. Rudolfína Riecka

obecná knižnica

 

 

Mobil:    0910 331 955

 

Martin Rolín

údržba obecného úradu

vedúci pracovnej skupiny

zberný dvor

 

 

Mobil:    0902 967 571

 

Adam Kováčik​

veliteľ hasičského zboru obce

 

 

Mobil:    0903 849 778

Email:    kovacik.adam92@gmail.com

 

 

 

 

Kedy má obecný úrad otvorené?

 

 

úradné hodiny