Naučme sa vnímať deti a rozumieť starcom, tým sa aj svet stane zrozumiteľnejší.