V tme vidíme najďalej.

Kontakty na Obecný úrad Ladce

 

Otázky, pripomienky, podnety či nápady? Ak neviete, komu adresovať váš email, použite všeobecný: pripomienky@ladce.sk

 

 

 

Pracovníci obecného úradu, ich kompetencie a kontakty:

 

 

Meno a kompetencie

Kontakty

 

Ing. Jaroslav Koyš

starosta obce

 

Telefón: 042/32 142 01

Mobil: 0902 167 570

Email: starosta@ladce.sk

 

 

Ľubomíra Porubčanová

matrika

evidencia obyvateľov

evidencia sociálnych vecí

ohlasovňa drobných stavieb

register adries a IOMO

 

 

Telefón: 042/32 142 02

Mobil: 0902 967 570

Email: matrika@ladce.sk

 

 

Ľubica Šedíková

podateľňa

správa cintorínov

civilná obrana obyvateľstva

povoľovanie výrubu drevín

vyhlasovanie v miestnom rozhlase

 

 

Telefón: 042/32 142 06

Mobil: 0902 967 572

Email: podatelna@ladce.sk

 

Ing. Zuzana Malovcová Seidl

správa daní a poplatkov

separovaný zber

zberný dvor

projekty a investície

 

 

Telefón: 042/32 142 07

Email: odpady@ladce.sk

 

Bc. Slávka Suranová

školstvo

evidencia majetku obce

bytové hospodárstvo

evidencia faktúr a zmlúv

 

 

Telefón: 042/32 142 05

Email: skolstvo@ladce.sk

 

Ing. Bc. Alena Černotová

finančné a mzdové oddelenie

 

Telefón: 042/32 142 03

Mobil: 0902 967 574

Email: financie@ladce.sk

 

 

Ing. Mgr. Monika Prekopová

hlavná kontrolórka obce

 

 

Telefón: 042/32 142 09

Email: kontrolor@ladce.sk

 

Bc. Rudolfína Riecka

obecná knižnica

 

 

Mobil: 0910 331 955

 

Martin Rolín

údržba obecného úradu

vedúci pracovnej skupiny

zberný dvor

 

 

Mobil: 0902 967 571

 

Adam Kováčik​

veliteľ hasičského zboru obce

 

 

Mobil: 0903 849 778

Email: kovacik.adam92@gmail.com

 

 

 

 

Kedy má obecný úrad otvorené?

 

 

úradné hodiny