Ak chceš vedieť moje zajtra, nepýtaj sa ma na to dnes.

Voľby prezidenta Slovenskej republiky 2019

 

Voľby prezidenta Slovenskej republiky sa konajú v sobotu 16. 03. 2019 od 7:00 do 22:00 h. Ak v prvom kole volieb ani jeden z kandidátov na prezidenta Slovenskej republiky nezíska nadpolovičnú väčšinu platných hlasov voličov, bude sa konať druhé kolo volieb a to v sobotu 30. 03. 2019 od 7:00 do 22:00 h.

 

 

Zverejnenie elektronickej adresy na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie.

 

Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie možno doručiť v listinnej forme na adresu: Obecný úrad Ladce, Hviezdoslavova 599/599, 018 63 Ladce alebo elektronickou poštou na adresu: l.sedikova@ladce.sk.

 

 

Volebné okrsky:

 

 

Oznámenie o čase a mieste konania volieb:

Trvalý pobyt (adresa) Ladce: volebný okrsok č.1: 16. 03. 2019, od 07:00 do 22:00 hod., Dom kultúry Ladce

 

 

Výsledky - 1. kolo za obec Ladce na tomto odkaze (alebo v súboroch na stiahnutie na konci stránky)

Do 2. kola postúpili Zuzana Čaputová a Maroš Šefčovič. Druhé kolo sa uskutoční 30. marca 2019.

 

 

Výsledky - 2. kolo za obec Ladce na tomto odkaze (alebo v súboroch na stiahnutie na konci stránky)

Voľby na prezidenta vyhrala Zuzana Čaputová.