Nevedomosť je ako bývať pri studni a zomrieť od smädu.

Kontakty na Obecný úrad Ladce

 

Otázky, pripomienky, podnety či nápady? Ak neviete, komu adresovať váš email, použite všeobecný: pripomienky@ladce.sk

 

Pracovníci obecného úradu, ich kompetencie a kontakty:

 

Meno

Kompetencie

Kontakt

Ing. Jaroslav Koyš

 • starosta obce

Telefón: 042/32 142 01

Mobil: 0902 167 570

Email: starosta@ladce.sk

Ľubomíra Porubčanová

 • matrika
 • evidencia obyvateľov
 • evidencia sociálnych vecí
 • ohlasovňa drobných stavieb
 • register adries a IOMO

Telefón: 042/32 142 02

Mobil: 0902 967 570

Email: matrika@ladce.sk

 

Ing. Bc. Alena Černotová

 

 • finančné a mzdové oddelenie

Telefón: 042/32 142 03

Mobil: 0902 967 574

Email: financie@ladce.sk

Bc. Slávka Suranová

 

 • školstvo
 • evidencia majetku obce
 • bytové hospodárstvo
 • evidencia faktúr a zmlúv

Telefón: 042/32 142 05

Email: skolstvo@ladce.sk

 

Ľubica Šedíková

 

 • správa registratúry
 • správa cintorínov
 • civilná obrana obyvateľstva
 • objednanie odvozu odpadu
 • povoľovanie výrubu drevín

Telefón: 042/32 142 06

Mobil: 0902 967 572

Email: podatelna@ladce.sk

 

Mgr. Dáša Pauer

 

 • investície
 • projektová činnosť

Telefón: 042/32 142 04

Mobil: 0948 783 387

Email: investicie@ladce.sk

Mgr. Lenka Kalusová

 

 • správa daní a poplatkov
 • separovaný zber

Telefón: 042/32 142 07

Email: odpady@ladce.sk

Ing. Mgr. Monika Prekopová

 

 • hlavná kontrolórka

Telefón: 042/32 142 09

Email: kontrolor@ladce.sk

Alena Hudáková

 

 • riaditeľka Materskej školy Ladce

Telefón: 0948 353 312

Email: msladce01863@gmail.com

Mgr. Bronislava Majtánová

 • riaditeľka Základnej školy Ladce

Telefón: 042 46 282 32

Mobil: 0917 538 007

Email: zs.ladce@zoznam.sk

Ľubomír Habánek

 • správca domu kultúry

Telefón: 042/32 142 10

Bc. Rudolfína Riecka

 • obecná knižnica

Mobil: 0910 331 955

Katarína Kukuliašová

 • zberný dvor
 • zástupca vedúceho pracovnej skupiny

Mobil: 0949 293 061

Martin Rolín

 • údržba obecného úradu
 • vedúci pracovnej skupiny

Mobil: 0902 967 571

 

František Meliš

 • veliteľ hasičského zboru obce

Mobil: 0908 677 951

 

 

Kedy má obecný úrad otvorené?

 

úradné hodiny